Test 15 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
12. SINIF
KAVRAMA
Test
15
STİ
TE
KAZ
AN
IM
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Komünİte Ekolojİsİ - I
1. Aşağıda verilen organizmalardan hangisi beslenme
şekli bakımından fotoototrof değildir?
4. Aşağıda iki farklı canlının birlikte yaşadıkları dönem içindeki fayda ilişkisi durumu verilmiştir.
A)Siyanobakteri
D) Elma ağacı
E) Canavar otu
2. İki farklı canlının birlikte ve ayrı yaşadıkları dönemdeki
birey sayıları aşağıda verilen grafikteki gibi değişmiştir.
Birey sayısı
a
b
Birlikte
Ayrı
Zaman
Buna göre;
I. a konak, b ise parazit organizmadır.
II. Zararlı birlikler içerisinde değerlendirilir.
III. a ve b canlıları çok hücreli olabilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
2. canlı
Mantar
Alg
+
-
b
Köpek balığı
Vantuzlu balık
+
0
c
Timsah
Kürdan kuşu
+
+
d
Ökse otu
Badem ağacı
-
+
1. canlı 2. canlı
Buna göre a, b, c ve d’nin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
A) a ve c
B) b ve c
C) a ve d
D) a, b ve d
E) b, c ve d
5.Memeli hayvanların tükettikleri besin çeşitlerine göre
sınıflandırılmasına yönelik yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Omnivor
6.
E) I, II ve III
Karnivor
Herbivor
(hepçil)
(etçil)
(Otçul)
A)
Ayı
Kurt
Koyun
B)
Köpek
Kaplan
Kedi
C)
Maymun
Kedi
Zürafa
D)
İnsan
Köpek
Fil
E)
Fare
Aslan
Geyik
Fayda
görme
MEB 2016 - 2017
D) II ve III
C) I ve III
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Ökse otu
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Yeşil alg
1. canlı
a
a
b
Zaman
Birlikte
Ayrı
Yukarıda iki farklı canlının birlikte ve ayrı olmaları durumundaki gelişimleri incelendiğinde;
I. Sıkı mutualizm ilişkisi vardır
A) Dört bölmeli mide
II. a, b üzerinde parazit yaşar
B) Uzun ince bağırsak
III. a; baklagil, b; azot tutucu bakteri olabilir.
C) Gelişmiş öğütücü dişler
ifadelerinden hangileri doğrudur?
3. Herbivor beslenen memeli organizmalar için aşağıda
verilen özelliklerden hangisi sadece geviş getirenlerde görülür?
D) Kaslarda glikojen depo etme
E) Sindirim kanalında selülozun sindirimi
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
12.
Test
15
SINIF
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Komünİte Ekolojİsİ - I
10.
7.Saprofit beslenme,
I. Bakteri
II. Mantar
III. Bitki
verilen alemlerin hangilerinde görülür?
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
8. Gevşek mutualizm ilişkisi bulunan a ve b canlılarının
birlikte ve ayrı iken sağladıkları fayda ilişkileri aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterilmiştir?
A)
B) Fayda Görme
Fayda Görme
a
Birlikte
b
Zaman
Ayrı
Birlikte
Ayrı
D) Fayda Görme
b
a
a
b
Zaman
Birlikte
Zaman
Ayrı
Birlikte
E)
Ayrı
Fayda Görme
a
b
Zaman
Birlikte
Ayrı
9. Yarı parazit bitkiler için verilen,
I. Fotosentez yapan hücrelere sahiptir.
II. Konak olduğu bitkiden su ve mineral madde alır.
III. Gelişmemiş kök sistemine sahiptir.
özelliklerinden hangileri tam parazit bitkilerde görülmez?
A) Yalnız I
B) I ve II
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) II ve III
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İç parazitlik
Dış Parazitlik
Hareket organı
Gelişmemiş
Gelişmiş
II.
Duyu organı
Gelişmemiş
Gelişmiş
III.
Sindirim sistemi
İyi gelişmiş
Gelişmemiş
Hayvanlarda etki gösteren iç ve dış parazit organizmalar için yukarıda verilen tablo incelendiğinde hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
a
Zaman
C) Fayda Görme
b
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Yalnız II
MEB 2016 - 2017
A) Yalnız I
Özellik
I.
11. Aşağıda verilen birlikteliklerden hangisi zorunlu yarar ilişkisine (zorunlu mutualizm) örnek verilebilir?
A) Deniz gülü - Yengeç
B) Cinsaçı bitkisi - Fasulye
C) Köpek balığı - Vantuzlu balık
D) Sığır - Sığırcık kuşu
E) İnsan - K ve B vitamini üreten bakteri
12. Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlara etki eden iç
parazitlerdendir?
A)Sivrisinek
B) Tahta kurusu
C)Bit
D)Tenya
C) I ve III
E) Uyuz böceği
E) I,II ve III
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download