Diksiyon ve Güzel Konu*ma 2. Hafta

advertisement
Diksiyon ve Güzel Konuşma
2. Hafta*
Öğr.Gör. SAİT SÖYLER
*Bu dersin notları çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Atıf verilemez.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• Yönetim nedir?
• Bir yöneticinin başarısı astlarının başarısı ve performansı ile yakından
ilişkilidir. Bu ilişki yöneticinin astları ile eksiksiz ve problemsiz bir
iletişim içinde olmasını gerektirir.
• Kurumsal başarı için ise bürokratik aşamalarda iletişimin sağlıklı
olması gerekmektedir.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• Bir yönetici dünyanın en iyi planını yapabilir veya kararını verebilir,
ancak bu uygulamaya aktarılmadığı sürece anlamsızdır. Uygulamaya
aktarmanın ilk şartı ise iletişimdir. Sağlıklı bir iletişimin söz konusu
olmadığı durumlarda bilginin yalnızca bir kısmı ilgililere
ulaştırılabilecektir. Sonuç olarak ise performans düşüklüğü, kayıplar,
zarar vb durumlar ortaya çıkabilir.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• İletişimin darboğaz olma özelliği:
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• Gönderici: İletişim sürecinin var olabilmesi için gereken iki kişiden biri
göndericidir. İletişim sürecinin başarılı olabilmesi büyük ölçüde
göndericiye bağlıdır. İletişime ilk hareketi veren kişidir. İletişim süreci
göndericinin zihnindeki düşündükleri ile başlamaktadır.
• Gönderici düşündüklerini formüle eder ve çeşitli iletişim kanalları ile
bu bilgileri alıcıya gönderir.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• Algı (Filtre): Bu unsur hem gönderici hem de alıcı için mevcuttur ve
mesajların değerlendirilme tarzı ile alakalıdır.
• Algı, kişilerin çevreleri ile ilgili bilgiyi duyma, organize etme, anlama ve
değerleme sürecidir.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• Örneğin bir üstün astına soru sorması durumunda algı süreci şu
şekilde işlemektedir:
• Ast duyu organları aracılığı ile soruyu (uyarıyı) duyar.
• Uyarı ast tarafından değerlendirilir.
• Uyarı ve anlamı daha önceki uygulamalar ile karşılaştırılır.
• Ast kendisine göre uygun olan davranışı sergiler.
*** Bu örnekte ast kendisine sorulan soruyu acil ve önemli olarak
algılar ise hemen cevap verecek ancak tam tersini değerlendirdiği
durumlarda cevap verme noktasında aceleci davranmayacaktır.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• Mesaj (İleti): Değişik sözler, kelimeler, semboller vb topluluğudur.
• Gönderici göndermek istediği mesajı alıcıya semboller aracılığı ile
gönderir. Alıcı, sembolleri algı filtresinden geçirerek değerlendirir.
• Göndericinin ve alıcının aynı sembollere verdikleri anlamlar aynı ise
etkin bir iletişim söz konusudur.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• İletişim kanalı: Mesajın göndericiden alıcıya doğru aktığı yolu ifade
etmektedir. Sözlü ve yüz yüze görüşmelerde mesaj fizik kurallarına
uygun olarak hava molekülleri içinde taşınır. Telefon görüşmelerinde
ise iletişim kanalı telefon kanallarıdır.
• İletişim yolları formal ya da informal olabilir.
• Formal iletişim kanalı: Şekli, zamanı, yeri, kapsamı ve mekanizması
belli ve tarif edilmiş yollardan mesajın alınıp verilmesidir.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
Formal İletişim Kanalları:
• İşletme içi dahili yazışma sistemleri
• Prosedürler
• İlan tahtası
• Öneri-Şikayet sistemleri
• Raporlama sistemleri
• Şirket gazete ve dergileri
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
İnformal İletişim Kanalları:
• İşletme içerisindeki informal gruplaşmalar
• İşletme dışındaki sosyal birliktelikler
• İnformal birebir görüşmeler
• Dedikodu vb.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• Çevre Koşulları: Mesajın iletişim kanalı içinden akışını etkileyen
koşulları ifade etmektedir. Örneğin gürültülü bir ortamda sözlü iletişim
olanağı az olacaktır veya cep telefonlarının «kapsama alanı dışında»
olması da bir çevresel etki sayılabilir.
• Çevre koşulları mesajları bozabilir. Bu koşulların fiziki koşullar olması
şart değildir. Sosyal ortam da bir çevre koşulu olabilir. Örneğin bir
kişiyi başkalarının önünde eleştirmek o kişinin mesajı algılama biçimini
de olumsuz etkileyeceği için «Başkalarının önü» bir çevre koşuludur.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• Alıcı: Alıcının mesaj taşıyan sembolleri duyu organları yardımı ile
algılaması iletişim sürecini, sonlandırır. İletişim sürecinin amacı
doğrultusunda alıcı ya bir davranış gösterir ya da mesajın içerdiği
bilgileri hafızasına almış olur. Bu durum iletişimin amacına göre
değişmektedir.
• Örneğin askerdeki komutanın «sürün» emri vermesi ve bir öğretim
görevlisinin ders anlatması. Birincisinde beklenti mesajın algılanıp
alıcıyı davranışa itmesi, ikinci örnekte beklenti ise alıcının mesajı
hafızasına kaydetmesidir.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
• Geriye Bilgi Akışı (Feedback): Feedback alıcının göndericinin
göndermiş olduğu mesaja verdiği bir çeşit yanıttır. Feedback sayesinde
gönderici mesajının doğru olarak algılanıp algılanmadığını öğrenmiş
olur.
• Feedbacki olmayan bir iletişim tek yönlüdür. Burada önemli olan
göndericiden gelen mesaja karşılık alıcının bir mesaj ile yanıt
vermesidir.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
Geribeslemenin önemi:
• İletişim sürecinin etkinliğini artırmaktadır.
• Takım çalışmasının ilk şartıdır.
• Davranış pekiştirme aracıdır.
• Verimliliği artırır.
• Kontrol mekanizmasıdır.
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
Etkin ve etkin olmayan geribesleme:
*Bu sunu Tamer Koçel’ in «İşletme Yöneticiliği» kitabının 15.baskısından
derlenmiştir.
ÖDEV:
BİR İŞLETMEDE YOĞUN BİR İNFORMAL İLETİŞİMİN SEBEPLERİ NEDİR?
Ders notu aşağıda linkini vermiş olduğum S.S. Sanitas Magisterium
Eğitim Kooperatifi internet sitesinde yayınlanmıştır.
http://sanitasmagisteriumcoop.com/
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards