Sindirim Sistemi Etkinliği (7.sınıf sunu)

advertisement
ETKİNLİK-1: SİNDİRİM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN ORGANLARI TANIYALIM
2 YUTAK
AĞIZ 1
3 YEMEK BORUSU
KARACİĞER
4
5 MİDE
PANKREAS
6
7 İNCE BAĞIRSAK
8 KALIN BAĞIRSAK
ETKİNLİK-2: BESİNLERİN HANGİ ORGANLARDA SİNDİRİLDİĞİNİ ÖĞRENELİM
Besin Çeşidi
Karbonhidratlar
Proteinler
Yağ
Sindirimin
Gerçekleştiği Organ
Sindiriminde Görevli
Enzimlerin Üretildiği
Yapılar
ETKİNLİK-3: Sindirim Organlarının Bazı Özelliklerini Öğrenelim
1. Hangilerinde karbonhidratlar sindirilir?
2. Hangilerinde sindirim olayı gerçekleşmez?
3. Hangilerinde hem mekanik, hem de kimyasal sindirim gerçekleşir?
4. Hangileri sindirme yardımcı organlardır?
5. Hangisi yağların mekanik sindirimini sağlayan safrayı üretir?
6. Hangilerinde proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir?
ETKİNLİK-4: Besin Çeşitlerinin Öncelikli Görevlerini Öğrenelim
1
Vücutta enerji kaynağı olarak kullanılır.
2
Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar.
3
Hastalıklara karşı direncimizi artırır, düzenleyici olarak görev yapar
BESİN ÇEŞİTLERİ
Karbonhidrat
Protein
Yağ
Vitamin
Mineral
Su
ETKİNLİK-5: Kimyasal veya Mekanik Sindirimi Sağlayan Olayları Öğrenelim
1 Besinlerin enzimlerle parçalanması
4 Besinlerin tükürük salgısı ile parçalanması
2 Besinlerin kaslarla parçalanması
5
3 Besinlerin çiğnenmesi
6 Besinlerin safra sıvısıyla parçalanması
Kimyasal Sindirim
Büyük
moleküllü
besinlerin
moleküllü besinlere parçalanması
Mekanik Sindirim
küçük
ETKİNLİK-6: Yeterli ve Dengeli Beslenme
ETKİNLİK-7: Sindirim Sisteminin Sağlığını Korumak
1. Sindirim sistemi rahatsızlıkları neler olabilir?
2. Bu rahatsızlıkların tedavisi için hastanenin hangi bölümüne başvurulmalıdır?
3. Bu rahatsızlıklara neden olan faktörler neler olabilir?
4. Sindirim sisteminin sağlığının korunması için doktor neler tavsiye edebilir?
ETKİNLİK-8: Neler Öğrendik (Doğru-Yanlış)
DOĞRU
YANLIŞ
1
Büyük moleküllü besin maddelerinin hücre
zarından geçebilecek kadar küçük moleküllü
besinlere parçalanmasına sindirim denir.
2
Besinlerin enzimler yardımıyla parçalanmasına
mekanik sindirim denir.
3
Midede besinler sadece kimyasal olarak sindirilir.
4
Safra salgısı karaciğerde üretilir.
5
Besin atıklarının içindeki su ve minerallerin
emilimi kalın bağırsakta tamamlanır.
ETKİNLİK-9: Neler Öğrendik (Boşluk Doldurma)
Emilim
Safra
Enerji Üretimi
Pankreas
Karaciğer
1. ………………. yağların mekanik sindirimini sağlar.
2. ……………….. bütün besinlerin kimyasal sindirimini sağlayan enzimleri üretir.
3. Sindirim sonucu oluşan küçük moleküllü besinlerin ince bağırsaktan kan
damarına geçişine ……………….. denir.
4. ……………….. ve ………………… sindirime yardımcı organlardır.
5. Besin yapı taşları hücrede ………………………………………., yapım-onarım ve
düzenleme olaylarında kullanılır.
ETKİNLİK-10: Neler Öğrendik (Eşleştirme)
AÇIKLAMALAR
KAVRAMLAR
1
Karaciğer ve pankreasın salgılarını
gönderdiği organdır
Tükürük Sıvısı
2
Sindirim sistemi hastalığıdır.
Yemek Borusu
3
Et, tavuk, balık ve yumurtada bol
miktarda bulunan besin çeşitidir.
Reflü
4
Besinleri mideye ileten sindirim
sistemi organıdır.
İnce Bağırsak
5
İçindeki enzim sayesinde
karbonhidratların kimyasal
sindirimini başlatır.
Protein
ETKİNLİK-10: Bulmaca Çözelim
1.Vücudun temel enerji kaynağı olan besin
grubudur.
2. A kutucuğunda gösterilen organdır.
3. Besinlerin enzim kullanılmadan küçük parçalara
ayrıldığı sindirim çeşididir.
4. Vücutta düzenleyici olarak görev yapan ve
vücudun %70’ini oluşturan besin çeşididir.
5. Ayçiçeği, zeytin, fındık gibi besinlerde bol
miktarda bulunan besin çeşididir.
6. Besinlerin kana geçtiği organdır.
7. Besinlerin ince bağırsaktan kana geçişine denir.
8. B kutucuğunda gösterilen organdır.
9. Besinlerin ağızdan yemek borusuna doğru
iletilmesini sağlar.
10. Safra sıvısını salgılayan organdır.
11. Kimyasal sindirimi midede başlayan besindir.
12. Besinlerin enzimler yardımıyla yapı taşlarına
parçalandığı sindirim çeşididir.
HAZIRLAYAN
Ne Farkeder,Birimiz Hepimiz,Hepimiz Birimiz İçin..!
Mahmut YILMAZ
Download