Uploaded by User3419

PIRLS 2021 sunu

advertisement
PIRLS
ULUSLARARASI OKUMA BECERİLERİNDE GELİŞİM ARAŞTIRMASI
Progress in International Reading Literacy Study
PIRLS
• Ülkelerin eğitim öğretim sistemlerinin
geliştirilmesine katkı sağlamak
• Farklı metin türlerine göre öğrencilerin okuduğunu
anlama becerilerini ve okuma alışkanlıklarını
ortaya koymak (edebi ve bilgilendirici metinler)
• Ulusal eğitim sistemlerindeki
farklılıkları ortaya koymak
PIRLS
• Bilişsel testler ile okuma becerilerini
değerlendirmek (kağıt-kalem testi)
• Anketler ile okuma becerisini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi
•
•
•
•
Öğrenci anketi (kağıt kalem)
Okul anketi (çevrim içi)
Ev anketi (çevrim içi)
Öğretmen anketi (çevrim içi)
• Öğrenci-ev-okul-yönetici-öğretmen
tabanlı veri
PIRLS
• IEA (Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu)
• 5 yılda bir yapılmaktadır
• 2001 yılında başlandı. (ilk döngü)
• PIRLS 2021, araştırmanın 5. döngüsü
• Hedef kitlesi 4. sınıf (ISCED 1)
• Türkiye-2001 yılında katıldı.
• PIRLS 2021 makam onayı alındı. (20. yılı)
• ÖDSGM tarafından yürütülecektir.
2021
PIRLS Örneklem Seçimi
• İki aşamalı örneklem seçimi: Okul-Sınıf seçimi(2)
• Örneklemde bulunan okullar IEA tarafından
tesadüfi (seçkisiz) yöntemle belirlenmektedir.
• Hangi şubelerin uygulamaya katılacağı ÖDSGM
tarafından yazılımla (WinW3S-IEA) yine tesadüfi yöntemle
belirlenmektedir.
2021
PIRLS 2021 Uygulaması
• 60’dan fazla ülke katılmaktadır.
• Pilot Uygulama-2020 yılı Nisan
• Nihai Uygulama-2021 yılı Nisan
• 6 kitapçık-12 faklı metin
• 1 kitapçıkta 2 farklı metin yer almaktadır. (Ort.30 soru)
• Uygulama süresi 40+(ara)+40 dk
• 30 dk öğrenci anketi
PIRLS 2021 Uygulaması
PIRLS 2021 içerik kapsamı
• Edebi metinler (aktüalite, hikaye, masal, tarihi olaylar, biyografi) (%50);
Bilgi elde etme ve kullanma (Bilimsel ve çevresel olaylar) (%50)
•
•
•
•
Açıkça belirtilen bilgileri elde etme, bulma (%20)
Doğrudan çıkarımlar elde etme (%30)
Bilgileri sentezleme ve yorumlama (%30)
Metnin içeriğini eleştirme ve değerlendirme (%20)
• Metinlerin zorluk dereceleri
• Kolay-orta-zor
• Kolay+orta (öğr. %50)
• Orta+zor (öğr. %50)
PIRLS 2021 Uygulaması
• Örneklem (taslak)
• 19 il• 30 okul• 57 sınıf
PIRLS
2021
Sorular…
Teşekkürler…
Muhsin POLAT
18-20 Aralık, 2019
Antalya
Download