وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ الّلَهُ الّدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ حْ

advertisement
İL
AY-YIL
TARİH
:DÜZCE
:Temmuz 2010
:30.07.2010 (5.Hafta)
َ‫ك الّلَ ُه الّدَا َر الْآخِرَ َة وَلَا تَنس‬
َ ‫وَابْتَغِ فِيمَا آتَا‬
...َ‫ن الّلَ ُه إِلَيْك‬
َ َ‫ن الّدُنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْس‬
َ ِ‫نَصِيبَكَ م‬
(Kassas 77)
ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Muhterem Mü'minler!
Dinimiz, dünya ve ahiret mutluluğu için
çalışmayı farz kılmış ve bütün Müslümanlardan
bu farizayı yerine getirmelerini istemiştir. Allah
Teâlâ’nın hoşnutluğunu kazanmak ve dünyaya
geliş gayemizi gerçekleştirmek için çalışmayı en
kutsal görevlerimiz arasında telakki etmeliyiz.
Kur'an-ı Kerim’de Yüce Allah, hem dünya
ve hem de ahiret için çalışmamız gerektiğini
açık bir şekilde ifade ediyor. Okumuş olduğum
Kasas Suresi 77'inci ayette: “Allah'ın sana
verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak)
ahiret yurdunu ara. Ama dünyadan da
nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği
gibi, sen de (insanlara) iyilik et...” [1] buyurmaktadır. Dinimiz İslam, sadece ahiret dini
değildir. “Dünyadan da nasibini unutma”
diyerek hayatın devamı için çalışmanın
gerektiğini vurgulamaktadır.
Değerli Mü’minler!
İslam dini, Müslümanların maddi ve
manevi olmak üzere her yönden kalkınmasını ve
güçlü olmasını ister. İslam’ın beş şartından ikisi
zekât ve hacdır. Bu ibadetleri ancak çalışıp
kazanan ve zengin olan Müslümanlar
yapabilirler. Öyle ise Müslüman olarak bizler,
bilinçli ve planlı çalışarak zaman sermayemizi
değerlendirmeliyiz. Çalışmadan geçirilecek
zaman, israftır ve telafisi mümkün olmayan bir
kayıptır. Malî ibadetlerimizi yerine getirebilmek
ve maişetimizi temin edip Allah’ın rızasını da
kazanabilmek için meşru olan işlerde çalışmak
mecburiyetindeyiz.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’in hadis-i
şerifleri, bizlere çalışmayla ilgili çok güzel
öğütler vermektedir. Çalışma ile ilgili bizleri
mükemmel bir şekilde aydınlatan hadis-i
şeriflerle bitiriyorum. Hz. Peygamber (s.a.v)
buyuruyor:
“Sizin hayırlınız, ne dünyasını
ahiretine, ne de ahiretini dünyasına tercih
edendir. Her ikisi için de çalışandır.” [2]
“Hiç kimse elinin emeğinden daha
hayırlı lokma yemiş olmaz." [3]
“İki gününü birbirine eşit geçiren
aldanmıştır.” [4]
“Amellerin en üstünü, helal kazanç
sağlamak için çalışmaktır.” [5]
“Rızkını araştıran, bunun için çalışan
kimse Allah yolunda cihat yapan gibidir.”
[6]
“Başkalarına muhtaç olmamak, çoluk
ve çocuğunun mutluluğu ve komşularına
yardım niyeti ile dünya için çalışan ve
helalinden para kazanmak isteyenler,
yüzleri
parlak
olarak
Allah'a
ulaşacaklardır.” [7]
“Helalinden çalışarak, yorgun bir
vaziyette yatağa giren insanın günahları af
edilecektir." [8]
HAZIRLAYANIN
:
Adı
: Nazif ORUÇ
Unvanı : Paşakonağı Köyü Camii İmam-Hatibi
DÜZCE
Düzce İl ve İlçe Müftülüklerinin 30/ 07 / 2010 tarihli
hutbesidir.
[1] Kasas 77
[2] Cami'üs Sağır, c 2, s.116
[3] Buhari, Buyu, 15
[4] Keşf’ül Hafa,c2,s,123,H.No.1406
[5] Feyzül Kadir,c.2,s. 26,.No.1238
[6] İhya c.2,s.89
[7] H.B. Cenbey, 40 Hadis, No:33
[8] Cami'üs Sağır, c 2,s.287
Download