ho peygamber*m*z*n hayatı 5. sınıf

advertisement
İHO TEMEL DİNİ BİLGİLER
5.SINIF 1.ÜNİTE
ÖĞRENME ALANI:
1:ÜNİTE
İSLAM’A GİRİŞ
İHO TEMEL DİNİ BİLGİLER
5.SINIF 1.ÜNİTE
ÜNİTE KAVRAMLARI
DİN
SÖZLÜKTE :Âdet, yol, gidişat demektir.
TERİM OLARAK: Allah tarafından
peygamberler aracılığıyla gönderilen,
aslını koruyan ve insan eliyle herhangi bir
değişikliğe uğramayan din, gerçek din,
İslam dini.Hz. Âdem’den Hz. Muhammede
kadar gönderilen bütün ilahî dinlerin
ortak adı İslam’dır.
“Yakup Peygamber, oğullarına şöyle
vasiyette bulundu: ‘Ey oğullarım! Allah
sizin için bir din seçti ki ondan başkasını
kabul etmeyin ve ancak Müslümanlar
olarakölün.” (Kur’an-ı Kerim bakara/132)
İSLAM
İslam, Hz. Muhammed’in Allah
tarafından getirdiği kesin olarak
bilinen şeyleri kalp ile tasdik edip,
bunlardan iş ve davranışla ilgili
olanları yapmaktır.
Yani İslam; dinin bütün
hükümlerini kalbiyle inanarak
kabul etmek, bu inancını diliyle de
ifade edip gereğini yapmaktır.
SÖZLÜKTE : Birleme, bir şeyin bir
olduğuna karar verme, tek kılma
demektir.
TEVHİD
“Allah’tan
başka ilah yoktur, Muhammed
onun resulüdür.” anlamına
gelen “La ilahe illallah,
Muhammedün resulullah.”
TERİM OLARAK:
cümlesine kalp ile inanıp dil ile
söylemektir.
VAHİY
SÖZLÜKTE:Gizli konuşma, fısıldama,
ilham etme, ima ve işaret etme,
ortaya çıkarma demektir.
TERİM OLARAK: Peygamberler
aracılığıyla insanlara, hayatın hangi
ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere
uyup nelerden sakınılması gerektiğini
bildiren ilahî bilgi, bu bilginin
gönderiliş tarzıdır.
ADALET
SÖZLÜKTE: Doğruluk, eşitlik, denklik,
aşırılıktan uzak ve dengeli olma, her
şeye hakkını verme. demektir
TERİM OLARAK: Kanunları eşitlik
ilkesine göre uygulama, herkesin
kanun karşısında eşit tutulmasını
sağlama demektir. “Allah, size
emanetleri ehline vermenizi, insanlar
arasında hükmettiğiniz zaman
adaletle karar vermenizi emreder…”
İTİDAL
SÖZLÜKTE: Aşırı olmamak, ılımlı
olmak, Ölçülü olmak, dengeli olmak,
soğukkanlı olmak demektir
TERİM OLARAK: Yeme, içme,
giyim ve kuşamda, günlük
yaşamımızda dengeli ve ölçülü
olma, israftan ve cimrilikten
kaçınmaktır.
FITRAT
SÖZLÜKTE: İnsanın doğuştan
sahip olduğu ahlak, huy,
karakter, davranışlar dır
TERİM OLARAK: Allah’ın, tüm
varlıkları kendi varlığını ve
birliğini tanıyabilme gücü
ve yeteneği ile yaratması,
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards