Uploaded by User4060

VERGİ İCRA ETKİNLİK

advertisement
VERGİ İCRA HUKUKU 7. HAFTA SORULAR
Soru: 1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
çerçevesinde takip ve tahsil edilebilecek alacakları belirtiniz?
Soru: 2) Kamu alacaklarının tahsiline dair söz konusu olan temel ilkeleri
belirtiniz?
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards