Temel Dış Ticaret Eğitimi

advertisement
TEMEL DIŞ TİCARET VE TİCARİ İSTİHBARAT EĞİTİMİ
KONU BAŞLIKLARI (EK-1)
Temel Dış Ticaret Eğitimi (2 gün-12 saat)
Tarih: 16-17 Mayıs 2017 (09:30-16:30)
Yer: ATSO Eğitim Salonu
Dış Ticaret Rejimi ve İlgili Mevzuat
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
Uluslararası Ticari Belgeler
Dış Ticarette Teslim Şekilleri
Dış Ticaret Ödeme Şekilleri
Akreditif Süreçleri
Uluslararası Ticarette Sözleşmeler
Temel Kambiyo Bilgisi ve Türk Kambiyo Mevzuatı
Dış Ticarette Lojistik Yönetimi
Dış Ticarette Devlet Destekleri
Ticari İstihbarat Eğitimi (2 gün-12 saat)
Tarih: 23-24 Mayıs 2017 (09:30-16:30)
Yer: ATSO Eğitim Salonu
Temel veri tabanları ve uygulamaları
Hedef pazarların tespitine ilişkin uygulama
Hedef pazarda araştırma teknikleri
EĞİTMEN “Bülent BALYEMEZ’’in ÖZGEÇMİŞİ
1.Doğum tarihi: 10.02.1978
2.Öğrenim durumu:
Öğrenim kurumu
[giriş tarihi – mezun olduğu tarih]
Anadolu Üniversitesi Lisans
İstanbul Ticaret Ünv. Yüksek Lisans
Derece (ler) veya Diploma(lar)
İktisat Fakültesi – Maliye Bölümü
Uluslararası Ticaret
3.Dil bilgisi: 1 ila 5 arasındaki yeterlik seviyesini belirleyin (1 - mükemmel; 5 - temel)
Dil
İngilizce
Okuma
2
Konuşma
2
Yazma
2
4.Diğer becerileri: Ekonomi bakanlığı akredite dış ticaret eğitmenidir.
5.Yayınlanmış Kitapları: ‘‘Küreselleşme sürecinde Türkiye’de uygulanan ihracatı teşvik politikaları
ile dünyadan örnekler'' ‘’Düzce ili 2023 ihracat yol haritası ve yerli malı ihraç malı çalışması’’(2012
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yayınları)Kocaeli demir çelik sektöründe sürdürülebilir dış ticaret
projesi kitabı (2012 Kocaeli Sanayi Odası Yayınları)
6. Şu anki görevi: İstanbul Üniversitesi, Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi,
7. Kurumda çalıştığı yıl sayısı: 21 Yıl
8. Mesleki deneyim:
Başlangıç
tarihi – bitiş
tarihi
Yer
Kurum
Pozisyon
2006- Devam İstanbul
ediyor.
İstanbul
Üniversitesi
Dış Ticaret Bölümü
2003-2009
Yorktrade
Dış Ticaret Bölümü
İstanbul
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
2006- Devam İstanbul
ediyor.
DTY
Dış Ticaret Bölümü
Dış Ticaret
Öğretim Görevlisi
Yönetimi
1993-2003
Harlem Co.
İstanbul
Tanım
Lisans
ve
önlisans
öğrencilerine dış ticaret
eğitimleri veriyor
Şirketlere dış
eğitimi vermek
ticaret
Ticaret odalari, resmi
kurumlarda dış ticaret
eğitimi vermek
Dış Ticaret Operasyon Dış ticaret ve lojistik ile
Müdürü
ilgili satış ve bütün
operasyonu sağlamak
Download