eti maden işletmeleri genel müdürlüğü kırka bor işletme

advertisement
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE
ENGELLİ 2 DAİMİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR.
Teşekkülümüz Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) engelli 2
işçinin açıktan işe alınması, 31.03.2016 tarih ve 683/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tasvip
edilmiştir.
Buna göre, adı geçen İşletmenin mevcut işçi sayıları esas alınarak tespit edilen engelli
ve eski hükümlü çalıştırma oranlarına göre ortaya çıkan engelli 2 işçi kontenjan açığının
kapatılabilmesini teminen, ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile genel hükümler
dahilinde engelli 2 işçi kontenjan açığının, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 08.04.2016
tarih ve 8949 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin
yayımlanması istenilmiştir.
Söz konusu engelli 2 işçi (Proses İşçisi-1 Lise ve Dengi Okul-Bilişim
Teknolojileri, 1 Lise ve Dengi Okul-Kimya Bölümü mezunu) için aranılan şartlar,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu
ilanı takip etmeleri gerekmektedir.
Download