ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

advertisement
-_.
1\
W
r*i
ri.
EK-1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığr Kurumu
«aza-oı,Ay nİı,nİnİM FORMU
usrta']
Sağlık Kuruluşu:
Tel.
l-ilçe
Kaza Geçiren Personelin Adı Soyadı:
Görevi:
:
T.C. KimlikNo:
Cinsiyet:
[ş
Eı Kı
Medeni Hali: Evli
ı
Kaza Anında Yaptığı
Kazasınrn TarihiSaati: .....l.,...l.,..
Bekar
ı
Iş:
Olayın Meydana Geldiği Yer (Poliklinik, lab, btiro vb):
OLAYIN KOI\USU
Düşme-Çarpma-Yaralanma
Kimyasal Maddeye Maruz Kalma
ofis kazaları
Yangın/Yanık
Diğer (Belirtiniz):...................
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
tr
ı
tr
Biyolojik Etkene Maruz Kalma
Kesici-Delici Alet Yaralanmaları*
Elektrik Klazaları
Trafik/UlaşımKazaları
n
ı
tr
ı
tr
ı
ı
!
ı
ı
tr
tr
t]
tr
kullanılan cihazınHatalıl Arızalı olması
Patlama
KAZA}IIN OLASI NEDBNLERI
Yetkisi Olmadan Çalışmak
Ekipman Kullanım Hatası
YorgunluVUykusuzluk
Yetersiz Uyarı/Alarm Sistemi
Uygun Olmayan Hava Şartlan
Emniyetsiz Davranış
Yetersiz Aydınlatma
Kötü Hava Koşullan (Rüzgar vb.)
(Jurultu
Disiplinsi/ Ciddiyetsiz Çalışma
Yangın Tehlikesi
lDtir"rrri, Ortam
lYetersiz Ikaz Levhası
IDiğer (belirtiniz):.
I
I
Talimatlara Uymamak
Moral Bozukluğu /Korku
Emniyetsiz İstifleme
/
Dalgınhk
KapatılmamışBoşluklar
Kaygan Zemin
Elektrik sistemlerinde Arıza
Ekipman Kullanım Hatası
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmamak
Kişisel Koruyucu Donanım Eksikliği/ Uygunsuzluğu
Yanlş Kaldırma
Uygun Olmayan Hız
PatlamaJParlama Tehlikesi
Dökülme/ Saçılma
KAZA SONUCU YAPILAN IŞLEMLER
Biriminde Yapılan Müdahale/İşlem/Tedavi:
Personel herhangi bir zamanve işgücü kaybı olmaksızın işe döndü n
İs Sağlığı
Personel........gün rapor
a|dıı
Kaza Sonucu Öltlm
Birim Amirinin Adı Soyadı ve imzası
ra
ı
Diğer (Belirtiniz) n..
Tarih:......l .,....l
...
ye
*sağlık Hizmeti sunulan alanlarda delici kesici alet yaralanmalarında, yaralanan çalışanın Enfeksiyon Hastalıkları ve klinik Mikrobiyoloji
Kliniklerine başvuru yapmalarının sağlanması gerekmektedir.
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
Download