MUSUL MESELESİ VE OPERASYONU "Bir toplum içinde

advertisement
MUSUL MESELESİ VE OPERASYONU
"Bir toplum içinde bulunduğu hali değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez." (Ra'd-11)
Musul meselesi ve operasyonu, Sykes-Picot antlaşması ile emperyalist güçler tarafından sınırları
çizilen ülkelerde Batı ekseninde kurulan etnik veya mezhep temelli ulus devletlerin öteki kimliklere
uyguladığı zulüm siyasetinin sonuçlarıdır.
Sykes-Picot ile bir asırdır İslam coğrafyaları rehin alınmıştır. Sonuçları üzerinden bir asır daha rehin
alınmasına izin verilmemelidir. Etnik veya mezhep temelli bir paradigmanın farklı kimliklerin birlikte
yaşamasının teminatı olan İslam'a ve medeniyet değerlerimize aykırı olduğu artık görülmelidir.
İslam Alemi’nin bugün yaşadığı en önemli sıkıntılarından bir diğeri de kendi sorunlarını kendi içinde
çözme becerisi gösterememesidir.
Suriye meselesinde olduğu gibi. Emperyalizmin İslam coğrafyasını işgal etmesi ne kadar büyük bir
musibet ise buna yönelik ciddi itirazların olmaması, hatta bunun kanıksanmış olması, ondan daha
büyük bir musibettir. Müslümanların kendi iç sorunlarını emperyalizme havale etmesi, var olan
sorunları çözmemiş, daha da büyütmüştür.
İslam Dünyası'na karşı tarihi hesaplar içinde olan küresel güçlerin müdahil olduğu meselelerde sivil
halkın hiçbir hassasiyet ve hürmetini göz önünde bulundurmayacağı ve medeniyetimize merkezlik
etmiş şehirlerimizi tahrip etmekten çekinmeyeceği çok acı tecrübelerle sabittir.
Musul'da istemediği bir savaşın ortasında kalan halk, diğer örneklerde olduğu gibi bir katliamla karşı
karşıyadır. Durum böyle olduğu halde yerel güçlerin sorunlarını kendi aralarında diyalog, müzakere ve
barışçıl yollarla çözmek yerine iç savaşa davetiye çıkaran yollara başvurmaları basiretsizliktir. İslam
coğrafyasında emperyalist güçlerin oyuncağı olmak ve zillet içinde yaşamak Müslümanların kaderi
olmamalıdır.
Toprakları küresel güçlerce işgal edilmiş İslam ülkelerinin Suriye ve Musul gibi yerlerde öfkelerini veya
silahlarını birbirlerine çevirmeleri, fitneyi alevlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır.
Leş kargaları gibi topraklarımıza üşüşen emperyalist Batılı güçlerin amacı Musul'u DAİŞ' ten kurtarmak
değildir. Emperyalizmin amacı DAİŞ'ten sonra bu bölgeyi kendi ajandası doğrultusunda dizayn etmek
için buradaki yerel unsurlar arasında çatışma çıkarmak ve Irak'ı da ikinci bir Suriye'ye çevirmektir.
Musul'a yönelik operasyona kimlerin katılacağına ve Musul'da DAİŞ sonrasına dair bir mutabakat
aranmadan operasyonun başlatılması iç çatışma çıkarma amacını açıkça ortaya koymaktadır.
Hal böyle iken İslam ülkelerinin etnik veya mezhep temelli paradigma ile hareket etmesi, işlenen
cinayetlere ortaklık anlamı taşıyacaktır. Çözüm tektir: İslam âleminin kendi sorunlarını kendi içinde
çözebilme kabiliyetini gösterebilmesi ve adaletin kendisi olan medeniyet değerlerimizin hayata hâkim
kılınmasıdır.
HÜDA PAR GENEL MERKEZİ
Download