bozüyük tso 2016 yılı sanayici anketi

advertisement
BOZÜYÜK TSO
2016 YILI SANAYİCİ ANKETİ
I- İŞLETMEYE AİT GENEL SORULAR
İşyerinin Ünvanı
İşyerinizin Adresi
İşyerinin Ana Faaliyet Konusu
İşyerinizin Tel.Fax No.
İnternet Adresiniz
E – mail
İşletmenin Toplam Alanı (m2)
Toplam Kapalı Alan (m2)
:...................................................................................
:...................................................................................
:...................................................................................
:...................................................................................
: www ........................................................................
: ..................................................................................
:...................................................................................
:...................................................................................
II-İSTİHDAM İLE İLGİLİ SORULAR
1. Ücretle Çalışanlar Sayısı
2015 yılı sonu itibariyle ücretle çalışanlarınızın toplam sayısı (Taşeron Dahil):..................................(Kişi)
Çalışanlarınız içerisinden;
1-) İlçemizde İkamet edenlerin (Köyler dahil) toplam sayısı :…………………….. (Kişi)
2-) İlçemiz dışında ikamet edenlerin toplam sayısı
:…………………….. (Kişi)
III- BEKLENTİ - KAPASİTE KULLANIMI
2. Aşağıdaki konularda firmanızda ne gibi gelişmeler oldu? 2016 yılı için beklentileriniz nelerdir?
2014 Yılı
DURUM
Arttı
Aynı
Kaldı
2015 Yılı
Azaldı
Arttı
Aynı
Kaldı
2016 Yılı Beklentileriniz
Azaldı
Artacak
Aynı
Kalacak
Azalacak
Üretim
İç Satışlar
Dış Satışlar
Yeni Siparişler
İstihdam
3. Aşağıda belirtilen dönemler itibariyle firmanızın ortalama üretim kapasite kullanım oranını işaretleyiniz.
%
a) 2014 Yılı Ortalaması
b) 2015 Yılı Ortalaması
0-30
31-50
51-60
71-80
81-90
91-100
IV – DIŞ TİCARET İLE İLGİLİ SORULAR
İHRACAT
4. İhracat yapıyor musunuz?
61-70
Evet
(
) Hayır
(
)
a) Eğer ihracat yapıyorsanız, ihracatınızın, toplam cironuz içindeki yaklaşık payını yazınız.
2015 Yıl Sonu İtibariyle ……. %
b) İhracatını yaptığınız Ürünleri belirtiniz
………………………………………………………………………….
c) İhracat Yaptığınız Ülkeleri Belirtiniz
………………………………………………………………………….
d) İhracatınızın..,
2015 yılı sonu itibariyle değeri
……………………… $ ve
………………………. Kg. / ton / m2 / Adet /vb.
2016 İhracat hedefiniz
……………………… $ ve
………………………. Kg. / ton / m2 / Adet /vb.
Devamı arka sayfada
1/2
FR.11.03
İTHALAT
5. İthalat yapıyor musunuz?
Evet :……
Hayır: ……
a) İthal ettiğiniz ürünleri belirtiniz......…………………….............................…………………….......................................…
…………………………………………………………………………....................................………………….………………
b) İthalat Yaptığınız Ülkeleri
belirtiniz…………………………………......……………………………...................................................................................
.........................………………………………………....………………….......……………………………….…………………
c) İthalatınızın 2015 yılı sonu itibariyle değeri ……………..…$ ve
………………. Kg. / ton / m2 / Adet /vb.
V- FİNANSMAN , YATIRIM, ÜRETİM
6. Kullandığınız Finansman Kaynaklarını işaretleyiniz.
a) Özkaynak
( )
b) Ticari bankalar
(
)
c) Eximbank
(
)
d)Yatırım ve Kalkınma Bankaları (
)
e) Yurtdışı finans kurumu
(
)
f) Factoring
(
)
g) Leasing
)
h) Diğer………………………… (
)
(
7. 2016 yılında işletmenizde ağırlık vermeyi ya da yatırım yapmayı düşündüğünüz alanları işaretleyiniz.
a) Teknoloji yenileme
( )
g) Ürün standartlarını geliştirme ( )
b) Ürün geliştirme
( )
h) Verimliliği artırma
( )
c) Ölçek büyütme
( )
ı) AR-GE çabalarına odaklanma ( )
d) Pazarlama etkinliğini artırma ( )
i) Sektörde birleşmeler
( )
e) Yabancı ortaklık kurma
( )
j) Bilişim teknolojisi
( )
f) İnsan kaynaklarını geliştirme ( )
k)Diğer.......................................... ( )
8.İşletmenize dışarıdan tedarik ettiğiniz 3 ana mal ve/veya hizmeti parasal boyutu ve miktarını baz alarak aşağıda
ana başlıklar ile sıralayınız.
Tedarik edilen Mal/Hizmet
Tedarik Edilen Yer (İlçe/İlçe Dışı Belirtiniz)
……………….…………………………….
……………………….………………………
……………….…………………………….
……………………….………………………
……………….…………………………….
……………………….………………………
9. Üretim faaliyetlerinizin daha istikrarlı yürütülebilmesi ve tam kapasite ile çalışabilmeniz için aşağıda belirtilen
faktörleri önem sırasına göre numara vererek (1,2,…)sıralayınız.
a)
Kayıt dışı ekonomi önlenmeli
( )
e)
Enerji fiyatlarında indirim yapılmalı
( )
b)
İş gücü maliyetlerindeki yükler azaltılmalı
( )
f)
Kredi faiz oranları düşürülmeli
( )
g)
Diğer:
c)
Rekabet edilemez fiyatlarla ithal mal girişi önlenmeli
( )
d)
Reel sektör canlandırılmalı ve iç talep arttırılmalı
( )
( )
10. İşletmenizin acil çözüm bekleyen belli başlı üç ana problemini aşağıda belirtiniz!
a- ………………………………………………..…………………………………………..
b- ………………………………………………..…………………………………………..
c- ………………………………………………..…………………………………………..
Anket Formunu Cevaplayan Kişinin;
Adı ve Soyadı : ……………………………………
Görevi : ……………………………………
Telefon No
: ……………………………………
Bilgiler BOZÜYÜK TSO'da saklı tutulacaktır. Teşekkür Ederiz.
Anketi 31 Mart 2016 tarihine kadar lütfen 0,228,314 29 20 no’lu Odamız Fax’ına [email protected]
e posta adresimize ve/veya Odamıza elden teslim edebilirsiniz..
2/2
FR.11.03
Download