3 Aralık Dünya Engelliler Günü`nde Tüm Engellerin Kalkması

advertisement
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Tüm Engellerin Kalkması Dileğiyle
Birleşmiş Milletler
ᤀ椀渀
1992 yılında almış olduğu karar sonrası
ᰀ唀氀甀猀氀愀爀愀爀愀猁㄀
edilen 3 Aralık, o gün itibariyle tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve
onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiş bir gün.
Bu önemli gün, engelli insanları anlayabilmek açısından oldukça büyük öneme sahip. Çünkü
gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur. Dolayısıyla biz
eczacılar üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak, engelli vatandaşlarımız için
ᰀ攀渀最攀氀氀椀
eczane” projesini hayata geçirdik.
Bu proje kapsamında, işitme engelli vatandaşlarımızın, eczacılarla daha sağlıklı iletişim kurmalarını
sağlayacak düzeyde gönüllü eczacılarımız çift el alfabesi yani işaret dili öğrendiler. Bu eğitimlerde
eczacılara, hastalar eczaneye geldiklerinde kendilerine ilacın kullanım şekli, dozu, ilacın aç mı tok
mu alınacağı ve diğer sağlık sorunları ile ilgili danışmanlıklarında bilgi verebilecekleri basit cümleler
öğretildi. Eczacılarımıza ve eczanelerde çalışan personele, çift el parmak alfabesi ve sözlük
kelimelerinin yanında; rakamlar ve tarihler, istekler, öneriler ve şikayetlerle ilgili olarak da işaret
dili eğitimi de verildi.
Bugün gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok
alanında çeşitli
ᰀ攀渀最攀氀氀攀爠ᴀ
ile karşılaşan engelli insanlarımızın farkına varmak ve onlarla b
unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak
tanımlanan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf eden biz eczacılar, asıl engellerin
bedenlerde değil, düşünce yapılarında olduğunu bir kez daha yinelemek isteriz.
3 Aralık
ᤁ㄀渀
Dünya Engelliler Günü olarak kutlanması elbette ki çok önemli, ancak engel
vatandaşlarımızı sadece yılda bir gün hatırlamak ve sonrasında unutmak doğru bir yaklaşım değildir.
Engelli vatandaşlarımız için, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu otoritelerince alınacak
önlemlerin, tedbirlerin ve yapılacak organizasyonların, sivil toplum örgütlerini de içine alacak
biçimde daha da yaygınlaştırılmasını ve somut adımların atılmasını, bir sağlık meslek örgütü olarak
talep ediyoruz.
Bu vesileyle tüm
ᰀ攀渀最攀氀氀攀爀椀渠ᴀ
aşılması ve eşit yaşam hakkı sunulması noktasında daha
için herkesi birlikte hareket etmeye çağırıyor, engellerin ortadan kalktığı bir dünyada yaşama
inancımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ
Download