karında distansiyon ve kitle

advertisement
Hocanın okumadığı
yer yok denecek
kadar az
Geçtigi slayt yok
KARINDA DİSTANSİYON VE KİTLE
DOÇ.DR.CEMAL NURİ ERÇİN
GASTROENTEROLOJİ BD
Şişkinlik demiyoruz distansiyon diyoruz
TANIM
• KARINDA ŞİŞKİNLİK
• BİR HASTALIK DEĞİL !!!!
• SEMPTOM
s
TANIM
• YAYGIN (distansiyon)
• LOKAL (distansiyon)
* BİR ORGANIN BÜYÜMESİ
* KİTLE
5F
•
•
•
•
•
FAT (OBEZİTE)
FAECES (KONSTİPASYON)
FETUS (GEBELİK)
FLATUS (GAZ-GİS)
FLUİD (ASSİT)
Distansiyonda 5f bulgusu
ETYOLOJİ- YAYGIN
• NONOBSTRÜKTİF (GIS kanalda herhangi bir obst. Olmayan tipler)
* Obezite
* Gebelik
* Gaz (GİS kaynaklı)
* Assit
* Lenfadenopati (ozellikle lenfomalarda karın
içierisinde yaygın büyük lenf nodları görebiliyoruz
tanısı o skilde konulabiliyor)
* İntraabdominal kanama (ör: aort anevrizma
rüptürü)
ETYOLOJİ- YAYGIN
• Mekanik barsak obstrüksiyonu
* Tümörler: intraluminal, ekstraluminal
* İnfeksiyonlar: divertikül hastalığı,
intraabdominal abseler, parazitik enfestasyonlar
* Yabancı cisimler: bezoar gibi
* Nadir nedenler: adezyonlar,
endomteriozis, herniler, volvulus, intusepsiyon,
safra taşları, fekalit/mekonyum ileusu, Crohn
hastalığı gibi
Terimler,maddelerin açıklanması bir sonraki slaytda
ordan başlayın sonra dönun isterseniz
•
Lümen içerisinde bir tümör olabilir ve distansiyonu yol açabilir.(intraluminal tumor)
•
Lümen dışında lümene bası yapabilir ve distansiyona yol açabilir.pasajı
engelleyerek(extraluminal)
•
K.B da ozellikle divertiküller vardır kolonoskopi yaptığımız zaman lümenden dışarıya
doğru extraluminel uzanmış divert. Olabilir. Bu divertiküler hst.lıklar divertikülit
dediğimiz infalammasyona yol açarak bazı yapışıklıklara yol açıp pasajı bozup yine
distansiyona yol açabilir.
•
Bezoar cisimleri lümeni tıkayarak pasajı bozarak yine dist. Yol açabilir.
•
Nadir olarakda batın içerisindeki adezyonlar yapışıklıklar genellikle batın içi ameliyat
geçirmiş kişilerde ameliyat sonrası donemde yapsııklıklar olabilir.yine pasajı bozarak
dist. Yol açabilir.
•
Volvulus ise bağırsağın dönmesi genelde ince b. Da goruruz
•
İntusepsiyon ise barsagın içe geçerek obstrüksiyona yol açması
•
Crohn hastalığındada bir obstrüksiyon nedenli pasajın buzulması ve distansiyona yol
açması
ETYOLOJİ- YAYGIN
• Mekanik olmayan barsak obstrüksiyonu
* Vasküler yetmezlik: tromboz, emboli
* Metabolik/toksik: hipokalemi, üremi,
kurşun zehirlenmesi
* Kimyasal irritasyon: peptik ülser
perforasyonu, pankreatit, biliyer peritonit
Bir sonraki slayt..
• Barsakları besleyen damarların tromboz gibi yada o bölgeye
atılmış emboli gibi iskemik bir tablo oluşturarak barsak
persitaltizmini bozup yine mekanik olmayan bir obtstrüksiyona
neden olablilir.
• Metabolikde ise yine barsak hareketlerini bozup dist. Yol
açabilir.
• Peptik ülser pankreadit gibi intraabdominal enfexler barsak
hareketlerini durdurmak suretiyle yine obst. Yol açıp dist. E yol
açabilir.
ETYOLOJİ- LOKAL
Hepatoma:hepatoselüler karsinomun diğer
adıdır.
• Sağ üst kadran
* Hepatomegali, hepatoma,
diğer karaciğer kanserleri
* Safra kesesi - ampiyem,
pankreas kanserine sekonder
* Sağ kolon - kolon kanseri,
feçes, çekal valvulus,
intususepsiyon
Safra kesesi kese genelde
* sağ böbrek - polikistik ampiyeme(Ampiyem bir vücut kavitesinde irin
böbrek, hidronefroz, kist, renal (ölü hücreler ve enfekte sıvı)
birikmesidir.) olduğunda o bölgede dist.e yol
tümör
acabilr.yada pankreas başında bir kansere
sekonder olarak kese boşalamayacağı için o
bölgede bir distans oluşabilir.
ETYOLOJİ- LOKAL
• Sol üst kadran
* Splenomegali
* Mide – kanser, gastrik
distansiyon (pilor stenozu)
* Pankreas – psödokist,
kanser
* Sol böbrek - polikistik
böbrek, hidronefroz, kist, renal
tümör(sağ kadrandakiler le aynı)
* Kolon – kanser, feçes,
divertiküler kitle(sağ kadrandakiler le aynı)
ETYOLOJİ- LOKAL
• Epigastrium
* Batın duvarı - lipom, herni
* Mide – kanser, pilor
stenozuna bağlı distansiyon
* Pankreas – psödokist, kanser
* Transvers kolon – kanser,
feçes, divertiküler kitle
* Hepatomegali
* Retroperiton – aort
anevrizması, lenfadenopati
K.C sirozunda k.c sol lobu sağ lobdan daha fazla büyüyebilir ve
epigastrik bölgede ele kitle seklinde gelebilir.
ETYOLOJİ- LOKAL
• Umblikal
* Herni - paraumblikal veya
umblikal
* Mide – kanser
* Transvers kolon - kanser,
feçes, divertiküler kitle
* İnce barsak – Crohn
hastalığı
Sirozun Aasitin intraabdominal
* Retroperiton – aort
basıncı artırması sonucu herniler
anevrizması, lenfadenopati
meydana gelebilir.
ETYOLOJİ- LOKAL
• Sol ve sağ alt kadran
* Batın duvarı - lipom, herni
* Kolon – kanser, feçes,
volvulus, intussusepsiyon (sağ alt
kadran), apandiks (sağ alt kadran)
* İnce barsak - Crohn
hastalığı, lenfoma
* Jinekolojik – over kisti,
over karsinom, ektopik gebelik
Crohn hastalığının en sık tuttuğu
* Böbrek – polikistik böbrek yer terminal ileumdur.
hastalığı, hidronefroz, kist, tümör Alt kadranlarda jinekolojik
tablolarda ortaya çıkmaya baslar
ETYOLOJİ- LOKAL
• Suprapubik
* Büyümüş mesane – akut
veya kronik retansiyon, mesane
kanseri
* Uterus – gebelik, uterus
kanseri
* Barsak – Crohn hastalığı,
kolorektal karsinom
Gebelikle büyümüş mesaneyi en sık bu
bölgede goruruz distansiyonu
İNTESTİNAL GAZ
İntestinal obstrüksiyon
Çöliak hastalığı
Adezyonlar
Pankreatik yetmezlik
Malinite
Enfeksiyöz
Motilite bozuklukları
Giardiazis
Malabsorption (Laktoz ve fruktoz intoleransı)
DM
Anksiete (Aerofaji)
İlaçlar
İrritabl barsak sendromu
Diyet
İnce barsak bakteri aşırı çoğalması
• İntestinal gazı biraz detaylandırıcaz en sık neden intestinal bir obstrüksiyon
varsa bu gaz olabilir.
• Adhezyonlar geçirilmiş batın ameliyatları ozellikle adezyonlara neden olur
veya intraabdominal enfexlerdede ona sekonder olarak adezyonlar olup
yapışıklıklar olup barsak pasajını bozabilir.
• Aeorofaji çok sık olanlardandır hastanın hava yutması sonucunda bu tablo
oluşabilir.
• Crohn hastalığı dediğimiz inflam. Barsak hastalığı veya fonksiyonel barsak
hastalığının önemli bir komponenti olan irrtabl barsak sendromundada
aslında organik bir patoloji olmamasına rağmen barsakların fonksiyon
bozukluklarındada yine motilitenin bozukluğu ve arkasından gaz birikimi
ortaya çıkabilir.
• İnce barsak bakteri aşırı çoğalması dedğimiz ağızdan anüse kadar butun GIS
lumenınde bakteriler var bu bakterilerin gaz uretmesinden dolayı intestinal
gaz olabilir.
• DM ozellikle motilite bozukluklarına yol açarak intestinal gaza yol açabilir
İntestinal obstrüksiyon
Adezyonlar
Herni (konjenital,
kazanılmış)
Volvulus
İntraabdominal abse
Ekstrinsik lezyonlar
Peritoneal
karsinomatozis
Endometriozis
Sklerozan mezenterit
Dezmoid tümör/diğer
yumuşak doku sarkomu
(nadir)
Süperior mezenterik
arter sendromu
İntesinal obst. Tekrar edecek olursak extrinsik
lezyonlardan adezyon, herni volvulus ya da
tüm iskemi dahil olmak üzere dıştan barsağa
bası yaparak intestinal obs.a yol açabilir.
İntestinal obstrüksiyon
Konjenital malformasyonlar, atrezi, duplikasyon
Kolon neoplazmları
Adenokarsinom
Dezmoid
Karsinoid
Nöroendokrin tümör
Lenfoma
İnce barsak neoplazmları
Adenokarsinom
İntrinsik lezyonlar
Leiomyosarkom
Paragangliom
Schwannoma
Metastatik hastalıklar
Gastrointestinal stromal tümör
Nöroendokrin tümör
Lenfoma
Benign lezyonlar
Anastomotik darlıklar
İnflamatuar darlıklar
İskemik darlıklar
Radyasyon enteriti/darlıklar
İntrinksik lezyonlarda , ince b. Kalın b. Tümorleri , bazen de ince-kalın
b. Rezeksiyon sonrası anostomozlarda darlıklar oluşabilir.bunlar
intestinal obstrüksiyona neden olabilir.
İntestinal obstrüksiyon
İntussepsiyon
Safra taşları
Konjenital web
Feçes veya mekonyum
Normal barsakta intralüminal
obstrüksiyon
Bezoar (phytobezoar, pharmacobezoar)
İntramural hematoma
Travmatik
Spontan
Yabancı cisim
Yiyecek
Medikal malzeme migrasyonu
Parazitler
Normal bie barsak ama intraluminal obs. Safra
taşları Bezoar gibi yabancı cisimler bu tabloya
yol açabilir.
İntestinal obstrüksiyon
• SEMPTOM(hastalar karşımıza)
* BULANTI
* KUSMA
* KARIN AĞRISI
* OBSTİPASYON (GAZ, GAİTA
ÇIKARAMAMA) ile gelirler
• FM
* ABDOMİNAL DİSTANSİYON
* HIZLANMIŞ BARSAK SESLERİ---BARSAK SESLERİ KAYBOLMUŞ
* ELE GELEN KİTLE
Gecenlerde klinikde yatan bir crohn hastası vardı ileum yoğun tutulmuştu bir kac atak
geçiriyordu tamamen obstrükte etmiş crohn hastalığı nedeniyle hasta ise gaz gaita
çıkaramama bulantı kusmayla geldi o bölgeye yoğun immunsupresif tedavi verildiğinde
inflammasyon çözülünce hasta rahatladı.eğer medikal tedavi olmuyorsa yapılacak işlem
cerrahidir.
Aerofaji
• AĞRI
• TESTLER NEGATİF
• TANI
* HAVA YUTMA
* ABDOMİNAL DİSTANSİYON
* TEKRARLAYAN GEĞİRME VE FLATUS
Tüm tedaviyi yaparız negatiftir temel neden hava yutmadır.birçok nedeni olmakla birlikte hızlı
yemek yeme en sık nedenlerden birtanesidir.abdominal distansiyona yol açar.
Tekrarlayan geğirme ve rektal yoldan gaz çıkarma dediğimiz flatus tarif eder hastalar.
DİYET
• Meyveler: Şeftali, kayısı, erik, elma,
armut, portakal, muz
• Sebzeler: Lahana, brokoli, enginar,
biber, salatalık, havuç, turp,
karnabahar, kereviz, kuşkonmaz,
soğan.
• Bakliyat: Fasulye, nohut, mercimek
• Yüksek Lifli Nişastalı Yiyecekler:
Patates, mısır, yulaf kepeği, buğday,
arpa
Toplumda gaz şikayeti çok sık.eskiden liste yapıyorduk onu ye bunu yeme
diye. Şimdi ise ne yedinde seni rahatsız ettiyse ondan uzak dur
diyoruz.ozellikle elmanın gaz yaptığı söylenir ayrıca bu kişilerde
früktoz(meyve şekeri) intoleransıda olduğundan yediği früktozun emilimin
oluşan problemler gaz şikayetine neden olabilir.
LAKTOZ İNTOLERANSI
• Sütte bulunan laktoz
şekerinin sindirilememesi
• İnce bağırsakta salgılanan
laktaz enziminin eksikliği
• Bu enzim, süt şekeri olarak
adlandırılan laktozu
parçalayarak glikoz ve
galaktoza ayırıyor, daha sonra
Laktoz intoleransını çok sık goruruz.laktoz bir
bağırsaktan emilim
disakkarittir.sütte bulunur süt şekeri diye ifade
edilir.ince barsakda salınan laktaz enzimi
gerçekleşiyor.
tarafından glukoz ve galaktoza parçalanır.laktaz
eksikliğinde laktoz parçalanamayacağı için
barsak içinde kalır su tutar.onkotik bir basınç
oluşturur. Hastada gaz şikayeti yanında yoğun
ishal şikayeti ile de gelebilir süt içimi sonrası.
•
•
•
•
KLİNİK
Öykü alma ve fizik muayene önemli
Kilo kaybı eşlik ediyorsa malinite düşün
Konstipasyon iyi değerlendirilmeli
Obesite fizik muayeneyi zorlaştırabilir
(görüntüleme yöntemleri)
• Şişkinlik, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal,
nefes darlığı
Oykude geçirmiş amliyetlar
Laktoz intoleransını sorgulamak lazım gaza bağlı distansiyonlarla gelen hastalarda.laktoz
tolerans testi yapılabilir.
Gıdaları hatırlatmak lazım hangi besinlerde gaz oluyor
Her kilo kaybı anlamlı değil 6 ayda %10 kilo kaybıyla alakalı distansiyon varsa akla malinite
gelmeli.
Nefes darlığı sık gordugumuz bir şey hastalar distansiyonda karsımıza nefes darlığı ile
gelebilir.
LABORATUVAR
• Tam kan: anemi (kanama, malinite), lökositoz
(enfeksiyon, malinite)
• Hipokalemi ve üremi: renal problemler,
mekanik olmayan barsak obstrüksiyonu
• Karaciğer fonksiyon testleri:
* hipoalbuminemi: assit veya karaciğer S
* hiperbilirubinemi: pankreas başı ca
Anemi önemli. Kanama ve malinite anemiye yol açabilir ozellikle intraluminal kolon kanseriinceb . Kanseri bu hastaların ilk bulgularıdistansiyon veya obst. olmadan anemiyle gelebilir.
İleri yasta anemi olanlarda erkeklerde anemiyi ve post menapozal donemdeki anemileri
hep dikkate alırız çünkü bu dınemlerdeki kayıplar cunku cogunlukla GİS ten olmaktadır.
LABORATUVAR
• Tam idrarda hematüri: renal veya mesane
tümörleri
• ADBG: intestinal obstrüksiyon
• Gebelik testi
• İleri görüntüleme testleri
Download