Slide 1

advertisement
YİĞİT OĞUZ DUMAN
TÜRKİYE PERSONEL YÖNETİMİ
DERNEĞİ BAŞKANI
TUĞRUL KUDATGOBİLİK
TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU BAŞKANI
FARUK ÇELİK
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
BAKANI
I. OTURUM: İSTİHDAM PAKETİ
OTURUM BAŞKANI:
HAKKI MATRAŞ
TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ
I. OTURUM: İSTİHDAM PAKETİ
Alt İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği ile
İdari Para Cezalarına İlişikin Düzenlemeler:
Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
I. OTURUM: İSTİHDAM PAKETİ
İşyerlerinde Getirilen Teşvikler İşsizlik,
İşsizlik Sigortası Düzenlemeleri ve İŞKUR Faaliyetleri:
Prof. Dr. Cem KILIÇ
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
II. OTURUM: SOSYAL GÜVENLİKTEKİ
YENİ DÜZENLEMELER
OTURUM BAŞKANI:
SADIK OĞUZ
TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ
II. OTURUM: SOSYAL GÜVENLİKTEKİ
YENİ DÜZENLEMELER
Sigortalılık ve İşyeri ile İlgili Yükümlülükler
Prof. Dr. Ali Rıza OKUR
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
II. OTURUM: SOSYAL GÜVENLİKTEKİ
YENİ DÜZENLEMELER
OTURUM BAŞKANI:
SADIK OĞUZ
TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ
II. OTURUM: SOSYAL GÜVENLİKTEKİ
YENİ DÜZENLEMELER
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları ile Genel Sağlık Sigortasına
İlişkin Düzenlemeler
İbrahim ULAŞ
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Sigortalar Genel Müdürü
II. OTURUM: SOSYAL GÜVENLİKTEKİ
YENİ DÜZENLEMELER
Prime İlişkin Yükümlülükler
Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards