FCY 016 Yapıların Geleneksel Güçlendirme Teknikleri (3+0) 3

advertisement
İNŞAAT ANABİLİM DALI
YAPI PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
İÇERİKLERİ
Dr.Erdal Coşkun
FCY 016 Yapıların Geleneksel Güçlendirme Teknikleri (3+0) 3
Güçlendirme kavramına giriş, Mevcut yapılarda taşıyıcı sistem
düzenleme ve detay sorunları, Deprem hasar türleri; duvar, döşeme,
kiriş, kolon, kiriş-kolon birleşim bölgesi, perde ve temel hasarı, Hasar
tespit kriterleri, Deprem sonrası alınması gerekli geçici önlemler,
Güçlendirme kavramı ve felsefesi, Karar süreçleri, Güçlendirme için
yapıların modelleme, analiz, tasarım ve detaylandırma ilkeleri, Onarım
ve güçlendirme malzemeleri, Genel güçlendirme prensipleri: Perde
duvar ilavesi, Betonarme mantolama, Çelik ceketleme, Yığma
duvarların güçlendirilmesi, LTK (Lif Takviyeli Kompozit) uygulamaları,
Temellerin güçlendirilmesi, Uygulama örnekleri, Güçlendirmenin
raporlanması.
FCY 027 Mühendislik Sismolojisi (3+0) 3
Depremler, Levha tektonigi, Elastik geri sekme teorisi, Deprem
büyüklükleri, Türkiye'nin depremselliği ve Türkiye'deki depremler,
Deprem dalgalarının özellikleri, İki ve üç boyutlu ortamlarda deprem
dalgalarının yayılışı, Şiddet cetvelleri, Aletsel şiddetler, Kuvvetli yer
hareketi ivme kaydının özellikleri, Davranış spektrumları, Tasarım
spektrumları, Üç parçalı spektrumların türetilmesi, Fourier genlik
spektrumu ve davranış spektrumları ile ilişkisi, Deprem risk analizi
FCY 009 İleri Sismik Analiz Yöntemleri (3+0) 3
Performans esaslı sismik değerlendirme ve tasarımın temelleri,
Gerilme esaslı ve yer değiştirme esaslı sismik analiz ve tasarım
yöntemlerinin değerlendirilmesi, Elastik olmayan sismik itme
(Pushover) analizi kuramı, Davranış spektrumu analizinin kullanımı ve
geliştirilmesi, Sismik talep ve kapasitenin yapısal eleman düzeyinde
yorumlanması, Özel deprem kayıtları için lineer olmayan time-history
analizi,
Çeşitli
yönetmeliklerin
değerlendirilmesi,
Bilgisayar
uygulamaları.
Download