ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SATIŞ

advertisement
T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
SATIŞ VE TOPLU TÜKETİM YERLERİ DE ARTIK KAYIT BELGESİ ALMAK
ZORUNDA
Sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında; halk sağlığı, hayvan sağlığı ve bitki sağlığının
korunması ve halkın yeterli miktarda güvenli gıdayla beslenmesinin sağlanması büyük önem
arz etmektedir.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile “Tarladan Sofraya
Gıda Güvenilirliği” yaklaşımı göz önüne alınarak gıda ve yem amacıyla kullanılacak
hayvanların ve bitkilerin yetiştirilmesinden başlamak üzere, gıda ve yemlerin üretimi,
işlenmesi ve dağıtımı aşamaları, yani gıda zincirinin bütün aşamaları yeniden düzenlenmiştir.
Böylece; ülkemiz koşullarının bu alandaki Avrupa Birliği (AB) standartları ile uyumlu hale
getirilmesi hedeflenmiştir.
Bu kapsamda 17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” gereğince
perakende (satış ve toplu tüketim yerleri) işyerleri kayıt kapsamına alınmıştır. Bu
Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. Bendi gereği; Gıda İşletmecileri, kayıt kapsamındaki
işletmelerine, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme
kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç 30 gün içerisinde İl Müdürlüğümüze başvurmak
ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak
zorundadır
Yasal süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan perakende işyerlerine 5996 sayılı
kanunun ilgili hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
Perakende işyeri sahiplerimizin yasal yaptırımlara uğramamaları adına gerekli belgelerle yasal
süre içerisinde İl Müdürlüğümüze müracaat yapmaları, “İşletme Kayıt Belgelerini” almaları
ve bu konuda görev yapan kamu personeline yardımcı olmaları hususunu önemle rica
ederim.
Müracaat ve Bilgi İçin: :Arifiye Mah. Süleyman Çakır Cd. No : 26 ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 230 34 38 Faks: 0 222 230 27 68
Not:Gıda maddeleri imalatı yapan yada satışını yapan tüm firmalar yukarıdaki hükümlere
tabidir.
Download