Başvuru Formu

advertisement
TÜBİTAK
ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
PROJE OLUŞTURMA AMAÇLI YURTDIŞI SEYAHAT DESTEĞİ
BAŞVURU FORMU
Başvuru Tarihi:
1. Destek Talep Eden Araştırmacı ve Bağlı Olduğu Kuruluş ile İlgili Bilgiler
1.1 Araştırmacının Adı Soyadı:
1.2 Araştırmacının T.C. Kimlik Numarası:
1.3 Kuruluşun Adı:
1.4 Kuruluşun Vergi Numarası:
1.5 Kuruluşun NACE Kodu:
1.6 Kuruluşun Ölçeği:
( ) KOBİ
( ) Büyük Sanayi Kuruluşu
1.7 Kuruluşun Ulusal Araştırma-Geliştirme Deneyimi: (Desteklenen projelerinizin kısa adını ve ilgili teknoloji
alanını belirtiniz)

TÜBİTAK TEYDEB
o …..
1.8 Kuruluşun Uluslararası Araştırma-Geliştirme Deneyimi: (Desteklenen projelerinizin kısa adını ve ilgili
teknoloji alanını belirtiniz)

EUREKA – EUROSTARS (Proje numarasını ve kısa adını belirtiniz.)
o ….

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI (Çağrı kodu ve proje kısa adını belirtiniz.)
o ….
2. Etkinlik ile İlgili Bilgiler
2.1 Etkinlik Adı: 4. Uluslararası Yazılım Günleri
2.2 Etkinlik Tarihi: 25-26 Nisan 2017
2.3 Etkinlik Yeri: Avusturya/Viyana
2.4 Etkinlik kapsamında işbirliği yapmayı hedeflediğiniz teknoloji alanını / alanlarını belirtiniz.
() Yaşam Bilimleri ve Sağlık
() BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) ve Elektronik
() Endüstriyel İmalat, Malzeme ve Ulaşım
() Enerji Teknolojileri
() Gıda Teknolojileri
2.5. Proje fikrinizi, konusunu ve amacını belirtiniz. (maksimum 250 kelime)
2.6 Etkinlik kapsamında ikili görüşme yapmayı tasarladığınız kuruluşlar hakkında bilgi veriniz.
2.7 Bu etkinliğe katılımınıza ilişkin beklentilerinizi belirtiniz. (maksimum 100 kelime)
Başvuru formunu, ortak arama formu ve özgeçmişiniz ile birlikte 24 Mart 2017 saat 17:30’a kadar
[email protected] adresine e-posta ile iletmeniz gerekmektedir. E-postanıza tam iletişim bilginizi eklemenizi
rica ederiz.
Download