1 HAYVANLARDA KAN ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

advertisement
HAYVANLARDA KAN ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kan alımı öncesi hazırlık döneminde ve kan alımı sırasında stres faktörlerini en aza indirerek,
hayvana en az ağrı hissedebileceği şekilde kan alınmasına dikkat edilmelidir.
Eğer bir sürüden kan alanınacaksa kan alan kişi yanı sıra birde yardımcı kişi birbirleri ile
koordineli olarak çalışmalı, acele etmeden, kan tüpleri üzerine hayvanların kulak nolarını veya ayrıcı
kimlik bilgilerini eksiksiz şekilde yazmalıdır. Mühim olan kan almak değil, doğru hayvanla eşleşmiş
doğru kan numunesi almaktır.
Kan alındıktan sonra eğer, istenilen ürün serum ise, kanın pıhtılaşması için yeteri süre (yarım
saat) beklenmeli ve hemen yola çıkılmamalıdır (sarsıntıda kanın pıhtılaşmamsına sebeb olur ve ayrıca
serumun hemolizli olmasına sebeb olabilir).
İyi, hemolizsiz ve berrak bir serum elde etmek için, genelde hayvanlar açken (yoğun lipit
içeriklerinden kaçınmak için) kan almalıdır. Alınan kan oda ısısında veya bulunduğu ortamda en az
yarım saat pıhtılaşması için beklenmeli, eğer buz dolabına konulacaksa bu bekleme süresinden sonra
konulmalıdır. Serum çıkarılacak bir kan numunesi asla derin dondurucuya konulmamalıdır. Serum
başka bir tüpe aktarıldıktan sonra derin dondurucuya konulabilir.
24 saati geçmeyecek numune gönderimlerinde kan serumunun ayrımasına gerek yoktur (yazın
çok sıcakta, tüp içeriği donmayacak şekilde soğuk zincirle birlikte) direk olarak laboratuvara
gönderilebilir. 24 saati geçecek durumlarda ise, serumun hemolizli olmaması için serum aktarma
tüplerine ayrılmalı ve bekleme süresi bir kaç gün olacaksa mutlaka derin dondurucuda saklamalıdır
(dondurup çözdürme işlemi kan serumundaki tespit edilebilir antikor miktarlarını etkileyebilir bu
yüzden bu konuda dikkatli olunmalıdır)
Laboratuvarda yapılacak işleme göre kan alımı yapılır. Serum numunesi gerekli olan testlerde
hiçbir zaman antikoagülanlı kan numunesi (EDTA veya Heparin li) kan numunesi kullanılamıyacağı için
kan alımında kulanılan tüplerede dikkat etmek gerekir. Buna göre;
1
KIRMIZI kapaklı tüpler: Sadece SERUM almak için kullanılır. Tüm serolojik testler bu tüpler içine
alınmış kan numunelerinin serumları ile yapılır.
SARI kapaklı tüpler: Sadece SERUM almak için kullanılır. Kırmızı kapaklı tüpten farklı olarak, serum
çıkmasına yardımcı olan bir jel içerirler.
YEŞİL kapaklı tüpler: Kanın pıhtılaşmamasını sağlayan Heparin içeren bu tüpler TÜM KAN ve PLAZMA
için kullanılır. Genellikle Tüberküloz Gama İnterferon testi ve PCR için kullanılır.
MOR kapaklı tüpler: Kanın pıhtılaşmamasını sağlayan EDTA içerirler. TÜM KAN ve PLAZMA için
kullanılır. PCR testleri için tavsiye edilir.
Tüp kapak rengi
Tüp içeriği
Örnek
Kullanım amacı
Boş veya
pıhtılaşma
aktivatörü
Serum
Serolojik testler
(ELISA, Serum Aglütinasyon
Testi, Rose Bengal Plate Testi
vb.)
Serum ayırıcı jel
Serum
Serolojik testler
(ELISA, Serum Aglütinasyon
Testi, Rose Bengal Plate Testi
vb.)
EDTA
Tüm kan, plazma
PCR Testleri
Lityum Heparin
Tüm kan, plazma
Gamma İnterferon Testi
(Tüberküloz)
2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards