Kaydileştirilmeyen Hisse Senetleri Hakkında

advertisement
Kaydileştirilmeyen Hisse Senetleri Hakkında Duyuru
Kaydileştirilmeyen Hisse Senedi Sahipleri Tüm Haklarını 31 Aralık 2012'de
Kaybedeceklerdir.
13 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111
sayılı Kanun'un 157. maddesiyle değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun
Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen
şirketimize ait tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal
edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm
hakları anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.
Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi
sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz,31
Aralık 2012 tarihine kadar kaydiIeştirme işlemlerini tamamlamazlarsa,
anılan tarihten itibaren bu hisselerden doğan tüm haklarını kanun gereği
kaybedeceklerdir.
Bu nedenle, fiziki olarak ellerinde bulunan ve henüz kendi adlarına
kaydileştirilmemiş hisse senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin,
haklarının kaybolmaması için en kısa sürede hisselerini kaydileştirilmek
üzere şirketimiz tarafından yetkilendirilen Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'ye müracaat etmeleri yeterli olacaktır.
İş bu duyuru pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış
olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında işlem yapmayan pay
sahiplerimizin kanunun amir hükümlerinin uygulanması sonucu 31 Aralık
2012 tarihinde oluşabilecek hak kayıplarından dolayı şirketimizin hiçbir
şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz.
Şirketin hisse senedi sahiplerine saygıyla duyurulur.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Bilgi: Garanti Yatırım Menkuf Kıymetler A.Ş.
Tel: 0212 384 10 10
Download