hepatit b

advertisement
GEBELİKTE AŞILANMA
• Aşılama annenin, fetusun ve yenidoğanın
önlenebilir morbidite ve mortalitesinin
azaltılmasında önemli bir etkendir
• Aşılama ile annenin ve dolayısıyla fetusun
sağlığı korunurken geçen pasif antikorlar
sayesinde yenidoğanın ilk altı ayında
enfeksiyonlardan korunması sağlanır
• Gebelikte inaktif (ölü) virüs ya da bakteri ve
toksoid kullanılarak yapılan aşılamalarda
herhangi bir risk izlenmemiştir
• Emzirme döneminde aşılama yapılmasının
herhangi bir sakıncası yoktur
• Aşılamaya genellikle 2. trimesterde başlanır
• Canlı virüs aşıları gebelikte yapılmaz
AŞILAMADA AMAÇ
• Gebelik esnasında fetusta konjenital
malformasyon
• Büyüme geriliği, ölü doğum ve nörolojik arazlara
sebep olan enfeksiyonlardan korumak
• Erken doğum eylemini azaltmak
• Gebelik esnasında daha şiddetli seyreden
hastalıklardan anneyi korumak (influenza, hepatit
B v.b)
• Yenidoğan enfeksiyonlarını azaltmak şeklinde
sıralanabilir
HEPATİT B
• Hamilelikte Hepatit B aşısı yapılır mı?
Hepatit B aşısı canlı virüs içeren bir aşı değildir,
virüse ait canlı olmayan bazı antijenleri içeren bir
aşıdır
• Bu nedenle hamilelerde uygulanmasının anne
veya bebek açısından bir sakıncası yoktur
• Hepatit B aşısı "HBsAg antijeni" içerir, bu antijen
non-enfeksiyöz özelliktedir yani anne ve bebekte
hepatit hastalığı oluşumuna neden olamaz
HEPATİT B
• Taşıyıcı annelerin bebeklerine doğum sırasında
hastalık bulaşabilir bu yüzden hepatit B taşıyıcı
annelerin bebeklerine doğar doğmaz ilk 12
saatte hepatit B aşısı ve immunglobulini
uygulanmalıdır
• Eşi hepatit B taşıyıcı olan gebeler o zamana
kadar aşı yaptırmamışsa gebelikte muhakkak
aşılanmalıdır
HEPATİT B
• Eşinde hepatit B olanlar. Bu kadınların
eşlerinden hastalığı alma riskleri yüksek
olduğu için aşı ile korunma planlanmalıdır
• Yakın zamanda uyuşturucu kullanımı olan
anne adaylarında da hepatit B alma ihtimali
yüksek olduğu için aşılama planlanmalıdır.
• Gebelikten önceki 6 ay içerisinde birden fazla
cinsel partneri olan kadınlar
HEPATİT B
• Bu gibi durumlarda ilgili hamilelere Hepatit B
aşısı uygulanmalıdır
İNFLUENZA (GRİP) AŞISI
• İnfluenza aşısı her yıl oluşan antijene göre
hazırlanan ölü virus aşısıdır
• Gebelikte kullanımında herhangi bir olumsuz
etki bildirilmemiştir
• Emzirme döneminde de güvenle yapılabilir
• Gebeliğin 2. ve 3. trimesterini influenza
mevsiminde geçirecek olan tüm gebelere
influenza aşısı yapılmalıdır
TETANOZ AŞISI
• Tetanoz aşısı canlı mikroorganizma
içermediğinden dolayı gebelikte güvenle
yapılabilecek bir aşıdır
• Difteri tetanoz aşısı inaktif tetanoz ve difteri
toksinlerinden pürifiye edilerek hazırlanmış bir
toksoid aşıdır
• Daha önce tetanoz aşısı hiç yapılmamış veya
aşı yapılmasının üzerinden 10 yıldan fazla süre
geçmiş olan gebelere tetanoz aşısı yapılması
önerilir
TETANOZ AŞISI
• Hamilelikte yapılmasının nedeni bebeği
yenidoğan tetanozundan korumaktır
• Tetanoz aşısı gebelikte her dönemde yapılabilir
fakat sıklıkla 3. ayın bitiminden sonra
yapılması tercih edilir
• Eğer daha önce tetanoz aşıları tam olarak
yapılmışsa ve son aşılamanın üzerinden 10
yıldan az süre geçmişse gebelik sırasında
yapılması gerekmez
TETANOZ AŞISI
• Daha önce aşılamalar tam yapılmamışsa veya
son aşının üzerinden 10 yıldan fazla süre
geçmişse gebelikte (genellikle 5. ve 6. aylarda)
1 ay arayla toplam iki kere aşı yapılır
• İkinci aşıdan 6 ay sonra bir doz daha aşı
anneye yapılır
• Bazı uygulamalarda bu aşıdan 1 yıl sonra bir
doz daha, ve 1 yıl sonra bir doz daha yapılarak
toplam 5 doza tamamlanmaktadır
HAMİLELİKTE DİFTERİ-TETANOZBOĞMACA (DTB) AŞISI YAPILABİLİR Mİ
• Difteri tetanoz boğmaca aşısında bulunan
boğmaca aşısı da aynen tetanoz ve difteri gibi
toksoid olarak üretilmiştir (pertussis toksini)
yani canlı bakteri içermez
• Bu nedenle hamilelerde uygulanmasında bir
sakınca yoktur ancak rutinde uygulanamaz
• Sadece boğmaca enfeksiyonu riskinin arttığı
durumlarda yapılması önerilir
HAMİLELİKTE DİFTERİ-TETANOZBOĞMACA (DTB) AŞISI YAPILABİLİR Mİ
• Primer aşılama 3 doz olarak yapılır
• (ilk 2 doz birer ay ara ile, ikinci dozdan 6 ila 12
ay sonra da üçüncü doz olmak üzere )
KUDUZ AŞISI
• Gebelikte şüpheli hayvanlarla temas
durumunda kuduz aşısı ve immunglobulin
yapılmalıdır
• Kuduz aşısı canlı aşı değildir, inaktif aşı
grubundandır
• Araştırmalar çoğunlukla kuduz aşısının
gebelik ve bebek üzerinde olumsuz etkilerinin
olmadığını göstermiştir
MENİNGOKOK AŞISI
• Meningokok aşısı gebelerde meningokokal
menenjit salgınlarında önerilir (1 doz)
• Annede olusan antikorlar plasenta yoluyla
geçerek yenidoğanda ilk birkaç ay % 50’ye
yakın koruma sağlar
• Anne ve fetusta aşının herhangi bir yan etkisi
gösterilmemistir
GEBELİKTE YAPILABİLECEK AŞILAR
• •Tetanos difteri (Td) aşısı
•Influenza(grip ) aşısı
•Hepatit B(sarılık ) aşısı
•Meningokok aşısı
•Kuduz aşısı
GEBELİKTE YAPILMAMASI GEREKEN
AŞILAR
• •Kızamık
•Kızamıkçık
•Kabakulak
•Suçiçegi
•BCG
SADECE GEREKTİĞİNDE YAPILMASI
ÖNERİLEN AŞILAR
• •Boğmaca
•Pnömokok
•Kolera
•Sarı humma
•Hepatit A
•Polio
EMZİRME VE AŞILAMA
• Inaktive veya canlı aşıların hiçbirinin
emzirmekte olan anne veya bebegin
üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur
ÖZET
• • Hamilelik öncesinde bağışıklık yok ise kızamıkçık ve
suçiçeği aşısı yapılmalı ve en az bir ay gebe
kalınmamalıdır
• Aşı hem anne hem de bebek için en önemli koruyucu
sağlık hizmeti olduğundan gerektiğinde uygulamaktan
kaçınılmamalıdır
• Tetanos-difteri aşısı rutin olarak, influenza ve hepatit
B aşısı riskli gebelikte uygulanan güvenilir aşılardır.
Hepatit B aşısı endikasyonu olan gebelerde mutlaka
uygulanmalıdır
• Gebeliğin 2. ve 3. trimesterini influenza mevsiminde
geçirecek olan tüm gebelere influenza aşısı yapılmalıdır
ÖZET
• • Kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve suçiçegi aşıları
fetus üzerine potansiyel toksik etkilerinden dolayı
gebelerde kullanılmamalıdır
• Gebelikte sadece tarama yapılmakla
kalınmamalı, antijenleri negatif olan kadınlara bir
kez daha gebe kalabilecekleri düşünülerek
emzirme döneminde rubella ve varicella aşıları
yapılmalıdır
• Aşılar zorunlu haller dışında 2. ve 3. trimesterde
uygulanmalıdır
• Lohusalıkta aşılamanın sakıncası yoktur
Download