Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi (DİVAM)

advertisement
Deprem İzleme ve
Araştırma Merkezi
(DİVAM)
Kuvvetli ve Zayıf Yer Hareketi
Jeofizik Mühendisliği Tasarımı Dersi
7 Aralık 2012
SAKARYA
www.sakarya.edu.tr
1
VERİ İLETİŞİMİ
2
Mevcut sismik istasyon uygulamalarına örnekler
UYDU İLETİŞİMİ
3
TELEFON HATTI
4
İNTERNET HATTI
5
İstasyon Kurulumunda Dikkat Edilecek Hususlar
 Çevre koşullarının kontrol edilmesi;
–
–
–
–
–
–
Sıcaklık değişimlerinin etkisini azaltmak
Termal eğimin azaltılması
Yıldırımlardan koruma
Elektromanyetik girişimden koruma
Sudan koruma
Küçük hayvanlardan koruma
 Ana kayayla kontak;
 Toprak yapısının etkisi, rüzgar kaynaklı
gürültü ve çevre kaynaklı gürültü
 Elektriksel topraklama
dikkat edilmesi gerekir.
6
SAU-1 DEPREM İSTASYONU
Kuruluş Tarihi : 7 Şubat 2012
İstasyonda üç bileşen Geniş bant Sismometre ve üç bileşen İvmeölçer cihazı
çalışmaktadır.
• İstasyon Kodu:
SAUV ( Geniş bant)
SAUA (İvmeölçer)
• Koordinat
:
40.7401O K – 30.3271O D
• Yükseklik
:
165 m.
• Zemin
:
Kireçtaşı (Akveren Formasyonu)
7
KULLANILAN EKİPMAN
• 1 Adet CMG 6TD Geniş bant Sismometre (Güralp,30
Sec., SN=T6D90/C1667)
• 1 Adet CMG 5T İvmeölçer (Güralp)
• 1 Adet EAM (Enhanced Acquisition Module)
(SN=3927)
• 1 Adet Udim yapımı Şarj-Invertor-Koruma Ünitesi
• 2 Adet 100 AmpH 12 V Akü
• 1 Adet 90 cm. çapında Çanak Anten (Direc Way)
• 1 Adet Uydu Modem (HUGHES HN 7000S)
8
• Sakarya Üniversitesi deprem istasyonunun yer seçimi 1. Etap çalışmaları
kapsamında Saklı Bahçe bölgesinde jeofizik sismik-kırılma ve MASW
çalışmaları yapılmıştır. Sismik kırılma uygulamasına ait P dalgası hız kesiti
ile MASW uygulamasına ait S dalgası hız kesiti aşağıdaki şekilde verilmiştir.
•
Zeminin ilk 2-3 m’ lik kesiminin kumlu çakıllı birimden oluştuğu daha sonrasında
ise, 10 m derinliğe kadarki kesimde yer yer alterasyonlu kaya yapısından meydana
geldiği anlaşılmaktadır. Kaya yapısının görüldüğü derinlikten itibaren P dalgası hızı
ortalama 2200 m/sn, S dalgası ise 1500 m/sn’ nin üzerine çıkmaktadır. Deprem
istasyonun bulunduğu yer oldukça sağlam ve sertleşmiş kireçtaşı birimlerinden
9
oluşmaktadır (Akveren Kireçtaşı Formasyonu).
2. Etap kapsamında yapılan altyapı ve bina inşaatından
görüntüler.
10
DEPREM İSTASYONUNUN UYDU VE SİSMOMETRE KURULUMUNUN ÇALIŞMALARI
11
Deprem istasyonu için akü grubu ve şarj ünitesi monte edildi
Zaman sinyali almak için, GPS antenleri çatıya monte edilmiştir
12
7 Şubat 2012 tarihinde uydu alıcı-verici ünitesi devreye
konularak sismik sinyallerin Rasathaneye ulaşması sağlandı
13
SAÜ-1 Deprem istasyon binasının
dışarıdan görünümü
14
26 Nisan 2012 Tarihinde Gerçekleştirilen Açılış
15
Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi (DİVAM)
16
KAYDEDİLEN BAZI DEPREMLER
24.02.2012 06:56 (GMT) M=3.1 KARAPÜRÇEK-SAKARYA DEPREMİ
17
18
04.03.2012 03:31 (GMT) M=5.2 YUNANİSTAN
DEPREMİ
19
20
14.03.2012 09:08 (GMT) Mw=6.9
HONSHU, JAPONYA DEPREMİ
21
SAUV Broadband Kaydı.
Kayıt süresi 6000 saniyedir.
22
23
Download