bileşik ve formülleri

advertisement
BİLEŞİK VE
FORMÜLLERİ
BILEŞIK VE FORMÜLLERI
İyonik bağ sadece bir sodyum iyonu ve bir klor
iyonu arasında gerçekleşmez.Her bir iyon zıt
yüklü iyonlar tarafından sarılır ve iyonlar
oluşur.Örneğin tuzun yapısına sodyum iyonları
klor iyonları ise sodyum iyonları ile sarılmıştır ve
bu iyonlar yığın halini almıştır.
BILEŞIK VE FORMÜLLERI
Atomlar arsında ki kimyasal bağ her zaman
elektron alış verişi ile oluşmaz.Elektron almaya
yatkın Atomlar elektronlarını ortaklaşa
kullanaraktan birbiri ile bağ oluşturabilir.
Hidrojen atomunun sadece bir elektronu vardır.Bu elektron
aynı katmanda tek başına sürekli dolanıp duruyordu.Atom bu
durumdan oldukça rahatsızdı elektronuna bir arkadaş
arıyordu.Eğer bu atom elektronuna arkadaş bulursa karalı
atomlardan helyumun elektron dizilimine ulaşıp daha mutlu
olacaktı.Bu duygular içerisinde dalgın dalgın hareket ederken
başka bir hidrojen atomuyla karşılaştı.Karşılaştığı atoma :
-Elektronum çok yalnızım senin elektronunu bana versene dedi
Diğer atom:
-Aynı durum benimde başımda.Olmaz!Sen elektronunu bana
ver der.
Birinci atom:
-O zaman ortak bir çözüm olarak birbirimize biraz daha
yaklaşalım ve birbirimize yakın kalalım.Böylece
elektronlarımız ikimizin katmanında da bulunma şansına
sahip olur ve yalnızlıktan da kurtulurlar.
BILEŞIK VE FORMÜLLERI
Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan
atomlar arasında iyonik bağ vardır.Bu tür
bileşikler iyonik yapılı bileşik olarak adlandırılır.
Örneğin,kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum ve
oksijen iyonları arasında sodyum iyonudur
bileşiğinde ise iyot ve sodyum iyonları arasında
bağ bulunmaktadır.İyonların bağ yapması
sonucunda oluşan bileşikler iyonik bileşikler
olarak adlandırılır.
BILEŞIK VE FORMÜLLERI
Farklı element atomları uygun şartlarda bir
araya geldiğinde yeni maddeler oluşur.Bu yeni
maddeleri oluşturan atomlar arasında kimyasal
bağ bulunmaktadır.Farklı elementlere ait
atomların belirli oranlarda bir araya gelerek bağ
yapmasıyla oluşan yeni ve saf maddeye bileşik
denir. Bileşikler kendini oluşturan elementlerden
tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliğe
sahiptir.
BILEŞIK VE FORMÜLLERI
Sadece klor moleküllerinden oluşan klor
elementi ise sarı yeşil renkli zehirli bir
gazdır.Sodyum ve klorun oluşturduğu sodyum
klorür bileşiği ise şeffaf katı ve ufalanabilen
özelliklere sahip olan ve hayatımızın temel
ihtiyaç maddelerinden birini oluşturan yemek
tuzudur.Suda oluştuğu gibi bileşikler
moleküllerden geliyorsa bu tür bileşikler molekül
yapılı bileşik olarak adlandırılır.
BİLEŞİK
NERELERDE
/HANGİ ALANDA
KULLANILIR
Su
Su hayatın temel
ihtiyaç
maddelerinden
biridir.
Amonyak
Karbon dioksit
MOLEKÜL MODELİ
Bir su molekülü
iki hidrojen
atomunun bir
oksijen atomu ile
kimyasal bağ
kurmasıdır
Temizlik
Bir amonyak
malzemelerinde
molekülü bir azot
patlayıcı ve gübre atomun üç
yapımında
hidrojen
kullanılır
atomuyla
kimyasal bağ
kurar
Yangın söndürme Bir karbon
tüplerinde
dioksit molekülü
Download