"Bu basın bülteni/duyurusu bir ilan olup hisse senetlerinin satış teklifi

advertisement
Sorumluluk Reddi
"Bu basın bülteni/duyurusu bir ilan olup hisse senetlerinin satış teklifi ya da
alış
daveti
olarak
düşülmemelidir.
Teklif/Arz;
özel
olarak,
www.marmarainvestment.com sitesinde Internet üzerinde basılı olan MARMARA
MINING PLC’den ücretsiz olarak temin edilebilecek MARMARA MINING PLC
hisse senetlerinin olası arzı ile ilgili TEMEL VERİLER temelinde ve yoluyla
yapılacaktır. Bu basın bülteni/duyurusu ve içinde yer alan bilgiler; Amerika
Birleşik Devletleri ("ABD") içinde aktarılamaz ya da dağıtılmaz ve "ABD
yurttaşlarına" ya da ABD içinde genel bir sirkülasyonla yayınlara dağıtılmamalı
ya da iletilmemelidir ( ("Hisse Senetleri Yasası ") düzeltilmiş haliyle 1993 ABD
Hisse Senetleri Yasası altındaki S Düzenlemesinde tanımladığı üzere). Bu basın
bülteni/duyurusu; ABD içinde bir hisse senetlerinin satın alınması için bir teklif
ya da davet olarak düşünülmemelidir. MARMARA MINING PLC’in hisse
senetleri, Amerika Birleşik Devletleri içinde Hisse Senetleri Yasası altında tescil
olmadan ya da muaf olarak arz edilemez ya da satılamaz. MARMARA MINING
PLC, Amerika Birleşik Devletlerinde Hisse Senetlerinin halka arzını
düşünmemektedir. Ayrıca, bu belge; İngiltere’de genel yayım, duyuru ya da
dağıtım için değildir ve İngiltere’de sadece (i) İngiltere Finansal Hizmetler ve
Piyasalar Kanunu 2000 (Finansal Geliştirme) Düzen 2005, geçerli sürümünde
("Düzen") 19 (5). maddesinde belirtilen yatırım profesyonellerine ya da (ii)
Açıklayıcı Yönetmelik (2003/71/EC)’in 2(1)(e) maddesinin anlamı içindeki uygun
yatırımcılar da olan Düzenin 49 (2) (a) ila (d) maddesi kapsamında olup yasal
olarak haberdar edilmesi gereken yüksek gelirli birimler ya da diğer kişilere
(tüm bu tip kişiler aşağıda "İlgili Kişiler" olarak adlandırılacaktır) dağıtılabilir.
İlgili Kişi olmayan herhangi biri, bu basın bülteni temelinde edimde
bulunmamalıdır. Bu basın bülteninin/duyurusunun gönderimde bulunduğu
herhangi bir yatırım ya da yatırım etkinliği sadece İlgili Kişilerin kullanımı
içindir ve sadece İlgili Kişiler tarafından yerine getirilir."
Download