İçindekiler 1. Önsöz........................................................

advertisement
İçindekiler
1. Önsöz..................................................................................................10
2. Yerküre Nasıl Oluştu?......................................................................14
3. Soğuk Oluşum Gezegen Modeli 17
4. Yerkabuğunu Yapısı ve Deprem.....................................................25
5. Levha Tektoniğinin Tanımı.............................................................41
6. Anadolu'nun Yürüyen Volkanları (Türkiye'de Neden Deprem Olur?).....57
7. Deprem Dalgaları Ne İşe Yarar?....................................................63
8. Deprem Tetikleme Kargaşası..........................................................67
9. İzostatik Depremler..........................................................................74
10. Tayvan Depremi Ve Bizim Benioff-Wadati Zonu 78
11. Tarihsel Marmara Depremlerine İstatistiksel Bir Bakış Bu Günün Aynasıdır....81
12. Tsunami-2004, Endonezya ve Marmara 85
13. Bodrumdaki Periyodik Deniz Şahmını 104
14. Deprem-Hurafe-Nükleer Deneme-Tesla Makinesi 110
15. Marmara'nın Tabanında Neler Oluyor-I? 119
16. Marmara'nın Tabanında Neler Oluyor-II? 128
17. Çekmece Çöküntüleri.....................................................................I34
18. Tuzla Deprem Aktivitesi................................................................145
19. Uzaydan Bakınca ...........................................................................151
20. Balıkesir Depremleri......................................................................I55
21. Sultan Dağ Depremi.......................................................................159
22. Deprem Bölgeleri Haritasında Yaşamsal Hatalar Var 163
23. Piezoelektrik Yöntem ve Deprem l65
24. Depremi Önceden Haber Verme Yöntem ve Teknikleri 169
25. Marmara'ya Özgü Depremi Önceden Haber Verme Projesi....................175
26. Yapı Hasarlarının Değerlendirilmesi............................................186
27. Hangi Hasar Daha İyidir?..............................................................189
28. Betonarme Yapılar İçin Yeni Deprem Şiddet Skalası ve Hasar Tespit Kılavuzu....193
29. Sismik Risk Analizinin Birinci Adımı: Yapı Yönlendirmesi Ve Yönetmelik.....197
30. En Güvenilir Güçlendirme-Sismik Retrofit Yöntemleri.............201
31. Adapazarı Sismik Denemesi..........................................................210
32. Buldan Depremleri.........................................................................213
33. Cezayir'den Kars'a.........................................................................219
34. Neden Zemin Etütlerinde Jeofizik Olmalı....................................245
35. Mayıs-2004 Aşkale Depremleri.....................................................254
36. Yıkım Sınırlarının Öngörülmesi (Depreme Kafa Tutmak)............258
37. Depreme Dayanıksız Yapı..............................................................261
38. Ocak 2005 Deniz Çekilmeleri Endonezya Depremi İle İlgili......265
39. Deprem Bulutları............................................................................271
40. Komplo Teorileri............................................................................282
41. Tarihsel Marmara Depremlerinde Oluşan Döngüsel Dışmerkez Göçü ve Bu Döngüye
Dayalı Bir Deprem Öngörüsü.......................................................................................291
Değinilen ve Yararlanılan Kaynaklar...........................................299
Yazarımız.........................................................................................303
Download