PowerPoint

advertisement
Bilkent Üniversitesi, Ankara
Fax: (312) 290 1144
http://engelsizkampus.bilkent.edu.tr
ÖĞRENCİYE YÖNELİK UYGULAMALAR
* Bilinen Engelli Öğrenci Sayısı :
* Engelli Öğrenci Oranı
* Engelli Öğrenci EÖB hakkında bilgiye nasıl ulaşır?
: % 0, .......
* Engelli bir öğrenci desteğe başvurduğunda prosedür nedir?
• Engelli Öğrencilere Sağlanan Destekler: (kayıt, sınav, bilgi ve malzemeye
ulaşım, kampüste ulaşım/erişilebilirliği, öğrenme ortamı, fiziksel olanaklar vb.)
* Öneriler ve takip süreci?
* Engelli öğrencilerle iletişim nasıl kurulur? Gizlilikleri nasıl korunur?
ÜNİVERSİTENİN ÇALIŞMALARI
• Engelli öğrencilere destek sağlamak için (en önemli) programlar ve
projelerinizi tarif edin:
• Üniversitenin engel kaldırma konusunda çalışan bir komisyonu var mı?:
• Yılda kaç defa toplanır?:
• Komisyon üyelerinin pozisyonları:
BİRİM VE DESTEKLER
• Gönüllülerle çalışılıyor mu?
• EÖB varsa, ne zaman kuruldu?:
• Üniversite yönetiminde hangi makama bağlı?:
• Gönüllü Sayısı:
• EÖB’nin ofis var mı? Ulaşılabilirlik konumu/durumu?:
• Gönüllü verilen hizmet türü:
• Kaç kişi çalışıyor ve haftalık çalışma süresi?:
• Çalışanlara yapılan ödemenin kaynağı:
• Engelli öğrencilere sağlanan destekler:
• Öğretim elemanlarının katkıları var mı?:
• Varsa açıklayınız:
• Başka birimlerle / bölümlerle yapılan işbirliği çalışmaları:
• Öğretim elemanlarıyla ilişkiler: (Birim ve öğrenci özelinde)
• Çalışmaların kalitesi değerlendiriliyor mu? Ne tür veri tutuluyor?
BİRİM SORUMLULARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ayşın Gürbüz (Öğrenci Dekanlığı Koordinatörü) [email protected] (312) 290 2483
Sena Özel (Engelli Öğrenciler Birimi Sorumlusu) [email protected]
(312) 290 1550
Download