bileşik ve formülleri

advertisement
BİLEŞİK VE FORMÜLLERİ
İyonik bağ sadece bir sodyum iyonu ve bir klor
iyonu arasında gerçekleşmez.Her bir iyon zıt
yüklü iyonlar tarafından sarılır ve iyonlar
oluşur.Örneğin tuzun yapısına sodyum iyonları
klor iyonları ise sodyum iyonları ile sarılmıştır
ve bu iyonlar yığın halini almıştır.Atomlar
arsında ki kimyasal bağ her zaman elektron alış
verişi ile oluşmaz.Elektron almaya yatkın
Atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanaraktan
birbiri ile bağ oluşturabilir.
Hidrojen atomunun sadece bir elektronu vardır.Bu elektron aynı
katmanda tek başına sürekli dolanıp duruyordu.Atom bu
durumdan oldukça rahatsızdı elektronuna bir arkadaş
arıyordu.Eğer bu atom elektronuna arkadaş bulursa karalı
atomlardan helyumun elektron dizilimine ulaşıp daha mutlu
olacaktı.Bu duygular içerisinde dalgın dalgın hareket ederken
başka bir hidrojen atomuyla karşılaştı.Karşılaştığı atoma :
-Elektronum çok yalnızım senin elektronunu bana versene dedi
Diğer atom:
-Aynı durum benimde başımda.Olmaz!Sen elektronunu bana ver
der.
Birinci atom:
-O zaman ortak bir çözüm olarak birbirimize biraz daha
yaklaşalım ve birbirimize yakın kalalım.Böylece elektronlarımız
ikimizin katmanında da bulunma şansına sahip olur ve
yalnızlıktan da kurtulurlar.
Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan
atomlar arasında iyonik bağ vardır.Bu tür bileşikler
iyonik yapılı bileşik olarak adlandırılır.
Örneğin,kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum ve
oksijen iyonları arasında sodyum iyonudur
bileşiğinde ise iyot ve sodyum iyonları arasında bağ
bulunmaktadır.İyonların bağ yapması sonucunda
oluşan bileşikler iyonik bileşikler olarak
adlandırılır.Farklı element atomları uygun şartlarda
bir araya geldiğinde yeni maddeler oluşur.Bu yeni
maddeleri oluşturan atomlar arasında kimyasal bağ
bulunmaktadır.Farklı elementlere ait atomların
belirli oranlarda bir araya gelerek bağ yapmasıyla
oluşan yeni ve saf maddeye bileşik denir.Bileşikler
kendini oluşturan elementlerden tamamen farklı
fiziksel ve kimyasal özelliğe sahiptir.
Sadece klor moleküllerinden oluşan klor elementi
ise sarı yeşil renkli zehirli bir gazdır.Sodyum ve
klorun oluşturduğu sodyum klorür bileşiği ise
şeffaf katı ve ufalanabilen özelliklere sahip olan
ve hayatımızın temel ihtiyaç maddelerinden
birini oluşturan yemek tuzudur.Suda oluştuğu
gibi bileşikler moleküllerden geliyorsa bu tür
bileşikler molekül yapılı bileşik olarak
adlandırılır.
BİLEŞİK
NERELERDE
/HANGİ ALANDA
KULLANILIR
MOLEKÜL MODELİ
Su
Su hayatın temel
ihtiyaç
maddelerinden
biridir.
Amonyak
Temizlik
malzemelerinde
patlayıcı ve gübre
yapımında
kullanılır
Bir su molekülü iki
hidrojen
atomunun bir
oksijen atomu ile
kimyasal bağ
kurmasıdır
Bir amonyak
molekülü bir azot
atomun üç
hidrojen atomuyla
kimyasal bağ
kurar
Karbon dioksit
Yangın söndürme
tüplerinde
kullanılır
Bir karbon dioksit
molekülü bir
karbon atomun iki
Download