istanbul medipol üniversitesi işitme cihazları ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İŞİTME CİHAZLARI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ODY211766-İŞİTME CİHAZLARI
Ders Saati
2+2
Bölüm/Program
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Odyometri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. M. Bülent Şerbetçioğlu ve Odyoloji Uzmanı Oğuz Yılmaz
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı, 09.00-10.45; Cumartesi, 11.00-12.45
Dersin Amacı
İşitsel amplifikasyon amaçlı olarak çocuklarda ve yetişkinlerde işitme cihazının seçilmesi, ayarlanması ve
adaptasyonunda gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1.İşitme cihazlarının seçimi konusunda gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi.
2.İşitme cihazlarının kabının hazırlanılması konusunda gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi.
3.İşitme cihazlarının uygulanması konusunda gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi.
4. İşitme cihazlarının adaptasyonunu yapılması konusunda gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi.
Genel Yeterlilikler
Yaratıcılık,ekip elemanı olarak çalışmaya gönüllülük, kritik düşünceye eğilimlilik
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1) İletişim bozukluğu ve rehabilitasyon kavramları
2) İşitme rehabilitasyonu programı nedir ve temel evreleri
3) Koklear patolojilerde bozulan işlevler: frekans seçiciliğinin azalması, intensity distortion /Freq discrimination
/temp. resolution
4) Cihazla telafi edilebilen ve edilemeyen koklear işlev bozuklukları
5) Hangi tip ve derecedeki işitme kayıpları işitme rehabilitasyonu programına dahil edilmelidir? (İşitme cihazı
endikasyonları)
6) İşitme kayıplı hastanın değerlendirilmesi
7) İşitme cihazları ve temel elemanları
8) İşitme kaybı kuşkusu olan hastaya yaklaşımın evreleri
9) İşitme cihazı tipleri ve değişik işitme kayıplarına uygunluğu
10) Kişisel işitme cihazlarının yaygın olarak kullanılan tiplerinin temel özellikleri ve birbirinden ayrıldığı noktalar
11) İşitme cihazının seçiminde etkili faktörler
12) İşitme cihazı seçim yöntemleri
13) CROS, BİCROS cihazlarının endike olduğu durumlar ve yararları
14) Genel Değerlendirme
Öğretim ve
Teknikleri
Ders anlatımı, tartışma, seminer ve derleme ödevi hazırlanması
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında
teslim etmekle yükümlüdürler. Beklenen öğrenme çıktıları ara sınavlar, final sınavı ve ingilizce metinlerden
yararlanarak hazırlanan ödevleri kullanılarak değerlendirilecektir.
Ders Notu
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 60, Sayfa 996-1009, 2013.
2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009.
2) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.
Kaynaklar Önerilen 3) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002.
Kaynaklar 4) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,
Informa Health Care 2003
5) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.
6)Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.
Download