istanbul medipol üniversitesi işitme kayıpları ve temel iletişim

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İŞİTME KAYIPLARI VE TEMEL İLETİŞİM BOZUKLUKLARI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ODJ212511, İşitme Kayıpları ve Temel İletişim Bozuklukları
Ders Saati
Cuma, 13:30-16:00
Bölüm/Program
Odyoloji Bölümü
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Profesör Bülent Serbetcioglu ve Doktor odyolog Oğuz Yılmaz
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı, 13:30-14:30
Dersin Amacı
Değişik yaş gruplarında karşılaşılan işitme kayıplarındaki iletişimsel sorunların irdelenmesini ve bunların giderilmesi
için gerekli becerilerin kazanılmasını sağlamak
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1.İşitme kayıplarını ve sözel iletişim üzerine etkilerini irdeleyebilecektir.
1.1 İşitme kayıplarını sınıflandırabilir
1.2 işitme kayıplarının konuşmayı anlamaya olan etkilerini anlatabilir.
1.3 İşitme kayıplarının odyolojik testlerle anlaşılarak sınıflandırılmasını tanımlayabilir.
2. Değişik tip ve derecedeki işitme kayıplarını ve kliniklerini birbiriyle karşılaştırabilecektir.
2.1 Koklear işlev bozukluklarını tanımlayabilir
2.2 Koklear sinir patolojilerinde rastlanan işitme kayıplarındaki farklılığı belirleyebilir
2.3 Değişik etyolojili işitme kayıplı hastaların sorunlarını belirleyebilir
3. İletişim bozukluklarını ve işitme kaybının etkilerini sınıflandırabilecektir
3.1 İletişimde sözel iletişimin önemini anlatabilir.
3.2.İletişim bozukluklarının etkilerini anlatabilir.
3.3 İşitme kayıplı bireylerde iletişim bozuklukları ve buna bağlı ortaya çıkan sosyal problemleri tanımlayabilir.
Genel Yeterlilikler
Hastanelerde ekip elemanı olarak çalışmaya gönüllülük, kritik düşünceye eğilimlilik ve hastalarla olumlu diyalog
kurabilecek iletişim becerilerine sahip olmak
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1) Normal işitme kavramı
2) İletişim ve iletişim bozuklukları
3) İşitme kayıplarının sınıflandırılması
4) İşitme kayıplarının derecelendirilmesi
5) İletim tipi işitme kayıplarında odyolojik bulgular
6) İletim tipi işitme kayıplarında iletişim bozuklukları ve nedenleri
7) Koklear kökenli işitme kayıplarında odyolojik bulgular
8) Koklear kökenli işitme kayıplarında iletişim bozuklukları ve nedenleri
9) Koklear sinir patolojilerde odyolojik bulgular
10) Retrokoklear patolojilerde iletişim bozuklukları ve nedenleri
11) Fonksiyonel işitme kayıplarında değerlendirme
12) İşitsel nöropati spektrum bozukluğunda odyolojik bulgular ve iletişime olan etkileri
13) İşitme kayıplarında genel olarak ortaya çıkan sosyal problemler
14) Genel Değerlendirme
Öğretim ve
Teknikleri
Ders anlatımı, tartışmaya katılmak, olgu sunumu, seminer ve derleme ödevi hazırlanması
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında
teslim etmekle yükümlüdürler. Beklenen öğrenme çıktıları ara sınavlar, final sınavı ve derleme ödevleri kullanılarak
değerlendirilecektir. Beklenen öğrenme çıktıları ara sınavlar, final sınavı ve derleme ödevleri kullanılarak
değerlendirilecektir.
Ders Notu Ders sırasında sunulan powerpoint programları ile web sitesine yüklenen word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, 2013.
2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009.
3) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.
4) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002.
Kaynaklar Önerilen 5) Textbook of Audiological Medicine:Clinical Aspects of Hearing and Balance. Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,
Kaynaklar Informa Health Care, 2003.
6) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008.
7) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.
8)Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack, 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.
9)The Speech Chain, Peter B. Denes and Elliot N. Pinson,An Anchor Press Book,1973.
Download