RÖNESANS HEYKEL SANATI

advertisement
SANAT TARİHİ
RÖNESANS SANATI
Heykel Sanatı
RÖNESANS HEYKEL SANATI
* Orta Çağda mimariye bağlı ve
onun bir parçası olarak yapılan
heykeller Rönesans ‘ta da
mimariye bağlı olarak ele
alınmıştır.
* Hümanist düşünce heykel
sanatında da kendini gösterir.
RÖNESANS HEYKEL SANATI
Genel Özellikler
* Rönesans
sanatçısı insan
vücuduna ve
onun anlatım
gücüne ilgi
duymuş, Eski
Yunan ve
Roma
heykellerinin
formlarını
yeniden ele
almış ve
gerçekçi
gözlemlere yer
vermiştir.
Genel Özellikler
RÖNESANS HEYKEL SANATI
* Konular; İncil ve
Tevrat’tan alınan
sahneler, İsa,
Meryem, havariler,
mitolojik varlıklar
ve süvari
heykelleridir.
RÖNESANS HEYKEL SANATI
Genel Özellikler
*
Erken Rönesans
heykelinde idealize
etme ve yüceltme ön
plandadır. Bu durum
Yüksek Rönesans’ta
doğal ve gerçekçi
anlatıma
dönüşmüştür.
Genel Özellikler
* Rönesans
heykelinde kusursuz
form, denge,
uyumlu oranlar ve
zarafet önemlidir.
RÖNESANS HEYKEL SANATI
RÖNESANS HEYKEL SANATI
Genel Özellikler
* Heykellerde mermer , tunç ve ahşap malzemeler kullanılmıştır.
RÖNESANS HEYKEL SANATI
LORENZO GHIBERTİ (Giberti) 1378 – 1455
Floransalı rölyef ustası,
kuyumcu ve mimardır.
Floransa Vaftizhanesinin
bronz kapılarının rölyeflerini
yapmıştır. Döküm tekniği ile
yapılan kapı üzerindeki 10
panoda, İncil ve Tevrat’tan
konular işlenmiştir.
Ghiberti o güne kadar
mimar ve ressamların
vermeye çalıştıkları
derinlik duygusunu
rölyeflerine taşımıştır.
Kompozisyonlarda yer
alan figürlerde gerçekçi
bir anlatım görülür.
Floransa vaftizhane kapısı
LORENZO GHIBERTİ
Floransa vaftizhane kapısından ayrıntı
Floransa vaftizhane kapısından ayrıntı
LORENZO GHIBERTİ
Floransa vaftizhane kapısından ayrıntı
LORENZO GHIBERTİ
LORENZO GHIBERTİ
Floransa vaftizhane kapısından ayrıntı
RÖNESANS HEYKEL SANATI
DONATELLO (1386 – 1466)
Sanatçının eserlerinde,
Yunan klasik dönem
heykellerini anımsatan bir
anlatım görülür. Malzeme
olarak mermer, bronz ve
ahşap kullanmıştır.
RÖNESANS HEYKEL SANATI
DONATELLO (1386 – 1466)
Sanatçının Davut heykelinde
Antik çağda görülen
heykellere benzeyen çıplak
atletik vücutlu bir genç tasvir
edilmiştir.
Davut heykeli, Donatello
DONATELLO
Gattamelata atlı heykeli
döküm tekniği ile bronzdan
yapılmıştır. Ünlü bir
komutana ait heykelde
sahibine benzeyen yüz
yerine, kişiliği ve gücü
yansıtan bir anlatım
görülür.
DONATELLO
Sanatçının
kabartma
tekniğindeki
rölyeflerinde,
figürler yuvarlak
hatlı işlenmiştir.
DONATELLO
DONATELLO
DONATELLO
DONATELLO
St Rossore , Donatello
3. RÖNESANS HEYKEL SANATI
BUNAROTTI MICHELANGELO (1475 –1564)
İtalyan heykeltıraş, aynı
zamanda ressam,
mimar ve şairdir.
Sanatında daha çok
heykele ağırlık
vermiştir. Eski Yunan
ve Roma heykellerini
inceleyerek kendine
özgü bir yorum
getirmiştir. Daha çok
mermer ile çalışan
sanatçı bol ve
yumuşak elbise
kıvrımları, güçlü bir
anatomi bilgisi göze
çarpar. Dini ve
mitolojik konularda
güçlü bir anlatım
sergilemiştir.
BUNAROTTI MICHELANGELO
Pieta Heykeli Çarmıhtan indirilmiş
İsa’nın cansız bedenini kucaklayan
Meryem’i betimler. Konu dini de
olsa burada bir annenin duyguları
ifade edilmiş ve bu heykelde klasik
anlatım doruk noktasına ulaşmıştır.
Meryem’in aşağıya doğru yayılan
kıvrımlı elbisesi heykelin kaidesini
oluşturur.
BUNAROTTI MICHELANGELO
Musa Heykeli sanatçının Papa II:
Jülius’un mezar anıtı için yaptığı
heykeldir. Mermerden yapılan heykelde
anatomik özellikler ve kumaş kıvrımları
ustalıkla işlenmiştir. Yüzde sert bir
ifade vardır.
BUNAROTTI MICHELANGELO
Davut heykeli
BUNAROTTI MICHELANGELO
BUNAROTTI MICHELANGELO
Tomb of Giuliano de' Medici
Brutus
BUNAROTTI MICHELANGELO
Christ Carrying the Cross
Medici Madonna
BUNAROTTI MICHELANGELO
ANDREA DEL VERROCCHİO
ANDREA DEL VERROCCHİO
Download