Uploaded by User4060

VERGİ İCRA ETKİNLİK

advertisement
VERGİ İCRA HUKUKU 7. HAFTA SORULAR
Soru: 1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
çerçevesinde takip ve tahsil edilebilecek alacakları belirtiniz?
Soru: 2) Kamu alacaklarının tahsiline dair söz konusu olan temel ilkeleri
belirtiniz?
Download