Açılış Konuşması Sarah Poole, Daimi Temsilci Yardımcısı UNDP

advertisement
Açılış Konuşması
Sarah Poole, Daimi Temsilci Yardımcısı
UNDP Ankara
14 Kasım 2006
Siyaset ve Kadın Konulu Kamuoyu Araştırması
Sayın Basın Mensupları,
Türkiye’de toplumunun, kadınların siyasete katılmasını nasıl algıladığını gösterecek olan
bir kamuoyu algılama anketinin sonuçlarını bugün sizlerle paylaşmaktan memnuniyet
duymaktayız.
Bu Anketi, Türk kadınlarının ve erkeklerinin, kadınların siyasette daha fazla temsil
edilmesi arzularını desteklemek için, T.C. Hükümeti ve KA-DER Ankara ile
kararlaştırılan faaliyetlerin bir parçası olarak yaptırdık. Bu emel Türkiye’ye özel olmayıp,
bilakis tüm dünyada ülkelerinde, küresel deneyimin tekrar tekrar gösterdiği üzere
kadınların karar alma mekanizmalarına aktif katılımının direkt olarak kalkınma
hedeflerine ulaşmada katkısını üzerine, genel bir arzudur.
Çok kısa bir süre önce yayımlanan ve bir Cinsiyet Güçlendirme Ölçüsü (CGÖ) sunan
2006 tarihli İnsani Kalkınma Raporuna dikkatinizi çekmek istiyorum. CGÖ, kadınların ve
erkeklerin ekonomik ve siyasi yaşama aktif olarak katılma yeteneklerini ve onların
ekonomik kaynaklar üzerindeki hakimiyetini ölçmektedir. Küresel olarak Türkiye, ilgili
Cinsiyet Güçlendirme Ölçüsü istatistiklerinin mevcut olduğu 75 ülke arasında, 72. sırada
yer almaktadır. Bu açıdan, sadece Mısır, Suudi Arabistan ve Yemen, Türkiye’nin
gerisindedir.
Sayın Basın Mensupları,
Türkiye’nin Milenyum Kalkınma Hedefi Raporunda (MDGR), kadınların siyasi kararlara
eşit şekilde katılamamalarının, Türkiye’nin demokratik uygulamasında bir eksiklik
olduğu tasdik edilmektedir. Anılan ulusal raporda, kadınların siyasi karar alma
mekanizmasına katılımının, demokrasinin çok önemli bir yönü olduğu vurgulanmaktadır.
Geçen yıl yayınlanan bu raporda da, kadınların siyaseten güçlendirilmesi için hedefler
tespit edilerek, 2015 yılına kadınların TBMM’de %17 seviyesinde temsil edilmesi
hedeflenmektedir. Türkiye, 2007 yılında Genel Seçimlere giderken, bu %17’lik hedef,
düşük olmasına rağmen, gerekenler yapılmadıkça gerçekleştirilemeyebilir. Bugün sizlerle
paylaştığımız kamuoyu algılama anketi, bu yönde ilerleme kaydetmenin aciliyeti
hakkında, kanun yapıcılara ve siyasi parti başkanlarına önemli mesajlar vermektedir.
Bu kamuoyu algılama anketinin sonuçlarını sizlerle paylaşmaları için, sözü, KA-DER,
Ankara’dan İlknur Üstün’e ve Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Firmasından Murat
Sarı’ya veriyorum.
Teşekkür ederim.
Download