4. Sınıf Yaşadığımız Yer Teması Etkinlik ve Değerlendirme Etkinliği

advertisement
Adı Soyadı:…………………………………………
4/… SOSYAL BİLGİLER YAŞADIĞIMIZ YER TEMASI ÇALIŞMALARI-2
Ünite
: Yaşadığımız Yer
Kazanım : 5.6.7.8
BOŞLUK DOLDURMA
nasıl
olacağını
Ünite
: Yaşadığımız Yer
Kazanım : 5.6.7.8
BOŞLUK DOLDURMA
kuşakları – doğal afet – sivil savunma – deprem - çantası
köprüler-dağlar-mevsim-ege-hava durumu
1.
Herhangi
bir
yerdeki
havanın
bilgiye………………………………………….denir.
UYGULAMA
gösteren
1. İnsanların yaşamlarını etkileyen, yaşam alanlarına zarar veren doğal
olaylarına …………………..………..denir.
2…………………………hava olayına örnek değildir.
2. Yer kabuğunun çeşitli nedenlerle bir süre sarsılmasına………………….denir.
3.Doğal unsurlara örnek olarak ………………….………. verilebilir.
3. Depremin yeryüzünün belli bir yerlerde görüldüğü, bu nedenle bu yerlere
deprem ………………………………denir.
4.Beşeri unsurlara örnek olarak …………………………… verilebilir.
5.İzmir ülkemizin ………………….……..bölgesindedir.
DOĞRU - YANLIŞ
(…..) Çayda Çıra Efsanesi Ankara ile ilgili bir efsanedir.
(…..) Hava Durumunu öğrenmek için internetten faydalanabiliriz.
4. Depremden önce mutlaka deprem……………….………….hazırlamalıyız.
5. ……………….……..afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirmek için
koruyucu faaliyetlerde bulunmalıyız.
DOĞRU - YANLIŞ
(…..) Deprem, yer kabuğundaki kırılmalar sonucu oluşan sarsıntılardır.
(…..) Depremden korunmak için binaları yumuşak zeminlere yapmalıyız.
(…..) Çanakkale Boğazı doğal unsurlara örnek verilebilir.
(…..) Depremi önceden tahmin eden amaçlar vardır.
(…..) Otoyollar doğal unsurlara örnek verilebilir.
(…..) Deprem çığ fırtına doğa olaylarının sonucudur.
(…..) Yangınları söndürmek için İtfaiye Teşkilatı görevlidir.
(…..) Doğa olayları karşısında önlem alınmaz
SORULARI CEVAPLANDIRALIM
1.Doğal unsurlara örnekler veriniz.
………………………………………… ……………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Beşeri unsurlara örnekler veriniz.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
SORULARI CEVAPLANDIRALIM
1- Deprem öncesi yapılacakları listeleyiniz.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. Aşağıda verilenlerden hangisi hava olaylarından değildir?
A) Kar
B) Sel
C) Sis
D) Dolu
2. Arabaları ile tatile gidecek bir aile yola çıkmadan önce hava
durumunu aşağıda verilenlerin hangisinden öğrenmez?
A) Gazete
B) İnternet
C) Televizyon
D) Kütüphane
7. Ülkemizde hava hareketlerini inceleyen ve hava durumunu bildiren
kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet Malzeme Ofisi
B) Türk Hava Kurumu
C) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
D) Türk Tarih Kurumu
8. Aşağıda verilenlerden hangisi bir yağış şeklidir?
A) kar
B) yağmur
C) dolu
D) çığ
3. Sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi ile aşağıda verilenlerden hangisi oluşur?
A) Rüzgar
B) Dolu
C) Sis
D) kar
9.
4. “Televizyonda sürücüler için görüş mesafesinin az olduğu uyarısı
yapılmıştır.”
Yukarıda verilen ifadeye göre hangi hava olayından bahsedilmektedir?
A) bulutlu hava
B) yağmurlu hava C) güneşli hava
D) sisli hava
5. “Yağmur damlaları yere düşerken, soğuk hava nedeni ile damlalar donarak
yere düşer.”
Yukarıda verilen hava olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) dolu
B) rüzgar
C) sis
D) yağmur
6. Hava sıcaklık durumunu aşağıda verilenlerden hangisi ile ölçebiliriz?
I. deniz
II. dağ
III. park
IV. baraj
Yukarıda verilenlerden hangileri beşeri unsurdur?
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
10. “Yaşadığımız çevrede kendiliğinden oluşan yeryüzü şekillerine ……………..
ortam denir.”Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Doğal
B) Beşeri
C) orman
D) İnsani
11. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) ova
; doğal ortam
B) okullar ; beşeri ortam
C) şifalı sular
; doğal ortam D) oyun parkı ; doğal ortam
12. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ortamdır?
A) Bankalar
B) Tiyatrolar
C) Göller
D) Barajlar
13. “Çevremizde insanlar tarafından yapılan unsurlar beşeri unsurlardır.”
A) alış veriş merkezi
B) belediye binası
C) evler
D) ormanlar
A) pusula
B) termometre
C) teleskop
D) mikroskop
14.Beşeri unsurlar arttıkça aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez?
A) Hava kirliliği artar
B) Tarım alanları genişler
C) Çevre kirliliği artar
D) Bitki türleri azalır
15. I. nehir
; doğal unsur
II. ağaçlar
; doğal unsur
III. çocuk parkı ; doğal unsur
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II, III
Kuzey
16. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortama örnek gösterilir?
A) yollar
B) Binalar
C) Akarsular
D) Köprüler
17. Aşağıdakilerden hangisi, depremden önce alınacak tedbirlerden biri
değildir?
A) Ağaçlandırma çalışmalarına önem vermek
B) Binaları az katlı ve dayanıklı yapmak
C) Acil kurtarma ve yardım ekipleri kurmak
D) Halkı deprem konusunda bilgilendirmek
18. Doğal afetlerde, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek için
koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerde bulunan görevli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Güvenlik görevlisi
B) Belediye görevlisi
C) Sivil savunma uzmanı
D) İtfaiye görevlisi
19. “Yer kabuğundaki kırılmalar sonucu oluşan sarsıntılara ……….denir.”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Fırtına
B) Heyelan
C) Çığ
D) Deprem
20. depremler yeryüzünün belli bölgelerinde olur. Bu bölgelere ne ad
verilir?
A) Yeryüzü B) Deprem kuşakları C) Sarsıntı bölgesi D) Deprem haritası
21. Deprem ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Deprem önceden tahmin edilemez
B) Depremden önce bazı hayvanlar olağanüstü davranışlarda bulunur
C) Depremin olması engellemektedir
D) Depremler bir doğa olayıdır
Güney
22. Yukarıda verilen haritaya göre depremde daha az riskli olan taraf
hangi yöndedir?
A) kuzey
B) güney
C) doğu
D) batı
23. “Tarih, toplum ve tabiat olaylarının olağanüstü, akıl dışı anlatıldığı
öykülere ……………….denir.”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Masal
B) söylence
C) Öykü
D) Destan
24. Aşağıda verilenlerden hangisi söylence değildir?
A) Karacadağ’ daki Ejderha
B) Taş Kesilen Çoban
C) Süpürgeç Dağı ile Karadağ
D) Kırmızı Başlıklı Kız
25. Dede Korkut’un kitabında bulunan yazılara ne ad verilir?
A) destan
B) masal
C) öykü
D) şiir
26. “Nevşehir’e gidenlere Gör, emi! derlermiş. Bu söz gele gele bugünlere,
Göreme olmuş.”
Yukarıda verilen ifadeye göre, “Göreme” adı aşağıdakilerden hangisine
verilmiştir?
A) Çanakkale Boğazı
B) Kaplıcalar
C) Peri Bacaları
D) Barajlar
Download