firma sicil bilgileri

advertisement
FİRMA SİCİL BİLGİLERİ
31/10/2017
İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI
Sicil No
369804/0
Ünvan
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MALTEPE ŞUBESİ
Takyidat bulunmamaktadır!
GEDİK MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MALTEPE ŞUBESİ
Eski Ünvan
İş Adresi
BAĞDAT CAD.GEDİK İŞMERKEZİ NO.162 A BLOK KAT.2 NO.21-22 MALTEPE
Şube Adresi
Telefon No
(216)399-00-42
Faks
(0216)399-18-17
(216)453-00-00
Web Sayfası
Odaya Kayıt
Tarihi
07/05/1997
Ana Sözleşme
Tescil Tarihi
07/05/1997
Vergi No
Mevcut
Sermaye
50
Meslek Grubu
18 FİNANS KURULUŞLARI
TL
66.12.01 (Rev.2)-Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)
Nace Kodu
Firmanın İş
Konusu
Şirketin amacı,2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler
ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali
yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır ve 18.6.1992 tarihinde tescil edilen
tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
Sayfa 1 /2
31/10/2017
İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI
TESCİL VE GAZETE BİLGİLERİ
Tescil bilgileri 11.06.1996 tarihinden itibaren verilmiştir. Ayrıca ilan olunan Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesiyle ilgili bilgilere http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
YAPILAN İŞLEM
TESCİL EDİLEN
BELGENİN TÜRÜ
BELGENİN
TARİHİ
TESCİL TARİHİ
TTSG TARİHİ
BELGE SAYI
SAYFA
SAYI
Temsil
YKK
20/12/2006
25/12/2006
29/12/2006
656
624
6715
Temsil
YKK
28/08/2002
09/09/2002
16/09/2002
412
151-152
5635
Ünvan Değ.
YKK
07/07/1998
12/08/1998
19/08/1998
206
238
4608
Temsil
YKK
08/07/1998
12/08/1998
19/08/1998
207
238
4608
Şube Açılışı
Kayıt
07/05/1997
13/05/1997
0
380-381
4288
YETKİLİLER
AD
SOYAD
GÖREVİ
ZEYNEP NURAY
SEYHAN
Müştereken
ŞÜKRİYE
BOSTAN
Müştereken
GÖREV SÜRESİ
Sayfa 2 /2
Download