FNSY304 L4_7

advertisement
Yatırım Analizi
Ders 4
Hisse Senetleri ve Piyasalarda Alım Satım İşlemleri
Hüseyin İlker Erçen
Hisse Senetleri
• Hisse senetleri
• Hisse Senetlerinin Yasal Çerçevesi
– Pay kavramı
• Hisse senetlerinin yatırımcılarına sağladığı haklar;
– Şirket Karından Pay
Alma Hakkı
– Yeni Pay Alma Hakkı
– Tasfiye Bakiyesine
Katılma Hakkı
– Şirket Yönetimine
Katılma Hakkı
– Oy Hakkı
– Bilgi Alma Hakkı
Hisse Senetlerinin Ekonomik Önemi
• Hisse senetleri piyasaları yolu ile şirketlere
önemli tutarda özkaynak sağlar.
• Özkaynak yolu ile sağlanan sermayeye şirketin
ödemesi gereken sabit faiz veya yükümlülük
yoktur.
Hisse Senetlerinin Ekonomiye Katkıları
• Hisse senetleri, geniş halk kitlelerinin küçük
tasarruflarını büyük işletmeler içinde bir araya
getirerek hızlı bir kalkınma için gerekli semaye
birikimi sağlar.
• Hisse senetleri, üretim araçlarının ve iktisadi
işletmelerin mülkiyetini geniş halk topluluklarına
dağıtmak, iktisadi refahı geniş bir tabana yayıp daha
dengeli bir gelir dağılması sağlar.
Hisse Senedi Fiyatları
• Nominal (İtibari) Fiyat
• İhraç Fiyatı
• Piyasa Fiyatı – Borsa Fiyatı
Hisse Senetleri ve Oy Kullanma
• Oy kullanma hakkı
• Yönetim Kurulu Üyeleri seçilirken;
– Çoğunluk Oy Sistemi
– Azınlık Oy Sistemi
Hisse Senetlerinin Şirket Satın
Almalarındaki Rolü
• Satın Alma neden ve prosedürü
• Satın alınmak istenen firmanın alabileceği
önlemler;
– Reklam, mektup, vb.
– Beyaz şovalye
– Greenmail
– Geri alma teklifi
– Zehir hapları
Yönetici Hissedar İlişkileri
• Yöneticiler vs Hissedarlar
• Hisse Senedi Alım Opsiyonları
ENRON Skandalı
Hisse Senetleri Piyasının İşleyişi İle İlgili
Temel Tanımlar
•
•
•
•
•
•
İşlem Miktarı
İşlem Hacmi
İşlem Birimi
Ağırlıklı Ortalama Fiyat
Baz Fiyat
Refenrans Fiyat
Emir Çeşitleri
• Normal Emirler
– Limit fiyatlı emir
– Kalanı iptal et (KIE) emri
– Özel limit fiyatlı emir (OLFE)
– Özel limit değerli emir (OLDE)
• Özel Emir
• Küsurat Emirler
Emirlerde Geçerlilik Süreleri
• Günlük Emir
• Anlık Emir
• Tarihli Emir
Borsada Suç Olan İşlemler
• Piyasa Dolandırıcılığı (Yapay Fiyat Oluşturmak
veya Manüpülasyon)
• Bilgi Süistimali (İçeriden Öğrenenlerin Ticareti
veya Insider Trading)
Piyasa Dolandırıcılığı (Yapay Fiyat
Oluşturmak veya Manüpülasyon)
• Gerçeğe uygun olmayan ve görüntüde aktif bir piyasa izlenimi
yaratmak.
• Aktif bir piyasa izlenimi yaratarak, menkul kıymetin fiyatında
yapay artış veya azalışa neden olmak.
• Piyasaya yanlış bilgiler yayarak menkul kıymetin alım veya
satımına teşvik etmek.
• Piyasayı yanıltmak amacıyla bir menkul kıymette fiyatı
desteklemek, sabitlemek veya stabilize etmek üzere, dolyalı
veya dolaysız olarak, bir veya daha fazla kişi ile anlaşarak bir dizi
alım satım yapmak.
Bilgi Süistimali (İçeriden Öğrenenlerin
Ticareti veya Insider Trading)
• Sermaye piyasası araçlarının değerini
etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış
bilgileri kendisine ve üçüncü kişilere menfaat
sağlamak amacı ile kullanarak, sermaya
piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat
eşitliğini bozacak şekilde haksız yarar sağlamak
veya bir zararı bertaraf etmek olarak
tanımlanmaktadır.
Download