ÖĞRENCİNİN NÜFÛS BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı Öğrencinin

advertisement
ÖĞRENCİNİN NÜFÛS BİLGİLERİ
Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin T.C. Kimlik No
Baba Adı
Anne Adı
Doğum Yeri
Doğum Yılı
Medeni Hali
İşi
FAKİRLİK İLMÜHABERİ
Yukarıda okul ve Nüfus bilgileri yazılı öğrencinin menkul ve gayrimenkul malı olmadığı ve bir
taraftan maaşı bulunmadığım, ancak çalışmak suretiyle geçindiğini, aym zamanda fakir ve yardıma
m ühtaf Ö ® ğ ^
üzere iş bu ilmühaber kendisine verilmiştir.
İLİ
İLÇESİ
KÖY/MAHALLE
: .............................................
: ..............................................
: ..............................................
Adı Soyadı
Mühür
DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DÜZCE
............................................................................. hakkında yapılan tahkikat neticesinde fakir olduğu
ve ailesinin üzerine kayıtlı bir taşınmazın bulunmadığı anlaşılmış olup, ilmühaberde bulunan imza ve
mühürün ..........................................................................Muhtarına ait olduğu tasdik olunur.
/
Vali / Kaymakam
İmza
Mühür
NOT
: 1) Ekonomik nedenlerle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler bu belgeyi.
2) Diğer nedenlerle kayıt donduracak öğrenciler ise aldıkları bu belgeyi dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Download