yen*lenen sosyal b*lg*ler programında tar*h ö*ret*m

advertisement
YENİLENEN SOSYAL BİLGİLER
PROGRAMINDA TARİH ÖĞRETİMİ
Tarih okuyana kendi gözünün görme derecesine göre
yol gösteren bir kılavuzdur.
J. J Rousseau
Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar,ibret alınsaydı
hiç tekerrür eder miydi?
Mehmet Akif Ersoy
Tarih konularının da kapsayan sosyal
bilgiler dersi insanı, toplumu ve bunlarla
ilişkisi çerçevesinde çevreyi incelemektedir.
Öğrencinin insan toplum ilişkileriyle ilgili
bilgi ve deneyimlerini geliştirmeye katkı
sağlamalıdır.
Yeni Sosyal Bilgiler Programı
• 21 yy da Türkiye de yapılandırmacı eğitim
programı uygulan maktadır.
• Bu anlayış doğrultusunda program ;
• Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini
kullanmasına ve çevreyle iletişim sağlamasına
olanak sağlar
• Her öğrenciye ulaşa bilmek için öğrenme
öğretme yöntem ve tekniklerinde ki çeşitliliği
dikkate alır
• Periyodik olarak öğrenci çalışma dosyalarına
bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin
akışı içerisinde değerlendirmeyi,1998
programına göre amaç bakımından farklı
olarak ilke edinmiştir
Sosyal Bilgiler Öğretmeninde Tarih
• Tarih geçmişteki olayları ele alan ve geleceğe
yön vermeye çalışan bir bilimdir. Bu süreçte
insanlar savaş ve barışlar,doğal felaketler,keşif
ve buluşlar,zaman içinde değişen
korunma,barınma ve yaşam biçimleri
oluşturdukları kurumlar,kuruluşlar hakkında
bilgi verir.
Eski ve Yeni Barınma
Savaş ve Barış
Doğal Afetler
Tarih Eğitiminin Amaçları Şunlardır:
• Öğrencinin geçmişi ve bugünü anlamasına
yardımcı olmak
• Onda bütün insan etkinliklerine karşı bir duygu
daşlık uyandırmak böylelikle yetişmesinin
ufuklarını genişletmek
• Kendisini bir zaman boyutunun sürekli bir
akışın içinde görmesini sağlamak
• İnsan soyunun bir üyesi sıfatıyla geçmişe neler
borçlu olduğunu ve geleceğe karşı ödevlerini
kavratmak
• Toplum birey ilişkisini doğru örneklerle
kavramasına ve adil bir şekilde yetişmesine
yarımcı olmak
• Yüksek insan değerleri benimsemesine
yardımcı olmak
• Geleceğin teminatı olan genç nesli tarih
eğitimi vasıtasıyla kütür mirası aktarılarak mili
benlik korun muş,pekiştirilmiş,ahlaki değerler
benimsetilmiş ve sosyal gelişme sağlanmış olur
• Masalar ,roman ve hikayeler tarihi konular
işlenmeli mili ahlakın temel kıymetlerin
çocuğa burada olaylar halinde verilmelidir
• Tarih bilinci ilk olarak genç insanlarda
oluşturulma çünkü sadece tarih insana zaman
açısından sosyal meseleleri araştırma fırsatı
verir.
• tarih metodu sonuç çıkarmada eleştirel
düşünmeyi gerektir, bu da demokratik bir
vatandaşlın sorumluluklarının eğitimi için
değerlidir.
Üçüncüsü geçmişi araştırma\çalışma özelikle de
Batı medeniyetini inceleme öğrencinin
demokratik değerlere bağlılığını artıracaktır
• Sosyal Bilgiler bünyesinde birçok disiplini
barındırmaktadır
Sosyal Bilgilerde kültür teması ilk sırada yer
almak tadır.
• Kültürel mirasının aktarımı için sosyal bilgiler
öğretimi anlayışı oldukça uyumludur bu durum
öğrencilerin geçmişini öğrenmelerini ,kendi
kültürlerini ve başka kültürleri tanımalarını,
geçmişi ile gelenek ve adetleri ile kıvanç
duyması bakımından oldukça önemlidir.
Tarih konularını işlerken aşağıdaki
çalışmalar yaptırılabilir.
İletişim nedir
İletişimin
kolaylıkları
iletişim
İletişim araçları
nelerdir
En çok
kullanılan
iletişim aracı
Fotoğraf okuma ve konuyla ilgili
anladığını resimleme
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN,
TEŞEKKÜRLER
…
Download