etk*nl*k yönet*c*s

advertisement
ETKİNLİK
YÖNETİCİSİ
• Etkinlik
yöneticileri hangi etkinlik
alanında
çalışırlarsa
çalışsınlar
üç
kategoride uzman olmalıdır. İşin doğasına
aldırmayarak her etkinlik yöneticisi
aşağıda tanımlanan görevleri yapmalıdır.
Bunlar ;
• 1. Çalışma yerini yönetme
• 2. İnsanları yönetme
• 3. Günlük faaliyetleri yönet
1. Çalışma yerini yönetme
• Her bir etkinliğinin bir yönetim yerine ve birbirinden farklı görev yapan çeşitli
sayıda personele gerek vardır.
• Her birey etkinliğin özelliğine göre belirlenecek hedefler ve amaçlara ulaşabilmek
için gayret göstermeli ve etkinliğin amaçlarına ulaşması için çalışmalıdır. Her bir
spor etkinliğinin özelliği birbirinden farklıdır.
• Her biri için ayrı iş akışı, ayrı tesis, malzeme, farklı bir seyirci kitlesi, farklı
pazarlama ve hizmet ile birbirinden faklı sponsorlar vardır. Etkinliklerin günlük
aktivitelerden ayırarak rekreasyonel ya da boş zaman, kültürel, kişisel ve iş ve
işletme amaçlarına ulaşmak için rutin olmayan eylemler veya katılımlar olarak
değerlendirildiği düşünüldüğünde, tüm bu özel görevler spor etkinliğinin etkin
yönetimini içermektedir.
2. İnsanları yönetme
• İnsanların doğru biçimde yönetilmesidir. Çünkü etikliğin her aşamasında insanlar vardır.
• Daha açık bir ifadeyle düzenlenecek etkinliğin özelliğine göre gerekli insanların işe alınması,
• iş analizlerinin yapılarak görevlerinin belirlenmesi,
• performanslarının ölçülmesi, bu performanslara ve yasal düzenlemelere göre ücretlerinin belirlenmesi
• onların planlanan amaçlara uygun bir şekilde davranmaları yönünde motive edilmeleri gerekmektedir.
• İnsanlar kimi zaman “kas” gücüyle, kimi zaman da “kafa” gücüyle çalışarak katkıda bulunurlar. Örneğin olimpik
bir etkinlik düzenlemek çok ciddi bir insan gücünü gerektirir.
• Özellikle Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu düzenleme içinde her bir görevi ve bu görevde çalışacak insan sayısını
ve niteliğini belirlemiştir.
• Örneğin ülkemizde her yıl düzenlenen Avrasya Maratonu başlangıçta ulusal düzeyde basit bir etkinlik iken bugün
sayısız atletin yarıştığı bir günlükte olsa büyük bir düzeye ulaşmıştır.
3. Günlük faaliyetleri yönet
• Etkinlik süreci boyunca yapılacak günlük işlerin planlanması yürütülmesi etkinliğin
başarısı için önemlidir.
• Etkinlik içerisinde görev alan bireyleri yönetmenin tek bir doğru yolu yoktur. Çünkü
her etkinlik alanı birbirinden farklı özellik gösterir.
• Örneğin ülkemizde oynanan bir derbi maçı için üç gün öncesinden yapılanan
çalışmalar doğal olarak Avrupa Şampiyonası finali gibi uluslararası bir
organizasyondan çok farklılıklar göstermekte ve haftalar öncesinden çalışmaları
gerektirir.
• Ancak etkinlik hangi alanda olursa olsun her birinde belirlenen amaçlara
ulaşabilmek için günlük her bir olayın değerlendirilmesi, planlanması ve
yönetilmesini gerekli kılar.
ETKİNLİK YÖNETİMİNİN
FONKSİYONLARI
Etkinlik yönetimi bir uzmanlık olduğu kadar bir süreçtir de. Aşamalar şunlardır;
•
•
•
•
•
•
• Etkinliğin planlanması
• Personelin belirlenmesi
• Organizasyonun kurulması
• Finansal düzenleme
• Uygulama
• Değerlendirme
ETKİNLİK YÖNETİM SÜREÇLERİ
• Etkinlik öncesi
• Etkinlik sırası
• Etkinlik sonrası
Planlama
Uygulama
Değerlendirme
Download