İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi

advertisement
İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi
Modern tıbbı infüzyon terapisi olmadan düşünmek zordur. Nereye baktığımızdan bağımsız olarak,
ister ilaç sevki, besin desteği, sıvı uygulaması, isterse kan değiştirme; IV tedavi sisteminin yeri
doldurulamaz bir parçasıdır. Ancak bu terapi diğer hepsinde olduğu gibi hem hasta hem de sağlık
çalışanı için riskleri de beraberinde taşır. Bu risklerin tespiti, sonuçları hemen görünür
olmadığından ve bu nedenle de sıklıkla başka kaynaklara bağlandığından ne yazık ki zordur.
Bizim uzmanlığı paylaşma geleneğimize uygun olarak, B. Braun açık iletişim aracılığı ile
farkındalığı arttırmayı ve yenilikçi ürün sistemlerimizin yapısında var olan güvenlik aracılığı ile
müşterilerimize destek vermeyi amaçlamaktadır.
İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi
more
Hastanede Ve Sağlık Hizmetleri Sektöründe Kesici-Delici Alet
Yaralanmalarını Engelleme Konulu AB Direktifi
more
Toksisite Ve Allerjik Reaksiyona Neden Olan Tehlikeli İlaçların
Listesi
more
Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Ind
Home >
Download