Sosyal Medyada Medya Üretimi Etkinlik Yönergesi

advertisement
Sosyal Medyada Medya Üretimi
Etkinliğin Amacı: Bu etkinliğin amacı okul dışı ortam olarak sosyal medyanın çoklu yapısından
(yazı, ses ve görüntü) yararlanarak öğrencilerin yerel tarihe ilgisini çekmek, araştırmalarını,
öğrenmelerini, tartışmalarını ve paylaşımda bulunmalarını sağlamaktır.
Etkinliğin Konusu: Medya okuryazarlığı eğitiminde en etkili yöntemlerden biri olan medya
üretimi aracılığıyla sosyal medyanın kullanımıdır.
Etkinliğin Süresi: Bu etkinliğin süresi; etkinlik içeriklerine, katılımcı sayısına, imkânlar ve şartlara göre
değişebilir.
Kullanılan Malzemeler: Her bir gruba ait; katılımcıların branşlarına yönelik üretimlerin
paylaşımı için bilgisayar ve İnternet bağlantısı gerekmektedir. Ayrıca hazırlanacak etkinliğe
göre oyun hamuru, renkli kâğıtlar, mikrofon, renkli kalemler, makas, yapıştırıcı vb. ürünler
kullanılmıştır.
Uygulama Aşaması: Uygulama için farklı birçok etkinlik hazırlanabilir. Katılımcı öğretmenler
arasında branşlara göre oluşturulan küçük gruplar farklı tür ve içerikler ile ilgili etkinlikler
hazırlayabilir. Hazırlanan etkinlikler daha sonra uygun ortam ve araçlarda paylaşılabilir.
Müzikle Öğretim Etkinliği: Müzik eşliğinde yapılan öğretim, öğrencilerin eğlenceli bir
atmosferde enerjilerini atabilecekleri, ritim duygusunu kazanabilecekleri, bireysel ve grup
çalışmalarına katılabilecekleri bir ortam sunmaktadır. Böylece konuyla ilgili öğrenilmesi
gereken önemli noktalar müzik eşliğinde kolay bir şekilde öğrenilebilir. Kısacası bu uygulama
hem faydalı hem de eğlenceli bir içerik sunmaktadır.
Katılımcı öğretmenler, öğrencileri için konu anlatımını eğlenceli bir şekilde müzik eşliğinde
aktaracakları video içerikleri üretirler.
Stop-Motion Etkinliği: Stop-motion, durağan 3 boyutlu objeleri hareket edermiş gibi
gösteren bir animasyon türüdür. Bu şekilde hazırlanacak olan eğitim videoları öğrencilerin
dikkatini çekeceği gibi aynı zamanda öğrenme ortamını canlandıracaktır.
Katılımcılar, “stop motion” tekniği hakkında ön bilgi ve tecrübe edinmek için örnek videolar
izlerler. Daha sonra öğretimini gerçekleştirecekleri konuyu belirleyerek konu ile ilgili görsel
materyalleri hazırlarlar. Konu anlatımı için uygun ses videosunu ve anlatım için uygun arka
planı da belirledikten sonra tüm materyalleri birleştirmek için daha önce kendilerine tanıtımı
yapılan Camtasia Studio programını kullanırlar ve özgün içerikler üretirler.
Yaratıcı Yazma: Yaratıcı yazma düşünce ve hayal arasında daha önceden kurulmamış, ilginç
ve akıcı ilişkiler kurmaya dayanır. Yaratıcı yazma etkinliklerinin en önemli amacı öğrencilerin
sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı, ilgi çekici bir şekilde
duygu ve düşüncelerini ortaya koymalarını sağlamaktır. Yaratıcı yazı etkinlikleri öğrencilerin
kendi fikirlerini özgürce dile getirmelerini sağlarken bir yandan da onların başka insanların
duygu ve düşüncelerine saygı gösterme ve onları kabul etme alışkanlığı kazanmalarına
yardımcı olacaktır.
Katılımcılar, öncelikle örnek manifestoları inceleyerek manifesto hakkında bilgi sahibi olurlar.
Daha sonra belirledikleri bir konu ile ilgili manifesto yazarlar.
İnfo-Grafik Etkinliği: İnfo-grafik, bilginin görsel olarak ifade edildiği bilgi grafikleridir.
Yaşadığımız çevreyi, etkileşimde bulunduğumuz her şeyi daha iyi anlamanın ve hayatı
kolaylaştırmanın bir yoludur. Bilgilendirme grafikleri ya da info-grafikler; bilgi, veri ve bilgi
birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir.
Katılımcılar, öncelikle info-grafik örneklerini inceler. Daha sonra info grafik hazırlamak için
yararlanabilecekleri internet siteleri ile ilgili bilgilerin de yer aldığı etkinlik yönergelerini
incelerler. Yapılan ön bilgilendirmenin ardından belirledikleri konu ile ilgili info grafik
hazırlarlar.
Gelecek Çalışmaları (Futurizm): Gelecek çalışmaları, öğrencilerin vizyonlarını genişletici,
teorik bilgilerin yanı sıra, hayattan örneklerin, uygulamaların ve süreçlerin anlatıldığı,
öğrencilerin de katıldığı, hareketli ve interaktif bir derstir. Gelecek algısının oluşturulması;
derse aktif katılım, verilen görevlerin yapılması ve karşılıklı etkileşim ile mümkündür. Gelecek
çalışmaları, dünya ölçeğinde, evrensel, tarihsel ve teknolojik perspektifte büyük değişimleri
ve bireyleri, toplumu, iş dünyasını ve hükümetleri etkileyen küresel trendleri incelemektedir.
Katılımcı öğretmenler, daha önce hazırlanan ütopya örnekleri ile ilgili görselleri, metinleri ve
örnek videoları incelerler. Ön bilgilerin ardından kendilerinden 100 yıl sonrası için ütopik bir
senaryo hazırlarlar. Hazırlanan senaryolar grup olarak değerlendirilir.
Konu Anlatımı Etkinliği: Eğitimlerde karşılaştığımız en önem sorunlardan birisi de
öğrencilerin öğrendikleri konuları çok çabuk unutmaları ve konuların tekrar edilmesi
gerekliliğidir. Konuların derste özetlenmesi genel olarak bilinen bir pedagojik ilkedir. Ancak
müfredat programının yoğunluğu çoğu zaman derslerin bire bir tekrarlanmasına olanak
tanımamaktadır. Buna bir de konuya ilişkin öğrenme düzeyleri yüksek olan öğrencilerin
oluşturacağı problemleri eklersek öğrencilerin ders dışında bireysel olarak tekrar ve
alıştırma yapabilecekleri etkinlikler gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin etkililiği artıracaktır. Bu
kapsamda kullanılan materyallerden biri de eğitsel videolardır.
Katılımcı öğretmenler, hazırlayacakları konu anlatımı ile ilgili görsel materyal ve arka planı
hazırlar. Daha sonra konu anlatımını yaparlar. Hazırladıkları konu anlatımı video ve
resimlerini, kendilerine daha önce tanıtımı yapılan Camtasia Studio programını kullanarak
birleştirirler ve eğitim için kullanılabilir hale getirirler.
Kâğıt Model ve Origami Etkinliği: Eğitim ortamlarında görsel materyallerin kullanımı
öğretme ve öğrenme açısından pratik ve faydalıdır. Bu görsel materyallerden biri olan kâğıt
model; ekonomik olması, yapım kolaylığı ve her öğrencinin kolayca ulaşabilmesi gibi
avantajlar sunmaktadır. Japon kâğıt katlama sanatı olan origami ise görsel materyallere
verilebilecek diğer bir örnektir. Bu iki uygulama öğretim ortamlarında kullanıldığında
eğlenceli bir atmosfer sağlayabileceği gibi öğrencilerin psiko-motor becerilerinin gelişmesini
de destekleyecektir.
Katılımcılar, kâğıt model yapımı için hazır şablon sunan örnek sitelerini inceler. Daha sonra
belirlemiş oldukları kâğıt modelleri hazırlarlar. Ayrıca örnek origami videolarını izleyip,
origami modeli de hazırlarlar.
Oyun Hamuru Etkinliği: Oyun hamuru öğrencileri üretkenliğe teşvik eder. Oyunun herhangi
bir kuralı olmadığından kalıpların dışında düşünüp yeni fikirler geliştirirler. Oynarken hayal
güçlerini harekete geçirip kendi oyuncaklarını yaparlar. Oyun hamurları ile yapılan şekiller
çocukların iç dünyalarını yansıtır. Yaptığı şekiller sayesinde onun neler hissettiği, istediği
konusunda bilgi alınabilir. Yaratıcılığının farkına vardığı noktada ise keyiflenerek mutlu olur,
desteklendikçe özgüveni artar. Öğrenciler oyun hamuruna şekil verirken psiko-motor
becerilerini de geliştirirler. Ayrıca oyun hamuruyla oynayan öğrencilerin el-göz
koordinasyonu pekişir, kavrama becerisi artar.
Download