Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Tahvil Bono Sürekli

advertisement
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
B TİPİ TAHVİL BONO SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Garanti Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından
3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve
38'inci maddelerine dayanılarak ve bu
içtüzük hükümlerine göre yönetilmek
üzere, halktan katılma belgeleri karşılığı
toplanacak paralarla, katılma belgesi
sahipleri hesabına, riskin dağıtılması
ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre
sermaye piyasası araçlarından oluşan
portföyü işletmek amacıyla Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 25.06.1993 tarih ve
OFD/819 sayılı izin belgesi ile "Garanti
Menkul Kıymetler A.Ş. Birinci Menkul
Kıymetler Yatırım Fonu" kurulmuştu.
Sözkonusu Yatırım Fonu Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Seri: VII, No: 10,
Tebliği'nin geçici 1'inci maddesi
gereğince, B Tipi Değişken Fon'a
dönüştürülmüş ve 30.06.1993 tarihinde
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na
tescil ve 05.07.1993 tarih ve 3312 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde
yayımlanan Fon İçtüzüğü'nün yerine
geçmek üzere bu İçtüzük Kurul'un
12.09.1997 tarih ve KYD/589 sayılı izni
ile uygun bulunmuştur.
Fon İç Tüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Aylık Rapor
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticareti Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Gökhan Erün
Başkan
Dündar Dayı
Başkan Yardımcısı
Fon Kurulu Üyeleri (Adı Soyadı)
E.Nevzat Öztangut
Üye
Uruz Ersözoğlu
Üye
Gür Çağdaş
Üye
Cüneyt Sezgin
Denetçi
Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Fon Getirileri
Nilüfer Aydoğan
En Az Alınabilir Pay Adeti: 1 Adet
Kurucunun Ortaklık Yapısı (T. GARANTİ BANKASI A.Ş.)
Alım Satım Saatleri: 09:00 - 13:30
Alım Satım Yerleri:Garanti Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş., T. Garanti
Bankası A.Ş.
Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı
Yatırım Fonu Müdürü
İştirak Tutarı (TL)
İştirak Oranı (%)
8.327.643.209
%99.9999467
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.
1.110.353
%0.00001333
DOĞUŞ İNŞAAT A.Ş.
1.110.353
%0.00001333
DOĞUŞ NAKLİYAT VE TİC A.Ş.
1.110.353
%0.00001333
LASAŞ LASTİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.
1.110.353
%0.00001333
8.327.647.650
%100
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
TOPLAM
Download