Ayşe ÜNAL ile ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ / ÖZGÜL ÖĞRENME

advertisement
Ayşe ÜNAL ile
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ / ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
Özel öğrenme güçlüğü ’ne özgül öğrenme güçlüğü de denir. Öğrencinin normal bir
zihinsel gelişim göstermesine karşın yazılı veya sözlü dili anlamak için gerekli olan temel
becerilerin biri veya birkaçında görülen yetersizlikle kendini gösterir. Bunlar; dinleme,
okuma, yazma, heceleme, konuşma, dikkat yoğunlaştırma, matematik işlemlerini yapmada
yaşanan yetersizlikler olabilir. Bireyin performansı ve sosyal uyumu azalır.
Özel öğrenme güçlüğü görülen çocukların gelişim sürecinde, normal gelişim gösteren
akranlarıyla aynı basamaklardan geçtiği, ancak bazı gelişim alanlarında aksaklıklar yaşadığı
görülmektedir.
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN ALT TİPLERİ
1-Okuma bozukluğu(disleksi)
2-Yazılı anlatım bozukluğu(disgrafi)
3-Matematik bozukluğu(diskalkuli)
4-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile bir arada görülen öğrenme
bozukluğu
5-Sözel olmayan öğrenme güçlüğü
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE ÇOKLU YAKLAŞIM
Özel öğrenme güçlüğü saptanan çocuklarımızın eğitim programları, merkezimizde
Hekim, Uzman Psikolog, Özel Eğitim Uzmanı ve Psikolojik Danışman ve Eğitimcilerden
oluşan güçlü bir ekip tarafından yürütülmektedir.
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE EĞİTİM
Özel öğrenme güçlüğü belirtilerinin azaltılmasında günümüzde temel çözümün uygun
eğitim olduğu söylenebilir. Özel öğrenme güçlüğünü azaltmak için kullanılan çeşitli
yöntemler bulunmaktadır.
Doğrudan öğretim
özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin en çok sorun yaşadıkları okuma, yazma,
matematik, dil öğretiminde işe koşulan, derslerde bir önceki dersin tekrarının temel koşul
olduğu, gösteri, düzeltme, örnekleme, dönüt verme, soru-cevap gibi tekniklerini kullanıldığı,
sıkı bir biçimde yapılandırılmış, eğitim stratejileri ve eğitim aşamaları geliştirilmiş,
davranışsal ve bilişsel öğrenme kuramlarını temel alan bir yaklaşımdır
Çok duyuya dayalı eğitim
Çocuğun problemlerinin düzeltilmesi için çocuğun duyu sistemlerini kullanmasını sağlayarak
öğrenme olasılığını artırmayı hedeflemektedir (Taner, 2007). Bu yaklaşım özel öğrenme
güçlüğü yaşayan çocuğa; görme, işitme, hareket etme yolu ile ilgi çekici öğrenme yaşantıları
sağlamaktadır.
Bilmeye ve kavramaya ilişkin eğitim yöntemi
Öğrenme problemi üzerine yoğunlaşılır. Etkinliklere katılım, özel öğrenme güçlüğü
yaşayan çocuğun kendi kendini düzelterek gelişmesi ile cevap verme, tekrar, hatırlama,
transfer etme becerilerinin üzerinde durulur.
Çalışma becerilerinin eğitimi yaklaşımı
Öğrenciye not alma, kompozisyon, proje, rapor, ödev hazırlama süreçlerinde gerekli olan
materyalleri hatırlatma gibi becerileri öğretme konusunda yardım edilmesi esastır.
Sosyal becerilerin eğitimi yaklaşımı
Öğrenciye anlaşmazlıkları çözme, saldırganlık, öfke v.b olumsuz duyguları kontrol etme,
duygularını ifade etme, arkadaş edinme ve arkadaşlığı sürdürme, konuşma becerilerini edinme
gibi gereksinim duyduğu süreçlerdeki yetersizliklerin geliştirilmesine gidilir
Yapılandırma ve Uyaranların Azaltılması yaklaşımı
Özel öğrenme güçlüğüne eşlik eden dikkat bozuklukları, aşırı hareketlilik gibi sorunlar
yaşayan çocuklar için, öğrenme ortamı uyaranların azaltılması yaklaşımına göre düzenlenir.
Davranış Değiştirme yaklaşımı özellikle aşırı hareketlilik ve dikkat problemlerini kontrol
etme amacı ile sistemli, amaçlı ve düzenli bir şekilde uygulanmaktadır.
Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için önemli çözümlerden biri de psikopedagojik yaklaşım ile yapılacak eğitsel terapidir.
Terapi ve sunulan eğitimin;
1) Algı, bütünleştirme, hafıza, koordinasyon, beceri çalışmaları
2) Sosyalleştirme
3) Bireysel terapi ve davranış değiştirme
4) Temel okuma yazma, temel matematik, kavram öğretimi, dikkat çalışmaları olmak üzere
dört aşamalı olduğu söylenebilir
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards