önemli duyuru - Konya Çimento

advertisement
 ÖNEMLİ DUYURU KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’NDEN PAY SAHİPLERİNE KAYDİLEŞTİRİLMEYEN HİSSE SAHİPLERİ TÜM HAKLARINI 31.12.2012’DE KAYBEDECEKLER. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen hisse hisse senetleri, bu tarihte mevzuat gereği şirketimize intikal edecektir. Hisse sahiplerinin kaydileştirilmemiş hisse senetleri üzerindeki tüm hakları bu tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. “Pay sahiplerimizin mevzuat hükümlerinin uygulanması sonucu 31 Aralık 2012 tarihinde oluşabilecek hak kayıplarından dolayı şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.” Bu nedenle, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş hisse senetleri olan pay sahiplerimizin en kısa sürede kaydileştirme ve fiziki teslim konusunda anlaşma yapmış olduğumuz Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ.’nin acentası konumundaki AKBANK T.A.Ş. şubelerine başvuru yaparak, hisse senetlerini teslim etmeleri ve kaydileştirme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki teslim ve hesap açım işlemi için başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: ‐ Hisse senetlerinin güncel olması ve son geçerli tertip olan 6.Tertip olması ve hasarsız olması (delik, kopuk, yırtılmış olmaması) üzerinden kesilen kuponların hasarsız olarak kesilmiş olması gerekmektedir. ‐ Teslim edilecek hisse senetlerinin üzerinde 2011 yılı dahil olmak üzere, 2010 yılı ve önceki yıllara ilişkin kar payı kuponu bulunmaması gerekmektedir. ‐ Yeni Pay Alma kuponlarının tam ve eksiksiz (6 dahil ile 21’e kadar, 21 dahil) olarak hisse senedi üzerinde yer alması gerekmektedir. ‐ Kesilen kuponların, kar payı ödemesi yapılabilmesi için veya 6.tertip hisse senedi olarak değişimi için ayrıca şirketimize bizzat iletilmesi gerekmektedir. ‐ TC Kimlik numaranızın yer aldığı geçerli bir kimliğiniz ile veya tüzel kişilik adına kaydileştirme işlemi gerçekleştirilecek ise şirket imza sirküleri, vergi levhası örneği ve şirket adına yayınlanmış en son Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak bilgi ve destek almak için şirketimize şahsen, telefonla, faksla, posta veya e‐posta yolu ile başvuru yapılabilir. Bilgi ve randevu: Konya Çimento Sanayii A.Ş. Adres: Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, no:195 42300, Selçuklu/KONYA Tel: 0 (332) 346 03 55 / Faks: 0 (332) 346 03 65 e‐posta: [email protected] 
Download