ho peygamber*m*z*n hayatı 5. sınıf

advertisement
İHO TEMEL DİNİ BİLGİLER
6.SINIF 1.ÜNİTE
ÖĞRENME ALANI:
1:ÜNİTE
İSLAMIN TEMEL KAYNAKLARI
İHO TEMEL DİNİ BİLGİLER
6.SINIF 1.ÜNİTE
Kur’an-ı Kerim
Fatiha suresi ile başlayıp Nâs Suresi
ile biten, Hz. Muhammed’e
indirilen ve kendine has özellikleri
olan Allah kelamı. “İnsanlara
mutlak doğruyu gösteren, doğrunun
en açık kanıtlarının bulunduğu, hak
ile batılın kendisi ile ayırt edildiği
Kur'anı Kerim ramazan ayında
indirilmiştir.”
İHO TEMEL DİNİ BİLGİLER
6.SINIF 1.ÜNİTE
VAHİY
SÖZLÜKTE:Gizli konuşma, fısıldama,
ilham etme, ima ve işaret etme,
ortaya çıkarma demektir.
TERİM OLARAK: Peygamberler
aracılığıyla insanlara, hayatın hangi
ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere
uyup nelerden sakınılması gerektiğini
bildiren ilahî bilgi, bu bilginin
gönderiliş tarzıdır.
İHO TEMEL DİNİ BİLGİLER
6.SINIF 1.ÜNİTE
Hadis
Hz. Peygamber’in sözleri, fiilleri ve
takrirleri; sahabelerin dine aykırı olmayan
söz ve davranışlarını onaması.
“Benden bir hadis işitip ezberleyip
sonra da onu başkalarına aktaran kişinin
Allah yüzünü ak etsin.” (Hadis) .
Hz. Peygamber’in Kur'an-ı Kerim’den
anladıklarını söz ve davranışlarıyla
ifade etmesi.
. Kur'an-ı Kerim’deki açıklanması gereken yerleri
açıklama, emir ve yasakları insanlara bildirme,
Kur'an-ı Kerim’de hükmü olmayan
konularda hüküm koyma, bireysel ve
toplumsal hayatın tüm alanlarında kişileri
ahlaken geliştirme amacıyla Hz. Muhammed’in
söylemiş olduğu sözler.
İHO TEMEL DİNİ BİLGİLER
6.SINIF 1.ÜNİTE
Sünnet
SÖZLÜKTE: Yol, âdet, gidişat, huy,
karakter, mizaç, hâl, tavır,
davranış
TERİM OLARAK: “Kim benim
sünnetimden yüz çevirirse;
benden değildir.” (Hadis)
Hz. Peygamber’in söz, fiil ve
onamalarını içeren örnek
davranışlar
Download