1 KONU: ÜÇGENDE BENZERLİK

advertisement
KONU: ÜÇGENDE BENZERLİK
Dersin Adı
Dersin Konusu
1.
4.
A
D
[AB] // [CD] // [EF]
x
6
|EF| = 4 cm ise,
B
3
A) 1,6
B) 2
F
B
|DC| = x kaç cm’dir?
E
4
C
|AB| = 6 cm,
x+2
E
x
[AF]  [BE] = {C}
D
2
A
Yandaki şekilde,
C) 2,2
D) 2,4
E) 2,6
C
Yukarıdaki şekilde, DE // BC dir.
|AD| = x, |BD| = 2, |AE| = x + 2 ve |EC| = 3 birim
ise, x kaç birimdir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
5.
A
ABC üçgeninde
4
 = m(DEB)

m(BAC)
2.
D
y
A
x
|AC| = 18 cm
|DE| = 6 cm
B
|BE| = 4 cm ise
2x
B
D
|AD| = 4 cm
18
6
4
C
E
|BD| = x kaç cm dir?
C
E 1
x
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
Yukarıdaki şekilde, DE //  AC dir.
|BD| = 2x, |BE| = x ve |EC| = 1 birim olduğuna
göre, |AD| = y kaç birimdir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
A
6.
3.
Yandaki şekilde
DE / / BC
6
[AC]  [CE]
|AD| = 6 cm
1
D
|BD| = 2 cm
|AG| = x kaç cm dir?
C) 5
F
E
2
|EF| = 1 cm ise,
B) 4
[AB]  [BD]
6
4
[ED]  [BD]
EF / /  AG
A) 3
E
B, C, D doğrusal
G
x
A
Şekilde,
B
5
C
x
|BC| = 5 cm
|ED| = 4 cm ise
C
D) 6
B
|AB| = 6 cm
|CD| = x cm dir?
E) 8
A) 3,6
1
B) 4
C) 4,8
D) 5
E) 5,2
D
V KONU:
7.
10.
A
ABC üçgeninde
[AB]  [AC]
IEBI = 8 cm
C
10
B) 1,5
C) 2
D) 2,5
11
A
A) 6
E) 3
11.
D
C) 8
B
B) 3
C) 4
E) 6
A
12.
5
2
D
E
D
x
E
3
3
●
●
x
B
C
16
C
Şekilde [BE] açıortay, [DE] // [BC] dir.
|AD| = 2 cm, |BD| = 3 cm ise, |BC| = x kaç cm
dir?
B) 6,5
D) 5
E) 19
A
A) 6
12
|BC| = 12 cm ise
A) 2
B
F
|FC| = 6 cm
|AD| = 11 cm, |BC| = 20 cm ve |DF| = 2.|FC| = 2x
ise, |EF| = y kaç cm dir?
9.
C) 7
D) 7,5
Şekilde [DE] // [BC], IADI = 5 cm, IBDI = 3 cm ve
IBCI = 16 cm olduğuna göre, IDEI = x kaç cm
dir?
E) 8
A) 8
2
B) 9
D
6
|AE| = x kaç cm dir?
D) 18
E
x
2
Yukarıdaki şekilde,  AD // EF // BC dir.
C) 17
E) 10
A
ABCD paralelkenar
|AF| = 2 cm
C
20
B) 16
D) 9
B, F, E doğrusal
F
x
B
B) 7
[AC] köşegen
2x
y
E
A) 15
B
12
[DC] // [AB] olduğuna göre, x kaç cm dir?
|DE| = x cm dir?
8.
A
IABI = 12 cm
|EC| = 10 cm ise
A) 1
8
IDEI = 4 cm
B 2 E
|BE| = 2 cm
E
IDCI = x-2 cm
x
|AD| = 2 |BD|
C
4
D, E, B ve C, E, A doğrusal,
D
[DE]  [BC]
x-2
D
Yandaki şekilde;
C) 10
D) 12
E) 14
C
KONU: ÜÇGENDE BENZERLİK
Dersin Adı
13.
D
Dersin Konusu
E
F
A
S1
D
E
S2
B
C
B
Şekilde [AB ] // [EF] // [DC] dir.
A)
IAEI = 2IDEI, IDCI = 8 cm ve IEFI = 12 cm
olduğuna göre, IABI kaç cm dir?
A) 16
A
15. ABC üçgen,
[DE]//[BC],
|AE|=3|EC|,
S1 ve S2 içinde
bulundukları bölgelerin
alanları ise,
S1
oranı kaçtır?
S2
C
B) 18
C) 20
D) 24
7
5
B)
9
7
C)
7
8
D)
1
2
E)
4
7
E) 27
A
14.
ABC üçgeninde
CEVAP ANAHTARI
x
[DE]  [BC]
D
 = 30 0
m(ACB)
1
30
o
Soru No.
Yanıt
Soru No.
Yanıt
|DE| = 1 cm ise,
1
C
9
D
|AC| = x kaç cm dir?
2
B
10
C
3
B
11
C
4
D
12
C
5
A
13
C
6
C
14
E
7
C
15
B
8
C
|AD| = |DB|
A) 2
B) 2 3
B
E
C) 3
C
D) 3 2
E) 4
3
Download