Document

advertisement
Adı Soyadı:
Aldığı Not:
Sınıfı:
201.. – 201... EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI .......................... ORTAOKULU
No:
7.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI
A
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları, tablodan
seçeceğiniz uygun kelimelerle doldurunuz.
Atom
Artar
Kinetik
Azalır
Sürate
Kabın şekline
İş
Azalır
Omurilik
Potansiyel
Beyin
Artar
Basınç
Miktarına
Eşit
Midede
Hipermetrop
Dinamometre
Joule
Barometre
30
Puan
Aşağıda görsellerde verilen örnekleri dikkatlice
10
inceleyiniz. Her bir durumda kuvvetin ve hareketin
Puan
yönünü belirleyip örnekteki gibi oklar çizerek tabloda
gösteriniz. İş yapılan ve yapılmayan durumları
belirleyerek iş yapılır mı? Sorularını evet veya hayır
yazarak cevaplayınız.
1 -Şekildeki kabın içerisindeki A, B ve C noktalarındaki sıvı basınçları
Aşağıdaki
testilişki
sorularını
kodlayınız
PA, PB ve PC arasındaki
nasıl cevaplayarak,
olur?
60
C
C
Puan
A) PB>PA=Pc
B) Pc>PA>PB
C) PA=PC>PB
D) PC>PB>PA
B
1. Sıvı basıncı derinlere inildikçe .............................. .
A
2. Proteinlerin kimyasal sindirimi…………………………….başlar.
C
3. Uyku, uyanıklık, düşünme, hafıza merkezimiz…….…………..dir.
4. Yakını göremeyen kişilerde ……………………göz kusuru vardır.
5. Kuvvet ve ağırlık ……………………………..…ile ölçülür.
6. Enerjinin birimi…………………………dür.
7. Açık hava basıncı …………….…………..ile ölçülür.
2. Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşına ……… denir. Bu ismi ilk defa
……... kullanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Hücre-Dalton
B) Atom-Thomson
C) Molekül-Rutherford
D) Atom-Democritus
8. Kinetik enerji kütle ve ………………….…bağlı olarak değişir.
9. Yüzeye uygulanan kuvvet artarsa basınç…………………..
10. Pascal prensibine göre sıvılar basıncı her yöne ..................
büyüklükte iletir.
3-
11.Maddenin en küçük yapı birimine …………………… denir.
12.Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı
...................
13.Katı hâlde bulunan cisimlerin temas ettiği yüzeyin alanı
artarsa basınç ..............................
14.Hareket hâlindeki cisimlerin .............................. enerjisi,
yüksekliği olan cisimlerin ..............................enerjisi vardır.
Eşit yükseklikteki raflara sahip dolapta bulunan özdeş
K, L, M ve N cisimleri bulundukları yerden şekildeki gibi
yukarı taşınıyorlar.
Buna göre hangi cisim üzerinde yapılan iş en fazladır?
A) K
B) L C) M
D) N
15.Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete .........................
denir.
B
Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y”
harfi yazınız . (2 şer puan)
10
Puan
1. ( ) Sırt çantasıyla düz yolda yürüyüş yapan sporcu fiziksel
anlamda iş yapmış olmaz.
2. (
) Sürtünme kuvveti kinetik enerjiyi artırır.
3. (
) Enerji bir türden başka türe dönüşebilir.
4- Atomun çekirdeğinde proton ve ……... bulunur. Çekirdeğin
çevresindeki katmanlarda ise ……... bulunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Elektron-Molekül
B) Nötron-Elektron
C) Atom-Katman
D) Ağırlık-Proton
4. ( ) Bir cismin tabanındaki yüzey alanı arttıkça yere yaptığı
basınç artar.
5. (
) İşi hesaplamak için kuvvet ve alınan yol bilinmelidir.
6. (
) Açık hava basıncını ilk ölçen kişi Pascal’dır.
5- Şekildeki özdeş cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar için
hangisi doğrudur?
7. ( ) Potansiyel ve kinetik enerjinin toplamına mekanik enerji
denir.
8. ( ) Vücudumuzun ışık, ses gibi uyarılara karşi ani ve hızlı bir
şekilde tepki göstermesine refleks denir.
P1
9. ( ) Düşünme, öğrenme, hafızada tutma gibi olaylar beynimiz
tarafından kontrol edilir.
A) P3>P2>P1
C) P1 > P2 > P3
10. ( ) Tüm enerji seviyelerini tam olarak doldurabilmiş
atomlar kararlı atomlardır.
P2
P3
B) P3> P1> P2
D) P2 > P1> P3
A)Kararlı Atom B)Kararsız Atom C)İyon
D)Anyon
16-
6-
7-Yayların sıkıştırılması veya esnetilmesiyle meydana gelen enerji
çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A-) Esneklik potansiyel enerjisi
B-) Kinetik enerjisi
C-) Çekim potansiyel enerjisi
D-) Isı enerjisi
8- I-Kabın şekli
17-
II-Sıvı miktarı
III-Sıvının yoğunluğu
IV-Sıvının derinliği
Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangilerine bağlı değildir?
A)Yalnız I
B) I ve II
C)III ve IV
D)II ve IV
9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi enerji için yanlıştır?
A)Enerji iş yapabilme yeteneğidir
B) Cismin kütlesi ve sürati artarsa kinetik enerjisi artar.
C) Hareketsiz cisimler kinetik enerjiye sahiptir
D) Enerjinin birimi jouledür.
18-
10-Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Salyangoz
C)Yarım daire kanalları
B) Östaki Borusu
C) Kulak zarı
11-Dilimizin ucu hangi tadı daha yoğun algılar?
A) Tatlı
B) Tuzlu
C) Ekşi
D) Acı
12-Kütle ve Ağırlık kavramları için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
19-Atom içindeki artı ve eksi yükleri bulan üzümlü keke benzeten
atom modeli hangisidir?
A) Ağırlık hiçbir yerde değişmez.
B) Kütlenin birimi newtondur.
C) Ağırlık dinamometre ile ölçülür.
D) Kütle değişkendir.
A)Thomson
B) Rutherford
C)Dalton
D)Bohr
20-
13- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektronlar eksi yüklüdür.
B) Protonlar artı yüklüdür.
C) Nötronlar yüksüzdür.
D) Proton nötron ve elektron çekirdekte yer alır.
14- Nötr olduğu bilinen atomla ilgili hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Proton sayısı = elektron sayısı
B) Proton sayısı = nötron sayısı
C) Nötron sayısı = elektron sayısı
D) Atom numarası = nötron sayısı
15-Kararlı haldeki elementlerin elektron dizilimlerine
benzeyebilmek için elektron almış veya vermiş atomlara ne denir?
Not: Süre 40 dakikadır. Her sorunun puanı soru başlıklarında verilmiştir.
Başarılar..
Download