Her tür kendi tarzı yaşamını sürdürebilmek için doğa ve diğer

advertisement
BİYOLOJİ
CANLILAR ARASINDA EKOLOJİK
ETKİLEŞİMLER
CANLILAR ARASINDA EKOLOJİK ETKİLEŞİMLER
Her tür kendi tarzı yaşamını sürdürebilmek için doğa ve diğer canlılarla
mücadele etmek zorundadır. Her canlının çevresindeki canlılar ve fiziksel çevre
ile etkileşimi onun ekolojik nişini veya diğer bir ifadeyle ekosistemdeki rolünü
belirler. Ekosistem içindeki farklı türlerin her biri farklı bir şekilde etkileşim
içindedir ve uzun zaman periyodu içinde birbirlerinin evrimini etkilemişlerdir.
Ekolojik açıdan toplumlar, günlük yaşantımızda kullanılan toplum kelimesinin
ifade ettiğinden çok farklıdır. Ekolojik açıdan toplumlar aynı ortamda yaşayan
birbirleriyle sürekli etkileşim içindeki farklı türleri ifade eder. İnsan, köpeği ve
onun üzerindeki pire aynı toplumun üyesidir. Aynı şekilde bunlara hamam
böceği, karınca, kara hindiba, çimler, akça ağaç ve daha nicesi eklenebilir.
Toplumların büyüklüğü çok farklıdır, kesin sınırları yoktur ve tamamen izole
edilemez. Gözle görülemeyen sayısız şekilde birbirlerini etkilerler. Toplum
içinde de toplumlar bulunur. Orman toplum içinde, ormanın altında çürüyen
kütükler ayrı toplumları barındırır. Çürüyen ağaç içinde bakteriler, mantarlar,
kurtlar, böcekler ve belki fare de bulunur. Çürüyen ağaçla beslenen termit
içindeki canlılar ayrı toplumu oluşturur. Diğer açıdan yaşayan bütün canlılar
küresel olarak toplumu meydana getirir. Bir organizmanın bulunabileceği belirli
bir mekana habitat, yaşama ortamı denir. Yaşama ortamı deniz veya çöl gibi
büyük bir yer olabileceği gibi, bir ağaç kütüğü, veya karıncanın sindirim organı
gibi küçük bir yerde olabilir.
Simbiyoz
Simbiyoz bir veya daha fazla türün karşılıklı ilişkisi veya ortak yaşama
şekilleridir. Simbiyotik ilişkideki ortak, bu ilişkiden fayda veya zarar görebilir
veya hiç etkilenmez. Doğada binlerce hatta milyonlarca simbiyotik yaşam şekli
bulunmaktadır. Bunlar genel olarak üç ayrı bölümde incelenir.
Mutualizm
Mutualist simbiyotik yaşamda her iki ortak da fayda görür. Mantar ile yeşil alg
arasında oluşan ortaklık mutualist yaşama en iyi örnektir. Mantar yeşil algi
korur, ona su ve mineralleri sağlar, buna karşılık alg yapmış oluğu fotosentezle
mantara besin sağlar. Termitlerin ve otçulların sindirim sisteminde yaşayan ve
selüloz sindiren bakterilerde mutualist yaşama örnektir. Bitki köklerinde
mantarlarla oluşan mikorhiza mutualist yaşamın diğer örneğidir. Mantar
topraktan zor alınan mineralleri bitkiye sağlarken, bitki ona yine fotesentez
ürünleri sağlar. Mikorhiza sayesinde bitki daha hızlı büyür, kuraklık ve toprak
sıcaklığına daha fazla tolerans gösterir. Baklagil köklerinde yaşayan ve atmosfer
azotunu bitkinin kullanımına sunan rhizobium bakterileri de bu bitkilerle
mutualist
yaşar.
Kommensalizm
Ortaklardan birisi fayda görürken, diğeri ne fayda ne de zarar görür. Örneğin
Echeneis ile köpek balığı arasındaki ilişki. Köpek balığı yakaladığı avla
beslenirken, etrafa yayılan küçük parçalar ile de echeneis balığı beslenir. Büyük
leylek yuvalarında, serçelerin küçük yuvaları kullanması, Aslan av artıklarını
akbabaların yemesinde de ortaklardan biri fayda görürken diğeri bundan
etkilenmez.
Parazitizm
Ortaklardan birisi fayda görürken diğeri zarar görür. Parazit olan canlı, konak
canlı üzerinde barınır ve yaşaması için gerekli olan besinleri konak canlıdan alır.
İç parazit canlılar hazır sindirilmiş besinler ile beslendiklerinden bu canlılarda
tam olarak sindirim enzimleri gelişmemiştir. Buna karşılık üreme sistemleri iyi
gelişmiştir. Örneğin sıtma etmeni Plazmodyum. Bit, pire, kene gibi dış parazitler
ise sindirim sistemine sahiptir. Ökse otu gibi parazit bitkiler su ve inorganik
maddeleri üzerinde yaşadığı bitkinin odun borularından alarak klorofilleri
sayesinde kendi besinlerini üretirler. Bu tip canlılara yarı parazit denir. Küsküt,
canavar otu gibi bitkiler ise organik besinlerini yaşadıkları bitkinin floeminden
karşılar, klorofilleri yoktur. Bunlar tam parazit bitkilerdir. Parazitler üzerinde
yaşadıkları canlıyı zayıflatır, genellikle öldürmez. Konukçuyu hastalandıran ve
bazen
ölümüne
neden
olan
parazitlere
ise
patojen
denir.
Sonuç olarak her canlının yaşadığı toplumda kendine has ekolojik nişi vardır ve
bu diğer organizmalarla da ilişki içindedir.
Download