EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2016-2017 9.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE

advertisement
EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2016-2017 9.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI ve
CEVAP ANAHTARI
BU SORULARI BAŞKA SİTELERDE YAYINLAMANIZA İZNİMİZ YOKTUR
www.edebiyatfatihi.net
1) Makale türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır ?
A) Makale yazarı alanında uzman olmalıdır.
B) Ortaya koyduğu verileri belgelendirir.
C) Makale dilin sanatsal işlevini kullanılır.
D) Makale yazarının amacı okuru bilgilendirmektir.
E) Makalenin ciddi bir üslubu vardır.
2) Dünya edebiyatında ilk roman Fransız yazar
Miguel de Cervantes tarafından yazılan Don Kişot
adlı eserdir.
Yukarıdaki açıklamada verilen bilgi yanlışlığı
aşağıdakilerden hangisinde düzeltilmiştir ?
A) İlk roman Cervantes’in değil Çehov’undur.
B) Cervantes Fransız değil İspanyol’dur.
C) İlk roman örneği Don Kişot değil Decameron’dur.
D) İlk tiyatro Miguel de Cervantes tarafından
yazılan Don Kişot adlı eserdir.
E) Türk edebiyatında ilk roman Şinasi’nin yazdığı
Don Kişot’tur.
3) Tiyatroda oyuncuların yaptığı uzun ve etkili
konuşmalara “…… ” denir.
Boşluğa gelecek tiyatro terimi aşağıdakilerden
hangisidir ?
A) Tirat
B) Replik
C) Mizansen
D) Rol
E) Süflör
4) “Öğreticilik, nesnellik ve gerçeklik” kavramları
aşağıdaki metin türlerinden hangisiyle daha çok
ilgilidir?
A) Fabl B) Masal C) Anı D) Roman E) Makale
5) Aşağıda verilen yazarlardan hangileri Türk ve
dünya edebiyatında durum (kesit) öykülerinin en
önemli temsilcileridir ?
A)Sait Faik Abasıyanık – Anton Çehov
B)Halit Ziya Uşaklıgil- Maupassant
C)Ömer Seyfettin –Anton Çehov
D)Orhan Kemal - Montaigne
E) Memduh Şevket Esendal- Maupassant
6. Makale yazmak isteyen bir yazardan
aşağıdakilerden hangisi beklenmez ?
A) Bilgi verme amacını taşıması
B) Kurgudan öte gerçekleri ön plana alması.
C) Söz sanatlarına yer vermemesi
D) Genellikle açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatım
türünü kullanması
E) Günübirlik bir yazı kaleme alma isteği
7- Aşağıdakilerden hangisi tiyatro metinlerinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Metinde ayrıntı ve betimlemelere çok fazla yer
verilmez.
B) Metin perde adı verilen bölümlere ayrılır.
C) Genel olarak sahnede canlandırılmak için yazılır.
D) Olaylar hakim anlatıcı tarafından okuyucuya
aktarılır.
E) Diyaloglar ve karşılıklı konuşmalar üzerine
kuruludur.
8) Aşağıdakilerden hangisi dram türünün
özelliklerinden değildir?
A) Karakterler her tabakadan olabilir.
B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi
vardır.
C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan
alınabilir.
D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
E) Üç birlik kuralına uyulur.
9. Yönetmenin, bir oyunu anlamlı ve uyumlu bir
biçimde sahneye koyma çalışmalarının tümüne
……… denir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki tiyatro
terimlerinden hangisi getirilmelidir ?
A) Aksiyon B) Trajedi C) Mizansen D) Tirat E) Vodvil
10) Batılı anlamda ilk tiyatro eserimizin adı, yazarı ve
türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tamamıyla
doğru verilmiştir?
A) Şinasi- Şair Evlenmesi –Töre komedisi
B)Namık Kemal –Vatan Yahut Silistre- Dram
C)Namık Kemal- İntibah-Komedi
D) Şinasi-Cezmi-Dram
E) Namık Kemal-Vatan Yahut Silistre-Trajedi
www.edebiyatfatihi.net
11) “Günce” kelimesini günlük türündeki yazılarında
kullanarak bu kelimeyi yazın hayatımıza kazandıran
yazar aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Falih Rıfkı Atay
C) Salah Birsel
D) Nurullah Ataç
E) Reşat Nuri Güntekin
12) Aşağıdakilerden hangisi fabl türünde yazılan bir
metin değildir ?
A) Karga ile Tilki
B) Harname
C) Kelile ile Dimne
D) Limon Kız
E) Ağustos Böceği ile Karınca
13 ) Aşağıdakilerden hangisi senaryonun bölümlerinden
değildir ?
A) Bölüm
B) Perde
C) Sahne
D) Ayrım
E) Çekim
14) Klasik tiyatrodaki üç birlik kuralı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A) Mekan-Kişiler-Zaman
B) Olay-Mekan-Zaman
C) Olay-Kişiler-Mekan
D) Mekan-Anlatıcı-Perde
E) Perde-Oyuncu-Sahne
B) Öğretmen, hiçbirimizin sözüne inanmadı.
C) İhtiyarın kimsesi yokmuş, komşuları bakıyormuş
ona.
D) Ekmeklerin bazıları iyi pişmemiş.
E) Öteki arkadaşlarla da görüşmemiz gerekir.
18) “-maz , mez”eki altı çizili sözcüklerden
hangisinde sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?
A) Ne bilinmez bir maceraya atıldın sen ?
B) Senin tükenmez kalemlerini bana ver.
C) Onsuz çekilmez bu hayat .
D) Yanmaz , yapışmaz tava almış annesine
E) Sonu gelmez dertleri vardı onun
19) Aşağıdakilerin hangisinde "şu" sözcüğünün
türü farklıdır ?
A) Beni arayan şu çocuk muydu?
B) Şu tozlu yollar size ne anlatıyor?
C) Bütün bunları sana şu görevli mi söyledi? D) Şu
beni duygulandıran şarkıyı yine söyler misin?
E) Sizin için şu daha uygun değil mi?
20) Ünlü şair Cahit Sıtkı’nın çok sevdiği dostu şair
ve yazar Ziya Osman Saba’ya yazdığı mektuplar
………………’tur
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki mektup
türlerinden hangisi getirilmelidir?
A) dilekçe
B) özel mektup
C) edebî mektup
D) iş mektubu
E) resmî mektup
CEVAP ANAHTARI AŞAĞIDA…
15) Aşağıdakilerden hangisinde tamlananı
tamlayandan önce söylenmiş bir ad tamlaması
vardır?
A) Yalnızlık yurdum olur.
B) Geliyor kulağıma gurbetin sesi
C) Gecenin ortasında, sabaha çok yakınım.
D) Serpilerek geliyorum rüzgarla.
E) Elinden tutup bir dostumun geliyorum.
16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözcüklerin
tümü isimdir ?
A) Kitaplarımı bir de çayı çok severim
B) Dışarıda ilkbahar kokuları yoğundu.
C) Sana ait olmayanı mı istiyorsun ?
D) Bu sorular beklediğimden kolay geldi.
E) Alışamam ben yokluğuna…
17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz adıl,
tamlayan olarak kullanılmıştır?
A) Çocuk, bütün gece ağlayıp durdu.
Download