MENEMEN TİCARET ODASI EĞİTİM

advertisement
MENEMEN TİCARET ODASI
EĞİTİM-SEMİNER İHTİYAÇLARI BELİRLEME ANKETİ
___________________________________________________________________________
… / … / 20..
Sayın Üyemiz,
Faaliyet gösterdiğiniz sektörün gelişimi, kurumsal ve kişisel gelişiminize katkı sağlayabilmemiz,
firmanızın çalışanları ve kendiniz için gerekli gördüğünüz eğitimleri belirleyebilmemiz açısından
aşağıdaki anketi doldurmanızdan memnuniyet duyarız.
Saygılarımızla,
Gönül ORUN
Genel Sekreter
1- İletişim Bilgileri
Firma Adı
:
Anketi Dolduran Kişi
:
E- Mail / Telefon / Fax
:
2- Firmanız Menemen Ticaret Odası tarafından organize edilen Eğitim & Seminer
programlarına katılım gösteriyor mu?
EVET
HAYIR
BAZEN
3- Eğitim&Seminer programları için haftanın hangi günlerini tercih edersiniz?
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
4- Eğitim&Seminer programları için günün hangi saatlerini tercih edersiniz?
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
09:30 - 12:30 ARASI
13:30 - 17:00 ARASI
DİĞER (LÜTFEN
BELİRTİNİZ)
5- Eğitim&Seminer programlarımızın size hangi yol ile ulaştırılmasını istersiniz?
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
WEB ADRESİ
TELEFON (SMS)
E-MAİL
FAX
SOSYAL MEDYA
Lütfen arka sayfaya geçiniz..
NOT: Doldurduğunuz anketlerinizi +90 232 832 1634 numarasına fax çekebilir, [email protected] adresine
tarayıp gönderebilir veya Menemen Ticaret Odası’na şahsen verebilirsiniz.
Bilgi için :+90 232 832 1021
MENEMEN TİCARET ODASI
EĞİTİM-SEMİNER İHTİYAÇLARI BELİRLEME ANKETİ
___________________________________________________________________________
6- Firma çalışanlarınızın aşağıdaki alanların hangilerinde Eğitim&Seminer ihtiyacı
bulunmaktadır?
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1- Yasal Düzenlemeler
(Mevzuat Değişiklikleri vb.)
2- Genel Yönetim
(Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, Girişimcilik, İş Kurma ve
Geliştirme vb.)
3- Çevre Yönetimi
(Atık ve Atık Yönetimi, Çevre Denetimi, Çevre İzin Lisans, Kimyasallar Yönetimi,
SEVESO III Direktifi, Temiz Üretim, Çevre Mevzuatı vb.)
4- Enerji
(Enerji Üretimi ve Yönetimi, Enerji Verimliliği, Alternatif Enerji Kaynakları vb.)
5- ARGE - İnovasyon
(Teşvikler, Destek programları, Proje Yönetimi vb.)
6- Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat
(Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İthalat/İhracat İşlemleri vb.)
7- Üretim Yönetimi
(Üretim Planlama, Stok Yönetimi, Otomasyon, Endüstriyel Bakım vb.)
8- Pazarlama Yönetimi
(Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)
9- İnsan Kaynakları Yönetimi
(İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
10- Mali İşler ve Finans Yönetimi
(Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama, Satınalma vb.)
11- Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri
(İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
12- Kalite Yönetimi
(ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
13- Mesleki Eğitimler
(Hidrolik, Torna – Freze, Kaynakçılık vb.)
14- Yabancı Dil
(İngilizce, Almanca, Rusça vb.)
15- DİĞER (LÜTFEN BELİRTİNİZ)
7- Varsa eklemek istedikleriniz?
NOT: Doldurduğunuz anketlerinizi +90 232 832 1634 numarasına fax çekebilir, [email protected] adresine
tarayıp gönderebilir veya Menemen Ticaret Odası’na şahsen verebilirsiniz.
Bilgi için :+90 232 832 1021
Download