b 2014-2015 eğitim öğretim yılı fatih sultan mehmet

advertisement
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Adı Soyadı:
26/05/2015
FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK
Puanı :
B
ANADOLU LİSESİ
Sınıfı:
Numarası:
9. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI
SINAVI SORULARI
S-1-Ülkemizde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında görülen kıyı tipi
S-8- Aşağıda aylık akım grafikleri verilen akarsulardan hangisinin
aşağıdakilerden hangisidir?
rejimi daha
A)Ria tipi kıyı
düzenlidir?
B)Limanlı kıyı
C)Fiyort Tipi kıyı
D)Dalmaçya tipi kıyı
E)Haliç tipi kıyı
S-2- Bir akarsuyun denize döküldüğü yerde delta ovalarının oluşması,
I. gel-git genliğinin az olduğu,
II. akarsuyun aşındırma gücünün fazla olduğu,
III. kar erimeleri ile beslendiği,
IV. havzasında erozyonun az olduğu
durumlarından hangilerine kanıt oluşturur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
S-3- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Tafoni - Rüzgar aşındırma şekli
B)Irmak adası – Akarsu birikim şekli
C)Manto - Depremlerin ana kaynağı
D)Traverten - Karstik birikim şekli
E)Moren - Rüzgar aşınım şekli
S-9- Bir akarsuyun bir yıl içerisinde gösterdiği seviye değişimine ne
denir.?
A)Su bölümü çizgisi
B)Akarsuyun Rejimi
C)Akarsu ağzı
D)Akarsu havzası
E)Debi
S-4- Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri daha önce Marmara
Denizinin bir parçası iken dalga biriktirmesi sonucunda göl haline
gelmişlerdir. Buna göre bu göller aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Tombolo
B) Kıyı kordonu
C) Kıyı oku
D) Delta
E) Lagün
S-5-Polye, uvala , dolin , lapya ve obruk gibi şekiller aşağıdaki
özelliklerden hangisine sahip olan arazilerde yaygındır?
A) Killi arazilerde
B) Eğimli, engebeli arazilerde
C) Kalkerli arazilerde
D) Bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu arazilerde
E) Akarsu akımının fazla olduğu arazilerde
S-6-Orojenez sonucunda oluşan yukarıdaki yapıya Türkiye’de hangi
bölgede yaygın olarak rastlanır?
A) Akdeniz
B) Ege
C) İç Anadolu
D) Marmara
E) Karadeniz
S-7-Aşağıdaki yüzey şekillerinden hangisi dalga biriktirmesi
faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?
S-10- Yukarıda bir bölgenin aylık sıcaklık ve yağış değerleri
verilmiştir.
Bu bölgenin aşağıdaki ülkelerden hangisinde yer aldığı söylenemez?
A) ABD
B) İtalya
C) Türkiye
D) Fransa
E) Brezilya
S-11- Yerin yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) En üst katmanı litosferdir.
B) Derine doğru gidildikçe her 33 metrede sıcaklık artar
C) Depremler levha sınırlarında sık sık gerçekleşir.
D) Sıcaklığın en yüksek olduğu katman iç çekirdektir.
E) Yerkabuğu yoğunluğun en fazla olduğu katmandır.
S-12- Yukarıdaki haritada gösterilen alanlarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Jeolojik olarak yaşlı alanlardır.
B) Sıcak su kaynakları fazladır.
C) Volkanik faaliyetler yaşanmıştır.
D) Tektonik deprem riski fazladır.
E) Yer kabuğu hareket hâlindedir.
S-13- Yerkabuğu ile mağma arasındaki dengeye “izostatik
denge” denir. İzostatik dengenin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi
etkili olmaz?
A) Buzullaı›n erimesi
B) Volkanizma faaliyetleri
C) Tarımsal faaliyetler
D) Dış kuvvetlerin yaptığı aşındırma
E) Dış kuvvetlerin yaptığı biriktirme
S-14- Ekvatoral iklimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yıllık sıcaklık farkı azdır.
B) Güneşli gün sayısı azdır.
C) Yağış rejimi düzensizdir.
D) Doğal bitki örtüsü ormandır.
E) Mart ve Eylül aylarında sıcaklık yükselir.
S-15- Aşağıdakilerden hangisi atmosferin özellikleri arasında
sayılamaz?
A) Sıcaklığı her yerde eşittir.
B) İklim olaylarının yaşanmasını sağlar.
C) Meteorları parçalar.
D) Yerden yükseldikçe yoğunluğu azalır.
E) Dünya’nın aşırı ısınıp aşırı soğumasını engeller.
S-16-Yer kabuğunun çatlak ve zayıf yerlerinden magmanın yer altında
veya yüzeye çıkıp çeşitli şekiller oluşturmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi volkanizma sonucu
oluşan yer şekillerinden biri değildir?
A) Krater
B) Kaldera
C) Mağara
D) Maar
E) Dayk
S-17-Halil hoca sınıfta Toros dağlarının zirvesine yaptıkları gezide
kırdıkları tortul kayaların içinde 20 milyon yıl önce yaşamış bir balık
türüne ait fosile rastladıklarını söylemiş. Bu durumu kim açıklayabilir
diye sormuştur. Öğrenciler söz hakkı almış ve aşağıdaki ifadeleri dile
getirmiştir. Hangi öğrencilerin ifadeleri doğrudur
-Kemal:20 milyon yıl önce yaşamış bir balığın kalıntıları bu güne
ulaşmaz
-Buse: Tortul kayaçların içine sıkışan canlı artıkları taşlaşarak
günümüze ulaşabilir
-Mümtezar: Toros dağları volkanik yapıdır balık fosilleri ızgara
olduktan sora yok olmuştur
-Meltem: Denizel ortamda oluşan tortullar kıvrılarak yükselmiş
karalaşmış dolayısıyla balık fosilleri barındırabilir
A) Kemal—Buse
B) Buse-Meltem C) Meltem-Mümtezar
D) Mümtezar - Kemal E) Kemal- Meltem
S-18- Aşağıda verilen ve kayaların alt kısımlarının, üst kısımlardan
daha çok aşınması sonucu meydana gelen aşınım şekli hangisidir?
A) Falez B) Barkan C) Horst D) Tafoni
E) Hörgüçkaya
S-19- Sıcaklık ve su etkisiyle, kayaçların hem fiziksel hem de kimyasal
yapısının değişmesi sonucunda gerçekleşen kimyasal ayrışma, hangi
iklimde daha yaygındır?
A) Tundra iklimi B) Ekvatoral iklim C) Karasal iklim
D) Step iklimi
E) Çöl iklimi
S-20- Alfred Wegener’e göre kıtalar 250 milyon yıl önce tek parça
halindeydi.
Kıtaların bu ilk halinin adı nedir?
A) Pangea B) Nazka Levhası C) Pasifik Levhası
D) Barisfer
E) Litosfer
S-21- Yukarıdaki şekilde X merkezinden Y merkezine doğru ilerleyen
bir gözlemci aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi ile karşılaşmaz?
A) Çöl iklimi
B) Okyanus iklimi
C) Ekvatoral iklim
D) Akdeniz iklimi E) karasal iklim
S-22-Levha sınırları yer kabuğunun en hareketli noktalarındandır.
Şiddetli depremler, volakanik faaliyetler gibi olaylar bu bölgelerde
sıkça görülür. Bu durum düşünüldüğünde aşağıdaki ülkelerin
hangisinde deprem riskinin daha az olduğu söylenebilir?
A)Norveç
B)Japonya
C)Malezya
D)Şili
E)İtalya
• Demir, nikel, silisyum ve magnezyum oranı fazladır.
• Sıcaklık 2000 °C civarındadır.
• Bütün mineraller eriyik haldedir.
• Konveksiyonel akıntılar etkilidir.
• İç kuvvetlerin enerjilerini aldığı katmandır.
S-23- Yukarıda özellikleri verilen katman aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yer kabuğu
B) Manto
C) Biyosfer
D) İç çekirdek
E) Sial
S-24-Bir depremin yıkıcılığını belirleyen etkenler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi depremin yaratacağı yıkıcı etkiyi belirleyen
faktörlerden birisi değildir?
A)Depremin odak derinliği B)Deprem merkezine yakınlık
C)Depremin süresi
D) Doğal bitki örtüsü E) Zeminin yapısı
S-25-Volkanik arazilerde yer alan tüflerin yağmur ve
sel suları tarafından aşındırılması sonucu oluşan
yer şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırgıbayır
B) Dev kazanı
C) Plato
D) Kanyon vadi E) Peribacası
Not: Her soru 4 puandır Sınav süresi 40 dakikadır
Başarılar dileriz 
Coğrafya Zümresi
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Download