B. Braun Melsungen AG - İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi\A

advertisement
Önleyici Stratejiler
▪Denetim organları
▪Aşağıdaki merciler (diğerlerinin yanısıra) kimyasal kontaminasyonu engelleme için tavsiyeler
yayınlamaktadır:
- Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (NIOSH), ABD
- Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD
- International Society of Pharmacovigilance (ISOP)
- Alman Onkoloji Eczacıları Derneği (DGOP), Almanya
- İsveç İş Çevre Dairesi (AFS), İsveç
Şekil 5
Önleyici Stratejiler
Önleyici stratejiler sıklıkla ulusal merciler tarafından tavsiye edilir (bkz. kutu) ve maruz kalmayı
azaltmaya odaklanır. Resimler başlıca önlemleri gösteriyor, şöyle ki:
▪Hazırlığı merkezileştirerek kullanım hatalarından kaynaklanan kontaminasyonu
önlemek1. Bu ilaç tedavisinin özel eğitimli personel tarafından kullanılmasına olanak
verir (Şekil 5).
Şekil 6
▪"Güvenli" malzeme kullanarak toksik kontaminasyon salınımını önleyin [NIOSH 2004]
Bunlar aerosol kontaminasyonunu (örn. aerosol filtreleri) ve damla kontaminasyonunu
(örn. iğnesiz aygıtlar) (Şekil 6) azaltmayı amaçlamaktadır.
Home > İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi > Kimyasal Kontaminasyon > Önleyici Stratejiler
Şekil 7
Ancak kontaminasyonun nedenlerinin bazılarının, örneğin flakon yüzeyi gibi, önlenmesi zordur ve
kontrol altına alınmalıdır (Şekil 7).
▪Oluşan herhangi bir aerosol kontaminasyonu laminer hava akımı (LAF) veya yalıtımlı
kabinler kullanılarak kontrol altına alınır3.
▪Oluşan herhangi bir damla kontaminasyonunun absorbe edilmesi giysi, maske ve eldiven
gibi koruyucu örtüler kullanılarak önlenir4.
▪İlaveten, maruz kalma düzeylerini kontrol etmek için kan testi gibi düzenli kontroller de
tavsiye edilir5. Eğer sistematik koruyucu önlemler yerine getirilirse maruz kalma
azaltılabilir6.
Referanslar:
Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz
web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.
1QuapoS 2003
2NIOSH 2004
3Nguyen et al. 1982, Crauste-Manciet et al. 2005
4 ASTM 2005
5QuapoS 2003
6Ündeger et al. 1999, Skov et al. 1992
Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.
Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Ind
Home > İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi > Kimyasal Kontaminasyon > Önleyici Stratejiler
Download